Amnesty International

Amnesty International is one of the world's largest Human Rights charities, campaigning to protect people from injustice, discrimination and abuse. Our society exists to engage members with campaigns, and to raise awareness among the student population as a whole, as well as being a great place to meet new people and make friends.

For more information, feel free to contact us online or come along to one of our weekly meetings.

Email: amnesty@swansea-union.co.uk
Facebook: facebook.com/groups/swansamnesty

 

Our regular weekly meetings are on Monday 6:30pm in JCs on Singleton Campus

Amnest Rhyngwladol

Amnest Rhyngwladol yw un o’r elusennau Hawliau Dynol mwyaf, ac mae’n ymgyrchu i amddiffyn pobl yn erbyn anghyfiawnder, gwahaniaethu a thrais. Mae ein cymdeithas yn bodoli i ymgysylltu aelodau gydag ymgyrchoedd ac i godi ymwybyddiaeth ymysg y boblogaeth myfyrwyr yn gyfan, yn ogystal â fod yn lle newydd i gwrdd â phobl a ffrindiau.

Am fwy o wybodaeth, teimlwch yn rydd i gysylltu â ni arlein neu dewch i’n gweld ni yn ystod un o’n cyfarfodydd wythnosol.

 

Ebost: amnesty@swansea-union.co.uk
Facebook: facebook.com/groups/swansamnesty


Mae ein cyfarfodydd wythnosol rheolaidd yn cael eu ddydd Llun 18:30 yn JCs ar Gampws Singleton

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)