Contact Us
Committee
Products
About


PYJAMA SOCIETY.

 

Hello there!

 

Here at the Pyjama Society, we are all about creating a safe space for people to socialise with each other by offering a variety of calming activities and friendly faces. We care about supporting your mental health while here at the university by offering you a safe and calming environment. We will be running all sorts of fun activities all throughout the academic year, you can find these meetings on the society’s social media pages.

…AND MOST IMPORTANTLY!!!

Pyjamas are not only allowed they are encouraged, bring those Pj’s bring that blanket and those fuzzy socks. This is about you, feel free to do and wear what you’re comfortable in.

 

How to find us online:

·       Instagram: https://www.instagram.com/pjsoc_swansea/

·       Facebook: https://www.facebook.com/swanPjsoc

·       Discord: https://discord.gg/5NvfquPR28

Feel free to message us with any questions or simply to get to know us a bit better.

See you soon! 

 

President – Anna Reinthaler

General Secretary - Ana Clara Moreira Joao

Treasurer – Liam Roberts

 


CYMDEITHAS PYJAMA.

 

Croeso

 

Yma yn y gymdeithas pyjama rydym am ganolbwyntio arnoch chi. Yr ydym i gyd am gefnogi eich iechyd meddwl tra yma yn y brifysgol trwy gynnig gweithgareddau tawelu ac wynebau cyfeillgar. Byddwn yn cynnal pob math o weithgareddau hwyl trwy gydol y flwyddyn academaidd (ac eithrio gwyliau) bydd y gymdeithas yn cynnig amgylchedd diogel a thawelu, ni chewch eich rhagweld i wneud rhywbeth nad ydych am ei wneud. Bydd rhywun i ddod i siarad â nhw bob tro. Bydd rhywbeth i bawb yn ein cyfarfodydd, gallwch ddod o hyd i'r cyfarfodydd hyn ar dudalen facebook cymdeithasau.

AC YN BWYSICAF OLL

Nid yn unig y caniateir Pyjamas, eu bod yn cael eu hannog. Dewch â'ch pyjamas, dewch â'r blanced a'r gobennydd hwnnw. Mae hyn yn ymwneud â CHI, ac mae croeso i chi ei wneud a gwisgo'r hyn yr ydych yn gyfforddus ynddo.

Gweler chi yn fuan!

Llywydd - Anna Reinthaler

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Ana Clara Moreira Joao

Trysorydd - Liam Roberts