Anthony Nolan Marrow Society
img description img description

Anthony Nolan Marrow Society

We're Marrow, the student-run branch of national charity Anthony Nolan, operating at Swansea University! Ni yw Marrow, cangen elusen Anthony Nolan ym Mhrifysgol Abertawe a redir gan fyfyrwyr!

Memberships

  • Anthony Nolan Marrow Society Standard Membership£0.00
  • Anthony Nolan Marrow Society Associate Membership£0.00

About Us

So what are we about?

Swansea Marrow is Anthony Nolan Charity's amazing network of student volunteers who are saving the lives of people with blood cancer.

We recruit new donors to the Anthony Nolan stem cell register and raise lifesaving funds by creating awareness, signing up new stem cell donors, and fundraising events from bake sales and bucket shakes to sponored runs and sparkling balls around campus! 

Interested in volunteering? Come along to one of our next events or training event on campus or in a local social centre! 

If you have some questions and want more information about who we are then, drop us a message or visit our social media on Instagram @swanseamarrow and we will be more than happy to answer any questions! See you soon : )

Felly beth ydym yn ei gylch?

Abertawe Marrow yw rhwydwaith anhygoel Elusen Anthony Nolan o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli sy’n achub bywydau pobl â chanser y gwaed.

Rydym yn recriwtio rhoddwyr newydd i gofrestr bôn-gelloedd Anthony Nolan ac yn codi arian arbed bywyd drwy greu ymwybyddiaeth, ymrestru rhoddwyr bonyn-gelloedd newydd, a digwyddiadau codi arian o werthiannau pobyddion ac ysgwydion bwced i rediadau noddedig a peli pefriog o amgylch y campws!

Diddordeb mewn gwirfoddoli? Dewch i un o’n digwyddiadau neu ddigwyddiad hyfforddi nesaf ar y campws neu mewn canolfan gymdeithasol leol!

Os oes gennych chi rai cwestiynau ac eisiau mwy o wybodaeth am bwy ydyn ni yna, gyrrwch neges atom neu ewch i'n cyfryngau cymdeithasol ar Instagram @swanseamarrow a byddwn yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau! Welwn ni chi'n fuan :)

Committee

Donor recruitment/Fundraising
Nadin Almadani
Marketing
Seyed Alavi Moghadam
President
Susan Chizobam Ekwomadu
Social media manager
Rimas Almadani
Vice President
Dalia Nassr