Anaesthetic

Swansea's new Anaesthetic Society is the place to be if you're interested in finding out more about a career in Anaesthetics or Intensive Care Medicine.

As a society, we hope to provide a bridge between Swansea University's College of Medicine and the clinicians working at Singleton and Morriston hospitals - arranging for hands on sessions, careers evenings and contacts for academic projects to expand your CV and gain experience.

Even if you're not interested in the field as a future career, maybe you'd like to practice managing airways a bit more before starting your placements, or polish up on your assessment of a sick patient.  If so, Swansea Anaesthetic Society is the place for you!

Sign up today!  

 

 

Cymdeithas Anaesthetic Abertawe yw'r lle i fod ar gyfer dysgu mwy am yrfa o fewn Anaestheteg neu Meddygaeth Gofal Dwys.

Fel cymdeithas, rydym yn gobeithio gweithio fel pont rhwng Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe â'r clinigwyr sy'n gweithio yn ysbytai Singleton a Morriston - yn trefnu sesiynau ymarferol, nosweithu gyrfaeodd a chysylltion ar gyfer prosiectau i helpu ehangu eich CV a ennill profiadau clinigol.

Hyd yn oed os nac ydych yn meddwl am gyrfa o fewn y maes yn y dyfodol, efallai y fysech yn hoffi ymarfer rheoli llwybrau anadlu cyn dechrau gweithio yn yr ysbyty, neu gwella eich asesiadau o cleifion sâl.  Os ni, Cymdeithas Anaesthetic Abertawe yw'r lle i chi!

Ymunwch heddiw!

Committee

President
Anaesthetic Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)