Golf

 
Welcome to Swansea University Golf Club.
 
We play at Pennard Golf Club, a fantastic links course on the Gower Peninsula ranked amongst the top 10 in Wales.  Membership at Pennard costs just £121.50, which lasts for 6 months (October-March).  This is a full membership at the golf club with all the benefits, such as unlimited golf and a members bar card, which gives you discount on food and drink.
 
Our 1st team will compete in BUCS Western 1A for the 2nd year running.  We also have a second team which competes in Western 2B.  Matches take place on Wednesdays throughout the year and cup matches start during the second term.
 
Social sponsors are Peppermint Bar & Kitchen, located in the heart of Wind Street.  Socials take place here and are arranged by our two social secretaries.  When you join us, you will receive a free loyalty card, which gets you very reasonably priced drinks Sunday to Friday, as well as discounted food 7 days a week.

Be sure to join the Facebook page and follow us on Twitter, Instagram, and Snapchat in order to keep up to date with all the tee times, socials and banter.
 
This page is proudly sponsored by Online Golf. All the golf equipment you need at great and affordable prices at www.onlinegolf.co.uk.
 
Golff

Croeso i Glwb Golff Prifysgol Abertawe.

Rydym yn chwarae yng Nghlwb Golff Pennard, cwrs gysylltiadau gwych as Benrhyn Gwyr rhestru ymysg y 10 uchaf yng Nghymru, am unwaith ac am byth gost o £80 i chwarae bob dydd Mercher a Dydd Sul trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Am y tro cyntaf, yn awr yn cael SUGT dau dim yn chwarae yn BUCS Western 2A a 2B is-adrannau, gyda matsis i ddigwydd ar Dydd Mercher trwy gydol y flwyddyn a chwpan yn cyfateb yn dechrau yn yr ail dymor.

Digwyddiadau Cymdeithasol yn cael ei gynnal ar nos Fercher yn ein bar noddwr Peppermint ac yn cael eu trefnu a'u trefnu gan ein dau ysgrifenyddion cymdeithasol.

Byddwch yn siwr i ymuno ar dudalen Facebook a dlynwch y dudalen Twitter er mwyn cadw i fyny gyda'r holl amser ti, nosweithiau cymdiethasol a dod eraill ymlaen ar clwb. Am ragor o wybodaeth, adroddiadau cyfatebol a manylion cyswllt, cyfeiriwch at y wefan y clwb.

Committee

Captain
Golf Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)