About


Hello and welcome to the Tree Society!

 

If you’d like to join us then make sure to follow our Facebook page so you can be updated with all of our events and socials throughout term time. We aim to have at least one or two gatherings a month (cinema screenings, games night, pub quiz, beach clean etc.) and also try to plant a minimum of 1,000 trees per semester!

 

Everything is free of charge for our members and all we ask in return is that you help us to spread the joy of tree planting and protecting our patches of nature here in Swansea.

 

We look forward to welcoming you soon at one of our events!

 

 

 

Helo a chroeso i Gymdeithas y Coed! 

 

Os hoffech chi ymuno â ni, gwnewch yn siwr i ddilyn ein dudalen ar Facebook i gadw yn gyfoes hefo ein digwyddiadau a sosials drwy’r tymor. Rydym yn annelu i gael un/dau sosial y mis (er enghraifft dangosiadau sinema, noson gemau, cwis tafarn, glanhau y traeth, a.c.y.b.) ac hefyd i blannu o leiaf 1000 coed y tymor!

 

Mae bob digwyddiad yn rhad ac am ddim i ein aelodau, ac yr holl y rydym yn gofyn yn ôl yw eich bod chi’n helpu ni i rannu’r llawenydd o blannu coed ac amddifyn y natur yma yn Abertawe. 

 

Bydden ni’n edrych ymlaen i’ch croesawu chi’n fuan at un o’n digwyddiadau!