British Sign Language
img description img description

British Sign Language

Learn and practice British Sign Language with the BSL Society!

About Us

If you'd like to start learning the basics of British Sign Language, then this society is for you!

We offer lessons teaching the basics such as the alphabet, numbers, animals, family members, weather and so much more!

All are welcome to our classes - whether you know nothing at all or have a BSL Qualification or are fluent, you can come to learn or just to practice. 

To learn the signs, we play games and have fun, so there's no pressure - we just have a great time! We’ll also have socials throughout the year.

Our first class will be Monday 30th September 2019!

See you then!

For more details, email at bsl@swansea-societies.co.uk or message via our Facebook page Swansea University British Sign Language Society 2019-20

Instagram: @SU.BSL

Twitter: @SwanUniBSL

-----------------------------------------------------------------------

Os hoffech chi ddechrau dysgu Iaith Arwyddion Prydain, dyma'r gymdeithas i chi!

Rydyn ni'n cynnig gwersi i ddechreuwyr fel y wyddor, rhifau, anifeiliaid, aelodau'r teulu, y tywydd, a mwy!

Mae croeso i bawb yn ein gwersi - os nad oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr iaith neu gymhwyster ynddi, dewch i ddysgu neu ymarfer.

I ddysgu'r arwyddion, rydyn ni'n chwarae gemau a mwynhau, felly does dim pwysau - rydyn ni'n joio! Rydyn ni hefyd yn cynnal sosials trwy gydol y flwyddyn.

Bydd ein gwers gyntaf ar Ddydd Llun 30ain Medi 2019!

Gwelwn ni chi cyn hir!

Am ragor o fanylion, anfonwch ebost at bsl@swansea-societies.co.uk neu neges at ein tudalen Facebook, Swansea University British Sign Language Society 2019-20

Instagram: @SU.BSL

Trydar: @SwanUniBSL

 

Committee