Windsurfing

Welcome to the Swansea University Windsurfing Club

We run a club that is suitable for absolute beginners to those that are ripping up waves and double front-looping. We have regular beginner and intermediate trips on Wednesday afternoons, and for the more advanced we do trips to local beaches when there's a good forecast. Full-power on the water and full-power on the town! We try and have socials as often as possible, as well as attending the unique and wild SWA (student windsurfing association) events throughout the year. So if you're interested come and join in!

Membership is £20 per year, and then sessions are £5 per session you attend.

Email us! - windsurfing@swansea-sports.co.uk

Join our Facebook group! - https://www.facebook.com/groups/110349165678720/

Follow us on Twitter! - https://twitter.com/SwanseaWindsurf

Croeso i Glwb Hwylfyrddio Prifysgol Abertawe

Rydym yn cynnal clwb sy’n addas ar gyfer dechreuwyr i’r rheini sy’n gallu dal tonnau a gwneud triciau hwylus. Rydym yn cynnal teithiau rheolaidd ar gyfer dechreuwyr a phobl ganolraddol ar brynhawn Fercher, ac i’r bobl fwy datblygedig, rydym yn cynnal teithiau i draethau lleol pan mae rhagolwg tywydd da. Rydym ni llawn pwer ar y dwr a llawn pwer yn y dref! Rydym ni’n ceisio cynnal sosials mor aml ag sy’n bosib yn ogystal â mynychu digwyddiad SWA (y gymdeithas hwylfyrddio myfyrwyr) unigol trwy gydol y flwyddyn.  Felly os oes diddordeb gennych, dewch i ymuno â ni!

Cost aelodaeth yw £20 y flwyddyn, wedyn cost sesiynau yw £5 y sesiwn.

Committee

Captain
Windsurfing Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)