Contact Us
Committee
Products
About


PYJAMA SOCIETY.

 

Welcome.

 

Here at the Pyjama Society we want to focus on you. We are all about supporting your mental health while here at the university by offering calming activities and friendly faces. We will be running all sorts of fun activities all throughout the academic year (with the exception of holidays) the society will offer a safe and calming environment, you won’t be pressured into doing something you don’t want to do. There will always be someone to come talk to. There will be something for everybody at our meetings, you can find these meetings on the societies facebook page.

AND THE MOST IMPORTANT THING!!!

Pyjamas are not only allowed they are encouraged, bring those pj’s bring that blanket and cushion. This is about YOU, feel free to do and wear what you’re comfortable in.

See you soon! 

President - Izaak Morris 

Vice President - Archie henderson

Secretary - Kaleight Levia

Treasurer - Maddy Harris


CYMDEITHAS PYJAMA.

 

Croeso

 

Yma yn y gymdeithas pyjama rydym am ganolbwyntio arnoch chi. Yr ydym i gyd am gefnogi eich iechyd meddwl tra yma yn y brifysgol trwy gynnig gweithgareddau tawelu ac wynebau cyfeillgar. Byddwn yn cynnal pob math o weithgareddau hwyl trwy gydol y flwyddyn academaidd (ac eithrio gwyliau) bydd y gymdeithas yn cynnig amgylchedd diogel a thawelu, ni chewch eich rhagweld i wneud rhywbeth nad ydych am ei wneud. Bydd rhywun i ddod i siarad â nhw bob tro. Bydd rhywbeth i bawb yn ein cyfarfodydd, gallwch ddod o hyd i'r cyfarfodydd hyn ar dudalen facebook cymdeithasau.

AC YN BWYSICAF OLL

Nid yn unig y caniateir Pyjamas, eu bod yn cael eu hannog. Dewch â'ch pyjamas, dewch â'r blanced a'r gobennydd hwnnw. Mae hyn yn ymwneud â CHI, ac mae croeso i chi ei wneud a gwisgo'r hyn yr ydych yn gyfforddus ynddo.

Gweler chi yn fuan!

Llywydd - Izaak Morris 

Is-lywydd - Archie henderson

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Kaleight Levia

Trysorydd - Maddy Harris