img description img description

Snowriders

Welcome to Swansea Snowriders, we are your one-stop shop for snow-related activities in Swansea!

Memberships

  • Snowriders Standard Membership£35.00
  • Snowriders Associate Membership£35.00
  • Snowriders Returners Membership£25.00

About Us

Join us on Tuesdays at our dry slope socials; where for just £15 you get travel to and from the slope, equipment rental, any lessons you may need, and free entry + queue jump to Hustle at Sin City. Where there is demand we offer gate training and freestyle workshops, also included in the £15. Regardless of your skill level - come along for a fun time!

Ymuna â ni bob dydd Mawrth yn ein digwyddiadau cymdeithasol ar y llethr sych; lle am £15 gallet ti ddeithioi'r llethr ac yn ôl, llogi offer, derbyn unrhyw wersi sydd eu hangen, a mynediad am ddim a naid ciw i Hustle yn Sin City. Lle mae galw, rydyn ni’n cynnig hyfforddiant gât a gweithdai dull rhydd, sydd hefyd wedi'u cynnwys yn y £15. Beth bynnag yw lefel dy sgil - dere draw am amser llawn hwyl!

Whether you are a beginner, a pro, or simply spectating; we take part in Kings Racing (Western League) and the British University Dry slope Championship (BUCS) which sees us heading all over the UK to dry slopes at Cardiff, Gloucester and even Edinburgh. We compete in duals slalom, individual slalom and rail-jam-esque freestyle events, so there is something for everyone!

P'un a wyt ti'n ddechreuwr, yn berson proffesiynol, neu'n gwylio; rydyn ni’n cymryd rhan yn Kings Racing (Cynghrair y Gorllewin) a Phencampwriaeth Llethrau Sych Prifysgolion Prydain (BUCS) sy'n ein galluogi i deithio ar hyd a lled y DU i lethrau sych yng Nghaerdydd, Caerloyw a hyd yn oed Caeredin. Rydyn ni'n cystadlu mewn cystadlaethau deuol, unigol a digwyddiadau dull rhydd, felly mae rhywbeth at ddant pawb!

Additionally, we run two MAD ski trips, one at Christmas and one at Easter. They are THE pinnacle of University ski life and not to be missed! More details on our trips are available via our social media channels.

Yn ogystal, rydyn ni’n cynnal dwy daith sgïo epig, un adeg y Nadolig ac un adeg y Pasg. Nhw yw pinacl bywyd sgïo'r Brifysgol ac ni ddylet ti golli allan! Mae mwy o fanylion am ein teithiau ar gael ar ein cyfryngau cymdeithasol.

We hope you choose to join us this year, and help us make the club bigger and better than ever!

Gobeithio y byddet ti'n dewis ymuno â ni eleni, a'n helpu ni i wneud y clwb yn fwy ac yn well nag erioed!

 

Committee

Graphics and Merch
Lily Dugdale
Media and PR
Jack Brain
President
James Lanfear
Race Captain
Julia Gocek
Social Secretary
Amy Marshall
Treasurer
Nathanael Tanguy
Trip Organiser
Catherine Lohner-Benson
Vice President
Oliver Page
 

Events

Snowriders Kings Gloucester 02/12
2nd December noon - 11:59pm
Buy

Store

  • Snowriders Beanie£10.00
  • Snowriders Cap£10.00
  • Snowriders BRO Boonie£20.00
  • Snowriders Committee Merch£30.00
  • Snowriders Race Team T-Shirt£16.75