img description img description

Anaesthetic

A society for those interested in a career in Anaesthetics or Intensive Care Medicine! Cymdeithas ar gyfer myfyrwyr gyda ddiddordeb mewn Anaestheteg neu Meddygaeth Gofal Dwys!

Memberships

  • Anaesthetic Standard Membership£2.00
  • Anaesthetic Associate Membership£2.00

About Us

Swansea's Anaesthetic Society is the place to be if you're interested in finding out more about a career in Anaesthetics or Intensive Care Medicine.

As a society, we hope to provide a bridge between Swansea University's School of Medicine and the clinicians working at Singleton and Morriston hospitals - arranging for hands on sessions, careers evenings and contacts for academic projects to expand your CV and gain experience.

Even if you're not interested in the field as a future career, maybe you'd like to practice managing airways a bit more before starting your placements, or learn some new skills applicable for emergency scenarios.  If so, Swansea Anaesthetic Society is the place for you!

Sign up today!  

 

 

Cymdeithas Anaesthetic Abertawe yw'r lle i fod ar gyfer dysgu mwy am yrfa o fewn Anaestheteg neu Meddygaeth Gofal Dwys.

Fel cymdeithas, rydym yn gobeithio gweithio fel pont rhwng Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe â'r clinigwyr sy'n gweithio yn ysbytai Singleton a Morriston - yn trefnu sesiynau ymarferol, nosweithu gyrfaeodd a chysylltion ar gyfer prosiectau i helpu ehangu eich CV a ennill profiadau clinigol.

Hyd yn oed os nac ydych yn meddwl am gyrfa o fewn y maes yn y dyfodol, efallai y fysech yn hoffi ymarfer rheoli llwybrau anadlu cyn dechrau gweithio yn yr ysbyty, neu gwella eich asesiadau o cleifion sâl.  Os ni, Cymdeithas Anaesthetic Abertawe yw'r lle i chi!

Ymunwch heddiw!

Committee