Physics

A society for anybody that is interested in physics! While mainly comprised of physics students, anybody may join should they wish to attend our regular socials and science-related events.

If you wish to find out more about our society you can always ask the committee members:

Phil John - President

Joe Osbourne - Vice President

Lucy Faulkner - Social Secretary

Aimee Stone - Treasurer

Kyle Cortez - Secretary

Eloise Bond - Social Media Secretary

Finley Vidler - Careers Liaison

----------------------------------------------------

Mae’n cymdeithas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffiseg! Er ei fod yn cynnwys yn bennaf fyfyrwyr ffiseg, gall unrhyw un ymuno os maent yn bwriadu mynychu ein cyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd a digwyddiadau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Os ydych am wbod mwy am ein cymdeithas, gallwch bob amser ofyn i’r aelodau’r pwyllgor:

Phil John – Llywydd

Joe Osbourne - is Llywydd

Lucy Faulkner  – Ysgrifennydd Cymdeithasol

Aimee Stone  – Trysorydd

Kyle Cortez  – Ysgrifennydd

Eloise Bond  – Ysgrifennydd Cyfryngau Cymdeithasol

Finley Vidler - Cyswllt Gyrfaoedd

Committee

President
Physics Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)