Contact Us
Committee
Products
About


Amnesty International is one of the world's largest Human Rights charities, campaigning to protect people from injustice, discrimination and abuse. Our society exists to engage members with campaigns, and to raise awareness among the student population as a whole, as well as being a great place to meet new people and make friends.

For more information, feel free to contact us online or come along to one of our weekly meetings.

Email: amnesty@swansea-union.co.uk
Facebook: facebook.com/groups/swansamnesty

 

Our regular weekly meetings are on Monday 6:30pm in JCs on Singleton Campus

Amnest Rhyngwladol

Amnest Rhyngwladol yw un o’r elusennau Hawliau Dynol mwyaf, ac mae’n ymgyrchu i amddiffyn pobl yn erbyn anghyfiawnder, gwahaniaethu a thrais. Mae ein cymdeithas yn bodoli i ymgysylltu aelodau gydag ymgyrchoedd ac i godi ymwybyddiaeth ymysg y boblogaeth myfyrwyr yn gyfan, yn ogystal â fod yn lle newydd i gwrdd â phobl a ffrindiau.

Am fwy o wybodaeth, teimlwch yn rydd i gysylltu â ni arlein neu dewch i’n gweld ni yn ystod un o’n cyfarfodydd wythnosol.

 

Ebost: amnesty@swansea-union.co.uk
Facebook: facebook.com/groups/swansamnesty


Mae ein cyfarfodydd wythnosol rheolaidd yn cael eu ddydd Llun 18:30 yn JCs ar Gampws Singleton