Swansea Women in Engineering
img description img description

Swansea Women in Engineering

Memberships

  • Women in Engineering Standard Membership£2.00
  • Women in Engineering Associate Membership£3.00

About Us

 

 

Who We Are 

Pwy ydym ni

We are the Swansea Student Women in Engineering Society, affiliated with the national and international Women in Engineering Society. We help our members connect, network and socialise. 

Ni yw Cymdeithas Menywod mewn Peirianneg Myfyrwyr Abertawe, sy'n gysylltiedig â'r Gymdeithas Menywod mewn Peirianneg genedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn helpu ein haelodau i gysylltu, rhwydweithio a chymdeithasu.
 

 

Socials and Events 

Cymdeithasol a Digwyddiadau

We organise networking events with companies and socials throughout the year. We aim to help our members gain links with companies that will be beneficial throughout their studies. We also run a buddy system for female engineers to help throughout your time at Swansea.

Rydym yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio gyda chwmnïau a chymdeithasau trwy gydol y flwyddyn. Ein nod yw helpu ein haelodau i ennill cysylltiadau â chwmnïau a fydd o fudd trwy gydol eu hastudiaethau. Rydym hefyd yn rhedeg system gyfeillion i beirianwyr benywaidd i'ch helpu trwy gydol eich amser yn Abertawe.
 

 


All students are welcome to join, both male and female from all STEM subjects. Mae croeso i bob myfyriwr ymuno, yn ddynion a merched o bob pwnc STEM.

Committee

President
Khushbu Nayer
Vice President
Tapiwa Mugwagwa