Triathlon

Welcome to the Swansea University Triathlon Club!

 

A welcoming and sociable club, we hold regular training sessions across the week that welcome all abilities! Whether you are a first time swimmer, cyclist or runner or an experienced triathlete there’s a space for you within the club. We represent the university at races across the UK including BUCS, local races and even venturing up to Glasgow for Red Bull Neptune steps! Whether you are looking to complete your first triathlon, just train or get a new PB, then this is the club for you!

As a member of our club you can get involved in a variety of exciting activities including; sea and open water swimming, bike rides surrounded by the natural beauty of the Gower and mountains of the Brecon Beacons, as well as sunset runs along the beach to The Mumbles. Don’t worry if you don’t want to do all three sports, the amount you train is completely up to you! We train at the Wales National Pool twice a week offering lanes for different abilities, social runs and rides also split into ability groups. We also run girls only sessions to encourage girls getting into the sport. The training weekend is a great way to get to know other club members at the start of the year, with the location for this year’s club trip TBC.

If you are interested in joining us at training or joining themed socials, get in touch by dropping us a message on our Facebook page, Instagram, Twitter or send us an email!

Joining the club:

Once you've been in touch the next step is to purchase your membership (left hand side of this page), you'll need to have already purchased Sport Swansea membership. Compulsory for all sports clubs for insurance purposes. Your membership fees cover the cost of running the club and allows us to subsidise the cost of pool hire and training sessions at Carmarthen track among other things. Once you’ve paid membership you’ll be added to the paid members Facebook page where all the information needed will be posted!

The Committee:

Womens Captain: Emily Williams 

Men's Captain: Jacob Howell

Secretary & TreasurerJack Brammar 

Social SecretaryChaye Evans 

Training Schedule:

  • Please note, members are not required to attend all training sessions. The club allows members to take training as serious or as casual as they like, with no pressure but a supportive atmosphere. (Some of us are just here for the socials!)

Monday: Interval running, 19:00 @ 360 Beach Café.

Tuesday: Cycling (Spin/Interval session), location and time TBC

Wednesday: Cycling (Group Ride), 14:00, 360 Beach Café

Thursday: Swimming, 21:00- 22:00 @ WNP

Friday : Social run, 19:00 @ Fulton House

Saturday : Park Run, 09:00, 360 Beach Cafe AND possible group bike rides if there is demand, 11:00 @ Fulton House

Sunday :  Swimming, 20:00 -21:00 @ Wales National Pool. Possibility of long runs/trail runs or long rides. During the warmer months open water swimming/ sea swimming will commence.

(Members, make sure you're on our private Facebook group for details on weekend training plans, as the times/sets/routes may vary.)

 

Key Races:

 

Mumbles Triathlon - 28th September 2018

BUCS Duathlon - TBC usually November 

Mumbles Duathlon - 21st March 2020

Red Bull Neptune Steps - March 2020 

Varsity - TBC usually April (just before Easter).

BUCS Sprint Triathlon -  TBC usually June

BUCS Standard Triathlon - TBC usually May

Swansea Triathlon - 31st of May 2020

 

Socials

We alternate between sober and "not-so" sober socials. In the past, our sober socials have included laser tag, Limitless Trampoline Park, beach BBQs and pasta parties before races. Our other, themed socials are held on the famous Wind St. The socials are a great way to get to know your fellow triathletes outside of training and are a lot of fun! There’s no pressure to drink but with all the encouragement to join in the fun, our socials are organised by the very friendly Chaye Evans, who's got a lot of big plans for the 2019/2020 year! Look out on the Facebook page for the themes each week!

 

 

Triathlon

Croeso i dudalen Prifysgol Abertawe Triathlon!

Clwb cymdeithasol a chroesawgar, rydym yn cynnal ymarfer cyson dros yr wythnos sy’n agor I bob gallu. P’un a ydych chi’n nofiwr, beicwr neu’n rhedwr am y tro cyntaf neu’n triathlete profiadol, mae na lle yn ein glwb I chi. Rydyn yn cyncrychioli y Brifysgol mewn rasiau ar draws y wlad, gan gynnwys BUCS, rasiau lleol ac hyd yn oed yn deithio I Glasgow am Red Bull Neptune Steps! P’un a ydych yn chwilio I cwblhau eich triathlon cyntaf, ymarfer yn unig, neu yn anelu am PB, dyma’r clwb I chdi!

Fel aelod or clwb rydych yn gallu ymuno yn amrywiaeth o weithgaredau cyffroes,  gan gynnwys nofio mor a nofio dwr agored, beicio yn yr harddwch naturiol y Gwyr a mynyddoedd Y Bannau Brycheiniog a rhedeg yn machlud haul ar y traeth Mumbles. Paid a phoeni os dydych ddim eisiau cwblhau tair camp, y swm rydych yn ymarfer yn dibynny ar chi! Rydym yn ymarfer yn “Wales National Pool” ddwywaith yr wythnos, ac yn cynnig lonau ar gyfer galluoedd wahanol, rhedeg a beicio cymdeithasol sy’n cael ei rhannu yn grwpiau gallu. Rydym hefyd yn rhedeg sessiynal merched yn unig i cefnogi merched yn dechrau y camp. Mae’r penwythnos hyfforddi yn fordd wych i ddod i nabod aelodau y clwb ar ddechrau’r blwynddyn. Lleoliad y taith eleni TBC.

Os rydych chi’n cael diddordeb mewn ymuno y clwb cysylltwch ni ar Facebook, Trydar, Instagram neu E-bost I ofyn unrhyw cwestiynnau!

·       Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/swanstriathlon/

·       Ebost: triathlon@swansea-sports.co.uk

·       Instagram: https://www.instagram.com/swanstriathlon/ 

·       Trydarhttp://www.twitter.com/swanstriathlon 

 

Aelodi I’r Clwb

Ar ol cysylltwch â ni, y cam nesaf yw archebu eich aelodaeth (ochr chwith y tudalen), byddwch hefyd angen aelodaeth Sport Swansea. Mae’r aelodaeth yma yn orfodol ar gyfer yswiriant. Mae’r cost aelodaeth yn helpu rhedeg y clwb, mae’n galluogi ni ysbeidio’r cost o archebu’r pwll, sessiynau trac Camarthen a pethau arall! Unwaith rydych wedi archebu eich aelodaeth byddwch yn gallu ymmuno y tudalen facebook ar gyfer aelodau sydd wedi talu, bydd yr holl wybodaeth rydych angen yn cael ei postio yma!

 

Capteiniaid

  • Capten Fenywod: Emily Williams

  • Capten Dynion : Jacob Howell

  • Ysgrifennydd a Trysorydd: Jack Brammar

  • Ysgrifennydd Cymdeithasol: Chaye Evans

 

Amserlen Hyfforddi:

  • Does dim angen dod i bob sessiwn. Mae'r clwb yn gadael aelodau i cymryd ymarfer sut nhw eisiau, does ddim pwysau, ond amgylchedd cyfeillgar!

Dydd Llun: Rhedeg (ysbeidiau), 19:00 @ 360 Beach Café.

Dydd Mawrth: Seiclo (Spin/sesiwn ysbeidiau), amser a lle TBC

Dydd Mercher: Seiclo (Reid grwp, gwahanol galluoedd), 14:00, @ 360 Beach Café

Dydd Iau: Nofio, 21:00- 22:00 @ WNP

Dydd Gwener : Rhedeg (cymdeithasol), 19:00 @ Fulton House

Dydd Sadwrn : Park Run, 09:00, @ 360 Beach Cafe A  o bosib bydd yna reid grwp os oes yna galw, 11:00 @ Fulton House

Dydd Sul: Nofio, 20:00-21:00 @ Wales National Pool. Bosib bydd yna sesiwn rhedeg hir/trail neu reid beic hir. Yn ystod y misoedd poethach bydd yna nofio dwr/mor agored.

 (Aelodau, gwneud yn swir eich fod yn y grwp Facebook am wybodaeth hyforddi, gall amseroedd/lle a plan newid.)

 

Rasau Allweddol:

Mumbles Triathlon - Medi 28 2019

BUCS Duathlon – TBC fel arfer Tachwedd 

Mumbles Duathlon -  Mawrth 21 2020

Varsity – TBC fel arfer amser pasg

BUCS Sprint Triathlon -  TBC fel arfer Mehefin

BUCS Standard Triathlon - TBC fel arfer Mai

Swansea Triathlon - 31 Mai 2020

 

Digwyddiadau Cymdeithasol

Rydyn ni'n ail-gymdeithasu sobr a sobri bob wythnos. Yn y gorffennol, mae ein cymdeithasau sobr wedi cynnwys tag laser, Parc Trampolin 'Limitless' a Barbeciwiau Traeth. Mae ein cymdeithasau thema eraill yn cael eu cynnal ar yr stryd enwog 'Wind Street'.  Mae ein cymdeithasau yn ffordd wych o ddod i adnabod eich cyd-driathloniaid y tu allan i hyfforddiant a llawer o hwyl! Heb unrhyw bwysau i'w yfed ond gyda'r holl anogaeth i ymuno yn yr hwyl, mae ein cymdeithasau yn cael eu trefnu gan Chaye Evans, sy'n gyfeillgar iawn, sydd â llawer o gynlluniau mawr ar gyfer y flwyddyn 2019/2020!

Committee

Captain
Jack Brammar
Triathlon Sport
Secretary
Jack Brammar
Treasurer
Jack Brammar
Vice Captain
Jack Brammar
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)