Contact Us
Committee
Products
About


Club History:

The Swansea Titans entered the British Universities American Football League in 2009. The Titans currently compete in the Premiership South divison, the highest level in British University American Football.

2013/14: National Challenge Trophy Champions with a 10 - 1 record and 2014 Varsity Champions.

2014/15: 12 - 1 record. Narrowly missing out on promotion in a loss to Kingston Cougars.

2015/16: Undefeated 13 - 0 record. Promoted to Premiership South. 2016 Varsity Champions.

2016/17: 5-3 regular season record in first Premiership South Season. Reached National quarter-finals against Loughborough. 2017 Varsity Champions

2017/18: 5-3 regular season record in Premiership South. Reached National quarter-finals against 16/17 National champions Sterling. 2018 Varsity Champions 

Coaching set-up:

 These include High School football in the USA, Welsh Athletics and Sprinting, the Ospreys Rugby Academy as well as both Senior and University American football in the UK.

Training Times:

  • Sunday  - 14:00-16:00 - Morriston 3G pitches
  • Monday - LC2 Leisure Center Recovery Session (in-season only)
  • Tuesday - 21:00-22:00 - Morriston 3G pitches
  • Thursday - 21:00-22:00 - Sketty Lane Astro Turf

Socials: 

  • Wednesday Nights on Wind Street
  • Sunday Evenings at 6pm to watch NFL games at Walkabout

Any off field enquiries please contact our Club President, Samual Ngombe and for on field questions head coach Adam Salter.

Hanes y Clwb:

Ymunodd Titaniaid Abertawe â Chynghrair Pêl-droed Americanaidd Prydain yn 2009. Mae'r Titaniaid ar hyn o bryd yn cystadlu yn rhanbarth y De Uwch Gynghrair, y lefel uchaf ym Mhrifysgol Pêl-droed Americanaidd Prydain.

Canlyniadau Diweddar:

2013/14: Pencampwyr Tlws yr Her Genedlaethol gyda record 10 & 1 a Phencampwyr Varsity 2014.

2013/14: record tymor arferol 5 & 3, Pencampwyr Cymru 2013 & Phencampwyr Varsity 2013.

2014/15: Cofnod 12 - 1. Ar goll yn gaeth ar ddyrchafiad mewn colled i Kingston Cougars.

2015/16: Cofnod anhygoel 13 - 0. Hyrwyddwyd i'r Uwch Gynghrair De. 2016 Pencampwyr Prydain.

2016/17: Cofnod tymor 5-3 yn ystod tymor cyntaf Cynghrair y De. Wedi cyrraedd rowndiau chwarterol cenedlaethol yn erbyn Loughborough. 2017 Pencampwyr Prydain

2017/18: Cofnod tymor 3-3 tymor yn Uwch Gynghrair De. Wedi cyrraedd rowndiau chwarterol cenedlaethol yn erbyn 16/17 Hyrwyddwyr cenedlaethol Sterling. 2018 Pencampwyr Prydain

Sefydliad Hyfforddi:

Mae'r rhain yn cynnwys pêl droed Ysgol Uwchradd yn America, Athletau a Sbrintio Cymraeg, Academi Rygbi’r Gweilch, yn ogystal â Phêl Droed Americanaidd Uwch a Phrifysgol yn y DU.

Amseroedd Hyfforddi:

Dydd Sul 12-3yp: Y Tir Hamdden, yn agos at St. Helens RFC - Dewis sesiynau yn Academi Chwaraeon Llandarcy 4G

Dydd Llun: 7yh S&C (cyn-dymor) & Sesiwn Adferiad Canolfan Hamdden LC2 (o fewn y tymor)

Dydd Mawrth 6-7yh: Astroturf Sketty Lane, tu ôl i’r Pwll Cenedlaethol

Dydd Mercher 2-4yp: Y Tir Hamdden, yn agos at St. Helens RFC

Dydd Iau - 7-9pm: Campfa, Xercise4Less

Sosials:

Nosweithiau Mercher o 8yh, yn Idols.

Nos Sul ar y noson 6pm ar gyfer yr NFL yn Walkabout

Os oes unrhyw gwestiynau oddi ar y cae gennych, cysylltwch â Llywydd ein Clwb, Luke Wheadon ac am unrhyw gwestiynau ynglyn â’r cae.