Windsurfing

Welcome to the Swansea University Windsurfing Club

We run a club that is suitable for absolute beginners to those that are ripping up waves and double front-looping. We have regular beginner and intermediate trips on Wednesday afternoons, and for the more advanced we do trips to local beaches when there's a good forecast. Full-power on the water and full-power on the town! We try and have socials as often as possible, as well as attending the unique and wild SWA (student windsurfing association) events throughout the year. So if you're interested come and join in!

Membership is £20 per year, and then sessions are £5 per session you attend.

Email us! - windsurfing@swansea-sports.co.uk

Join our Facebook group! - https://www.facebook.com/groups/110349165678720/

Follow us on Twitter! - https://twitter.com/SwanseaWindsurf

Croeso i Glwb Hwylfyrddio Prifysgol Abertawe

Rydym yn cynnal clwb sy’n addas ar gyfer dechreuwyr i’r rheini sy’n gallu dal tonnau a gwneud triciau hwylus. Rydym yn cynnal teithiau rheolaidd ar gyfer dechreuwyr a phobl ganolraddol ar brynhawn Fercher, ac i’r bobl fwy datblygedig, rydym yn cynnal teithiau i draethau lleol pan mae rhagolwg tywydd da. Rydym ni llawn pwer ar y dwr a llawn pwer yn y dref! Rydym ni’n ceisio cynnal sosials mor aml ag sy’n bosib yn ogystal â mynychu digwyddiad SWA (y gymdeithas hwylfyrddio myfyrwyr) unigol trwy gydol y flwyddyn.  Felly os oes diddordeb gennych, dewch i ymuno â ni!

Cost aelodaeth yw £20 y flwyddyn, wedyn cost sesiynau yw £5 y sesiwn.

Committee

Bosen
Thomas Addison
Captain
Emily Hampson
Events Officer
Eloise Short
Secretary
Eleanor Southwell
Social Secretary
Kathryn Lock
Treasurer
Henry Webster
Vice Captain
Harriet Wright