img description img description

Triathlon

A welcoming and sociable club, holding regular training sessions that welcome all abilities! Whether you are a first time swimmer, cyclist or runner or an experienced triathlete there's space

Memberships

 • Triathlon Standard Membership£35.00
 • Triathlon Associate Membership£35.00

About Us

Welcome to the Swansea University Triathlon Club!

 

A welcoming and sociable club, we hold regular training sessions across the week that welcome all abilities! Whether you are a first time swimmer, cyclist or runner or an experienced triathlete there’s a space for you within the club. We represent the university at races across the UK including BUCS, local races and even venturing up to Glasgow for Red Bull Neptune steps! Whether you are looking to complete your first triathlon, just train or get a new PB, then this is the club for you!

As a member of our club you can get involved in a variety of exciting activities including; sea and open water swimming, bike rides surrounded by the natural beauty of the Gower and mountains of the Brecon Beacons, as well as sunset runs along the beach to The Mumbles. Don’t worry if you don’t want to do all three sports, the amount you train is completely up to you! We train at the Wales National Pool twice a week offering lanes for different abilities, social runs and rides also split into ability groups. We also run girls only sessions to encourage girls getting into the sport. 

If you are interested in joining us at training or joining themed socials, get in touch by dropping us a message on our Facebook page, Instagram, Twitter or send us an email!

Joining the club:

Once you've been in touch the next step is to purchase your membership (left hand side of this page), you'll need to have already purchased Sport Swansea membership. Compulsory for all sports clubs for insurance purposes. Your membership fees cover the cost of running the club and allows us to subsidise the cost of pool hire and training sessions at Carmarthen track among other things. Once you’ve paid membership you’ll be added to the paid members Facebook page where all the information needed will be posted!

The Committee:

Club Captain: Elle Horsman

Women's Captain: Emily Barnett

Secretary & Treasurer: Tom Griffiths

Race Captain: Dylan Barratt

Social Secretaries: Elliot Brinkworth

 

Training Schedule:

 • Please note, members are not required to attend all training sessions. The club allows members to take training as serious or as casual as they like, with no pressure but a supportive atmosphere. (Some of us are just here for the socials!)

Monday: Strength and Conditioning @WNP, 7:45pm -8:45pm

               Swimming @ WNP, 21:00-22:00 (50m pool)

Tuesday: Rest Day!

Wednesday: Cycling (Group Rides), 14:00 @ Secret Beach Café

Thursday: Swimming @ WNP, 20:30-21:30 (25m pool)

Friday: Social Run @ Fulton House 6.30pm

Saturday: Longer Rides or Park Run (tbc)

Sunday:  Race specific training every other week

(Members, make sure you're on our private Facebook group for details on weekend training plans, as the times/sets/routes may vary.)

 

Key Races:

All races are COVID-19 Dependent with dates TBC

Mumbles Triathlon 

BUCS Duathlon 

Mumbles Duathlon 

Red Bull Neptune Steps 

Varsity 

BUCS Sprint Triathlon 

BUCS Standard Triathlon 

Swansea Triathlon 

 

Socials

In the past, our sober socials have included laser tag, Limitless Trampoline Park, beach BBQs and pasta parties before races. Our other, themed socials are held on the famous Wind St. The socials are a great way to get to know your fellow triathletes outside of training and are a lot of fun! There’s no pressure to drink but with all the encouragement to join in the fun.

 

 

Triathlon

Croeso i dudalen Triathlon Prifysgol Abertawe!

Clwb cymdeithasol a chroesawgar, rydym yn cynnal ymarfer cyson dros yr wythnos sy’n agor i bob gallu. Os ydych yn dechreuwr llwyr neu’n triathlete profiadol, mae yna le yn ein glwb i chi. Rydym yn cyncrychioli’r Brifysgol mewn rasiau ar draws y wlad, gan gynnwys BUCS, rasiau lleol ac hyd yn oed yn teithio i Glasgow am Red Bull Neptune Steps. Felly os yw eich targed i gwblhau eich triathlon cyntaf, ymarfer yn unig, neu yn anelu am PB, dyma’r clwb i chi.

Fel aelod or clwb rydych yn gallu ymuno amrywiaeth o weithgaredau cyffroes, gan gynnwys nofio mor a nofio dwr agored, beicio yn harddwch naturiol y Gwyr a mynyddoedd Y Bannau Brycheiniog a rhedeg yn machlud haul ar y traeth Mumbles. Rydym yn ymarfer yn ‘Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe’ ddwywaith yr wythnos, ac yn cynnig lonau ar gyfer galluoedd wahanol. Mae’r rhedeg a beicio yn cael ei rhannu mewn i grwpiau gallu neu cymdeithasol. Rydym hefyd yn rhedeg sessiynal merched yn unig i gefnogi merched yn dechrau y camp. 

Os rydych chi’n cael diddordeb mewn ymuno y clwb cysylltwch ni ar Facebook, Trydar, Instagram neu E-bost I ofyn unrhyw cwestiynnau.

·       Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/swanstriathlon/

·       Ebost: triathlon@swansea-sports.co.uk

·       Instagram: https://www.instagram.com/swanstriathlon/ 

·       Trydarhttp://www.twitter.com/swanstriathlon 

 

Aelodi I’r Clwb

Ar ol cysylltu gyda ni, y cam nesaf yw archebu eich aelodaeth (ochr chwith y tudalen), byddwch hefyd angen aelodaeth Chwaraeon Abertawe. Mae’r aelodaeth yma yn orfodol ar gyfer yswiriant. Mae’r cost aelodaeth yn helpu rhedeg y clwb ac mae’n galluogi ni ysbeidio’r cost o archebu’r pwll, sessiynau trac Caerfyrddin a.y.y.b. Unwaith rydych wedi archebu eich aelodaeth byddwch yn gallu ymmuno y tudalen facebook ar gyfer aelodau sydd wedi talu, bydd yr holl wybodaeth rydych angen yn cael ei postio yma.

 

Capteiniaid

 • Capten y Clwb: Elle Horsman
 • Capten Fenywod: Emily Barnett
 • Ysgrifennydd a Trysorydd: Tom Griffiths
 • Capten Rasio : Dylan Barratt
 • Capten Cymdeithasu : Elliot Brinkworth

Amserlen Hyfforddi:

 • Does dim angen dod i bob sessiwn. Mae'r clwb yn gadael aelodau i cymryd rhan gyda’r ymarfer mor aml y mae nhw eisiau, does ddim pwysau. Enghraifft o wythnos arferol cyn effaith aflonydd COVID-19.

Dydd Llun: Cryfder a Chyflyru @WNP, 6.30-7.30

Nofio yn WNP, 21:00-22:00 (pwll 50m)

Dydd Mawrth: Gweddill dydd!

Dydd Mercher: Beicio (Group Rides), 14:00 yn Secret Beach Café

Dydd Iau: Nofio yn WNP, 20:30-21:30 (pwll 25m)

Dydd Gwener: Rhedfa Gymdeithasol yn Nhy Fulton 6.30pm

Dydd Sadwrn: Reidiau Hirach neu Park Run (i'w gadarnhau)

Dydd Sul:  Hyfforddiant penodol i hil bob yn ail wythnos

 (Aelodau, gwneud yn swir eich fod yn y grwp Facebook am wybodaeth hyforddi, gall amseroedd/lle a plan newid.)

 

Rasau Allweddol:

Mumbles Triathlon 

BUCS Duathlon 

Mumbles Duathlon 

Red Bull Neptune Steps 

Varsity 

BUCS Sprint Triathlon 

BUCS Standard Triathlon 

Swansea Triathlon 

 

Digwyddiadau Cymdeithasol

Yn y gorffennol, mae ein digwyddiadau cymdeithasol sobr wedi cynnwys digwyddiadau tag laser, ymweliad i Parc Trampoline Limitless, BBQ’s ar y traeth a Parti Pasta (noswath cyn rasio). Mae ein digwyddiadau eraill wedi cynnwys noswaethi thema ar Wind St. Mae’r holl digwyddiadau cymdeithasol yn ffordd dda o ddod i nabod pawb yn y clwb allan o ymarfer, ac mae nhw’n llawer o hwyl. Does dim angen yfed, dim ond yr agwedd i ymuno gyda’r hwyl.

 

Committee

Club Captain
Elle Horsman
Race Captain
Dylan Barratt
Secretary and Treasurer
Tom Griffiths
Social Secretary
Elliot Brinkworth
Women's Captain
Emily Barnett
 

Store

 • Traithlon Monday 50m Swim Pass - Term 2£35.00
 • Traithlon Thursday 25m Swim Pass - Term 2£35.00
 • Traithlon Two Swim Pass - Term 2£60.00