About

A welcoming and sociable club, holding regular training sessions that welcome all abilities! Whether you are a first time swimmer, cyclist or runner or an experienced triathlete there's space

Welcome to the Swansea University Triathlon Club!

 

A welcoming and sociable club, we hold regular training sessions across the week that welcome all abilities! Whether you are a first time swimmer, cyclist or runner or an experienced triathlete there’s a space for you within the club. We represent the university at races across the UK including BUCS, local races and even venturing up to Glasgow for Red Bull Neptune steps! Whether you are looking to complete your first triathlon, just train or get a new PB, then this is the club for you!

As a member of our club you can get involved in a variety of exciting activities including; sea and open water swimming, bike rides surrounded by the natural beauty of the Gower and mountains of the Brecon Beacons, as well as sunset runs along the beach to The Mumbles. Don’t worry if you don’t want to do all three sports, the amount you train is completely up to you! We train at the Wales National Pool twice a week offering lanes for different abilities, social runs and rides also split into ability groups. We also run girls only sessions to encourage girls getting into the sport. 

If you are interested in joining us at training or joining themed socials, get in touch by dropping us a message on our Facebook page, Instagram, Twitter or send us an email!

Joining the club:

Once you've been in touch the next step is to purchase your membership (left hand side of this page), you'll need to have already purchased Sport Swansea membership. Compulsory for all sports clubs for insurance purposes. Your membership fees cover the cost of running the club and allows us to subsidise the cost of pool hire and training sessions at Carmarthen track among other things. Once you’ve paid membership you’ll be added to the paid members Facebook page where all the information needed will be posted!

The Committee:

Men's Captain: Oscar Johnstone

Women's Captain: Lili Keau

Secretary & TreasurerPoppy Tidswell

Social Secretary: Nathan Jones

Race Captain: Mark McCall

 

Training Schedule:

  • Please note, members are not required to attend all training sessions. The club allows members to take training as serious or as casual as they like, with no pressure but a supportive atmosphere. (Some of us are just here for the socials!)

Monday: TBC. We have previously run Wattbike training sessions on Mondays but we are still in the process of organising a COVID safe way to run these, or an equivalent alternative session.

Tuesday: Social run, 19:00 @ Fulton House

Wednesday: Cycling (Group Rides), 14:00 @ Secret Beach Café

Thursday: Swimming @ WNP, Times TBC

Friday: Interval running, 19:00 @ The Pavillion

Saturday: Park Run (once Parkrun returns), 08:40 @ Secret Beach Café AND possible group bike rides if there is demand, 11:00 @ Fulton House

Sunday:  Swimming @ WNP, Times TBC. Possibility of long runs/trail runs or long group rides. During the warmer months open water swimming/ sea swims will commence.

(Members, make sure you're on our private Facebook group for details on weekend training plans, as the times/sets/routes may vary.)

 

Key Races:

All races are COVID-19 Dependent with dates TBC

Mumbles Triathlon 

BUCS Duathlon 

Mumbles Duathlon 

Red Bull Neptune Steps 

Varsity 

BUCS Sprint Triathlon 

BUCS Standard Triathlon 

Swansea Triathlon 

 

Socials

Socials this year will look slightly different to normal but that won't stop us having fun! We'll constantly be trying new ways to run socials whilst keeping all our members safe.

In the past, our sober socials have included laser tag, Limitless Trampoline Park, beach BBQs and pasta parties before races. Our other, themed socials are held on the famous Wind St. The socials are a great way to get to know your fellow triathletes outside of training and are a lot of fun! There’s no pressure to drink but with all the encouragement to join in the fun.

Our Social Sec Nathan is looking forward to some fun events this year!

 

Triathlon

Croeso i dudalen Prifysgol Abertawe Triathlon!

Clwb cymdeithasol a chroesawgar, rydym yn cynnal ymarfer cyson dros yr wythnos sy’n agor I bob gallu. P’un a ydych chi’n nofiwr, beicwr neu’n rhedwr am y tro cyntaf neu’n triathlete profiadol, mae na lle yn ein glwb I chi. Rydyn yn cyncrychioli y Brifysgol mewn rasiau ar draws y wlad, gan gynnwys BUCS, rasiau lleol ac hyd yn oed yn deithio I Glasgow am Red Bull Neptune Steps! P’un a ydych yn chwilio I cwblhau eich triathlon cyntaf, ymarfer yn unig, neu yn anelu am PB, dyma’r clwb I chdi!

Fel aelod or clwb rydych yn gallu ymuno yn amrywiaeth o weithgaredau cyffroes,  gan gynnwys nofio mor a nofio dwr agored, beicio yn yr harddwch naturiol y Gwyr a mynyddoedd Y Bannau Brycheiniog a rhedeg yn machlud haul ar y traeth Mumbles. Paid a phoeni os dydych ddim eisiau cwblhau tair camp, y swm rydych yn ymarfer yn dibynny ar chi! Rydym yn ymarfer yn “Wales National Pool” ddwywaith yr wythnos, ac yn cynnig lonau ar gyfer galluoedd wahanol, rhedeg a beicio cymdeithasol sy’n cael ei rhannu yn grwpiau gallu. Rydym hefyd yn rhedeg sessiynal merched yn unig i cefnogi merched yn dechrau y camp. 

Os rydych chi’n cael diddordeb mewn ymuno y clwb cysylltwch ni ar Facebook, Trydar, Instagram neu E-bost I ofyn unrhyw cwestiynnau!

·       Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/swanstriathlon/

·       Ebost: triathlon@swansea-sports.co.uk

·       Instagram: https://www.instagram.com/swanstriathlon/ 

·       Trydarhttp://www.twitter.com/swanstriathlon 

 

Aelodi I’r Clwb

Ar ol cysylltwch â ni, y cam nesaf yw archebu eich aelodaeth (ochr chwith y tudalen), byddwch hefyd angen aelodaeth Sport Swansea. Mae’r aelodaeth yma yn orfodol ar gyfer yswiriant. Mae’r cost aelodaeth yn helpu rhedeg y clwb, mae’n galluogi ni ysbeidio’r cost o archebu’r pwll, sessiynau trac Camarthen a pethau arall! Unwaith rydych wedi archebu eich aelodaeth byddwch yn gallu ymmuno y tudalen facebook ar gyfer aelodau sydd wedi talu, bydd yr holl wybodaeth rydych angen yn cael ei postio yma!

 

Capteiniaid

  • Capten Fenywod: Emily Williams

  • Capten Dynion : Jacob Howell

  • Ysgrifennydd a Trysorydd: Jack Brammar

Amserlen Hyfforddi:

  • Does dim angen dod i bob sessiwn. Mae'r clwb yn gadael aelodau i cymryd ymarfer sut nhw eisiau, does ddim pwysau, ond amgylchedd cyfeillgar!

Dydd Llun: Seiclo (Spin/sesiwn ysbeidiau),20:00, cyfarfod @ WNP am drafnidiaeth. 

Dydd Mawrth: Rhedeg (cymdeithasol), 19:00 @ Fulton House

Dydd Mercher: Seiclo (Reid grwp, gwahanol galluoedd), 14:00, @ Secret Beach Bar and cafe 

Dydd Iau: Nofio, 21:00- 22:00 @ WNP

Dydd Gwener : Rhedeg (ysbeidiau), 19:00 @ Fulton House

Dydd Sadwrn : Park Run, 09:00, @ 360 Beach Cafe  A  o bosib bydd yna reid grwp os oes yna galw, 11:00 @ Fulton House

Dydd Sul: Nofio, 20:00-21:00 @ Wales National Pool. Bosib bydd yna sesiwn rhedeg hir/trail neu reid beic hir. Yn ystod y misoedd poethach bydd yna nofio dwr/mor agored.

 (Aelodau, gwneud yn swir eich fod yn y grwp Facebook am wybodaeth hyforddi, gall amseroedd/lle a plan newid.)

 

Rasau Allweddol:

Mumbles Triathlon - Medi 28 2019

BUCS Duathlon – 24 o Dachwedd 2019 

Mumbles Duathlon -  Mawrth 21 2020

Varsity – Ebrill 25

BUCS Sprint Triathlon -2ail o Fai

BUCS Standard Triathlon - 17 o Fai 

Swansea Triathlon - 31 Mai 2020

 

Digwyddiadau Cymdeithasol

Rydyn ni'n ail-gymdeithasu sobr a sobri bob wythnos. Yn y gorffennol, mae ein cymdeithasau sobr wedi cynnwys tag laser, Parc Trampolin 'Limitless' a Barbeciwiau Traeth. Mae ein cymdeithasau thema eraill yn cael eu cynnal ar yr stryd enwog 'Wind Street'.  Mae ein cymdeithasau yn ffordd wych o ddod i adnabod eich cyd-driathloniaid y tu allan i hyfforddiant a llawer o hwyl! Heb unrhyw bwysau i'w yfed ond gyda'r holl anogaeth i ymuno yn yr hwyl, mae ein cymdeithasau yn cael eu trefnu gan Chaye Evans, sy'n gyfeillgar iawn, sydd â llawer o gynlluniau mawr ar gyfer y flwyddyn 2019/2020!