Bar

Hello and welcome to Swansea University Bar Society,

First and foremost, we are dedicated to providing students with the skills and experiences students will need when applying to the Bar and other legal professional routes, such as solicitors and legal executives. We have established a Mock Trial Competition, with a number of Intra-University and National Mock Trials being held throughout the year to give students some well needed practice before those advocacy exams on the BPTC, this bolsters a student's confidence, enthusiasm for the law and their employability. We also provide networking opportunities for students to meet some legal professionals in the Swansea area as well as professionals from London.

We have lots of socials planned and our aim is to ensure all our members have a great year whilst at the same time improving your advocacy skills!

We hope to continue this society, for the benefit of its members and the society. Your membership payments help us to do that so please join the bar society if you are considering the legal profession. 

And just to let you all know, we are the Bar Society for more than one reason.....Let's drink the bar dry!

————

Your 2018-19 Committee:

President - Chris Brain

Secretary - Millie Smith

Social Secretary - Adam Edwards

Treasurer - Sonali Kumar

————

Helo a chroeso i Gymdeithas Bar Prifysgol Abertawe,

Yn gyntaf ac yn bennaf rydym yn ymroddedig i ddarparu myfyrwyr gyda’r sgiliau a’r profiadau bydd ei hangen ar fyfyrwyr pan yn ymgeisio i’r Bar ac llwybrau proffesiynol cyfreithiol eraill, megis cyfreithwyr a gweithredwyr cyfreithiol. Rydym wedi sefydlu Cystadleuaeth Treial Ffug, gyda nifer o Falansau o fewn y Brifysgol a Treialau Ffug Cenedlaethol yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn er mwyn i fyfyrwyr gael ymarfer holl bwysig cyn yr arholiadau eiriolaeth ar y BPTC, mae hyn yn cynyddu hyder y myfyriwr, brwdfrydedd ar gyfer y gyfraith a’i cyflogadwyedd. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd rhwydweithio i fyfyrwyr gwrdd â rhai o weithwyr proffesiynol cyfreithiol yn ardal Abertawe gan gynnwys gweithiwyr proffesiynol o Lundain.

Mae gennym lawer o ddigwyddiadau cymdeithasol wedi’i trefnu a’n nod yw i sicrhau bod ein aelodau i gyd yn cael blwyddyn wych ac ar yr un amser yn gwella eu sgiliau eiriolaeth!

Rydym yn gobeithio parhau â’r gymdeithas hon, er bydd ei aelodau a’r gymdeithas. Mae eich taliadau aelodaeth yn helpu ni gyflawni hynny felly os gwelwch yn dda ymunwch â chymdeithas y bar os ydych yn ystyried proffesiwn cyfreithiol.

Ac i adael chi wybod, ni yw’r Cymdeithas Bar am fwy nag un rheswm....gdaewch i ni yfed y bar yn sych!

Cofion mwyaf caredig,

Yr Pwyllgor

 

Committee

President
Bar Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)