Contact Us
Committee
Products
About

'Swansea University Rowing Club 2021/2022' @SwanseaUniRC https://www.facebook.com/SwanseaUniversityRC

Swansea University Rowing Club welcomes beginners and experienced rowers into a large and social club.

We race at a wide variety of events throughout the year, such as local races within Wales and national racing at BUCS events and Head of the River.

Our training schedule is flexible as we have sole use of our facilities, however each squad  has at least two group land training sessions per week and multiple water sessions. Our fleet and equipment is frequently updated and we are rapidly expanding, targeting HWR and HRR qualifications.

Last season we achieved some fantastic results including a 5th Welsh Boat Race win in a row for the senior men, 2nd in a row for the novice men, and one of the fastest senior women's performances ever produced.

Get in touch or go to our website, Instagram or Twitter to find out more.

 

Twitter       @swanseaunirc

Instagram   @su_rowing 

Facebook   www.facebook.com/swanseauniversityrc

Website      https://www.swanseauniversityrowingclub.com/

Email         rowing@swansea-sports.co.uk

Mae Clwb Rhwyfo Prifysgol Abertawe yn croesawu dechreuwyr a rwyfwyr profiadol i’n clwb mawr a chymdeithasol.

Rydym yn rasio mewn amrywiad eang o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, fel rasys o fewn Cymru a rasys cenedlaethol yn BUCS a Head of the River.

Mae ein amserlen hyfforddi yn hyblyg gan fod gennym defnydd llawn o’n cyfleusterau, ond mae gan bob carfan dau sesiwn hyfforddi tir grwp yr wythnos.

Tymor diwethaf, enillodd SURC yn Varsity a chyrhaeddom ni nifer o rowndiau terfynol BUCS, ymysg nifer o regatas a rasys eraill.

Cysylltwch â ni neiu ewch i’n gwefan i ffeindio mwy o wybodaeth.

 

Instagram @su_rowing

trydar       @swanseaunirc

facebook   www.facebook.com/swanseauniversityrc

gwefan      https://www.swanseauniversityrowingclub.com/

e-bost         rowing@swansea-sports.co.uk