About

This society encourages more individuals to get involved with nature by protecting and planting as many trees as possible, both on and off campus.

Welcome to the Tree Society!

 

Our main goal is to plant a minimum of 1000 trees every semester within Swansea, which will be a mixture of both on and off campus and a heavy focus on Kilvey Hill. The aftercare is incredibly important, so once we have sourced the land and planted the trees, we will then need to look after them and ensure our trees have a high survival rate! 

 

We would also like to run training events with other organisations all around trees, woodlands and how to manage our patches of nature in the best possible way. There is a potential to also work alongside the council and the NRW (Natural Resources Wales) with their tree planting efforts around the city, so there will be lots of green activities to be involved in. 

 

In light of the current state which our world and ecosystem is currently in, we are in desperate need of reducing our carbon footprint and looking after nature in the best possible way. This society will enable you to do that whilst also increasing your knowledge and skillset, which will undoubtedly help you later on in your career.

.

.

Croeso i Gymdeithas y Coed!

Ein prif amcan yw plannu lleiafrif o 1000 o goed o fewn Abertawe bob semester, a fydd ar y campws ac oddi ar y campws, a ffocws mawr ar Fynydd Cilfái. Mae'r ôl-ofal yn bwysig dros ben, felly unwaith i ni ddod o hyd i'r tir a phlannu'r coed, byddwn yn edrych ar eu hôl a sicrhau bod gan ein coed raddfa oroesi!

Hoffwn i hefyd gynnal digwyddiadau hyfforddi gyda sefydliadau eraill am goed, coetiroedd a sut i reoli ein darnau o'r byd natur yn y ffordd orau bosibl. Mae potensial hefyd i weithio ochr yn ochr â'r cyngor a CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru) gyda'u hymdrechion i blannu coed o amgylch y ddinas, felly bydd llawer o weithgareddau gwyrdd i gymryd rhan ynddynt.

Yng ngoleuni cyflwr presennol ein byd a'n hecosystem ar hyn o bryd, mae gwir angen i ni leihau ein hôl-troed carbon a gofalu am natur yn y ffordd orau bosibl. Bydd y gymdeithas hon yn eich galluogi i wneud hynny wrth ddysgu ac ehangu ar eich set sgiliau, a fydd, heb os, yn eich helpu nes ymlaen yn eich gyrfa.

Welcome to the Tree Society!

 

Our main goal is to plant a minimum of 1000 trees every semester within Swansea, which will be a mixture of both on and off campus and a heavy focus on Kilvey Hill. The aftercare is incredibly important, so once we have sourced the land and planted the trees, we will then need to look after them and ensure our trees have a high survival rate! 

 

We would also like to run training events with other organisations all around trees, woodlands and how to manage our patches of nature in the best possible way. There is a potential to also work alongside the council and the NRW (Natural Resources Wales) with their tree planting efforts around the city, so there will be lots of green activities to be involved in. 

 

In light of the current state which our world and ecosystem is currently in, we are in desperate need of reducing our carbon footprint and looking after nature in the best possible way. This society will enable you to do that whilst also increasing your knowledge and skillset, which will undoubtedly help you later on in your career.

.

.

Croeso i Gymdeithas y Coed!

Ein prif amcan yw plannu lleiafrif o 1000 o goed o fewn Abertawe bob semester, a fydd ar y campws ac oddi ar y campws, a ffocws mawr ar Fynydd Cilfái. Mae'r ôl-ofal yn bwysig dros ben, felly unwaith i ni ddod o hyd i'r tir a phlannu'r coed, byddwn yn edrych ar eu hôl a sicrhau bod gan ein coed raddfa oroesi!

Hoffwn i hefyd gynnal digwyddiadau hyfforddi gyda sefydliadau eraill am goed, coetiroedd a sut i reoli ein darnau o'r byd natur yn y ffordd orau bosibl. Mae potensial hefyd i weithio ochr yn ochr â'r cyngor a CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru) gyda'u hymdrechion i blannu coed o amgylch y ddinas, felly bydd llawer o weithgareddau gwyrdd i gymryd rhan ynddynt.

Yng ngoleuni cyflwr presennol ein byd a'n hecosystem ar hyn o bryd, mae gwir angen i ni leihau ein hôl-troed carbon a gofalu am natur yn y ffordd orau bosibl. Bydd y gymdeithas hon yn eich galluogi i wneud hynny wrth ddysgu ac ehangu ar eich set sgiliau, a fydd, heb os, yn eich helpu nes ymlaen yn eich gyrfa.

Committee