Medical Life Science

Welcome to the Medical Life Science Society (MedLiSoc) 2017-2018! This society is primarily for students studying the following subjects:

  • Biochemistry
  • Genetics
  • Medical Genetics
  • Medical Biochemistry
  • Biochemistry and Genetics
  • Applied Medical Science


Our aim is to integrate students from all year groups of study by providing exciting social events, helpful employability workshops, and group study sessions.

Meet new course mates, explore your interests, and stay on top of work in the exciting year ahead by joining MedLiSoc!

Membership costs £3 and includes access to all events in the year 2017-2018.

 

 

Croeso i'r Gymdeithas Gwyddorau Bywyd Meddygol (MedLiSoc) 2017-2018! Mae'r gymdeithas hon yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio'r pynciau canlynol:

Biocemeg
Geneteg
Geneteg Meddygol
Biocemeg Meddygol
Biocemeg a Geneteg
Gwyddoniaeth Feddygol Gymhwysol

Ein nod yw integreiddio myfyrwyr o bob blwyddyn o astudio trwy ddarparu digwyddiadau cymdeithasol cyffrous, gweithdai cyflogadwyedd defnyddiol, a sesiynau astudio grwp.

Cwrdd â chyd-fyfyrwyr cyrsiau newydd, archwilio'ch diddordebau, a chadw ar ben y gwaith yn y flwyddyn gyffrous o'ch blaen trwy ymuno â MedLiSoc!

Mae aelodaeth yn costio £ 3 ac mae'n cynnwys mynediad i bob digwyddiad yn y flwyddyn 2017-2018.

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)