img description img description

CathSoc

The Society is home to Catholic students of Swansea Uni, anyone interested in the faith or looking for a great bunch of students to hang out with. Join us for our weekly activities whenever you can.

Memberships

 • CathSoc Standard Membership£4.98
 • CathSoc Associate Membership£4.98

About Us

CathSoc Commission 2021/2022

 • Central Council
  • President: Alister Dsilva

  • Secretary: Cyril Sebastian

  • Treasurer: Bennet Lobo

  • Director of Publicity: Alan Thomas

 • Consultative Company
  • Chaplain: Fr Carlito Reyes
    
  • Assistant: Sr Brigid Mulvaney

 

Cathsoc Welcome form_ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAaDI6wBbPkJJfkegRXBKkSKP0A-HmpX6IEcY0iDFtNf0LyA/viewform?usp=sf_link

Cathsoc constitution_  https://docs.google.com/document/d/1rKxQss3qZWRP70e6DJ6sHK9Zn0uiKhqUcLkrB22oxMY/edit?usp=drivesdk

 

The Catholic Society is a part of the Ecumenical Chaplaincy of the University.  It is a community that is attached to the parish of St. Benedict, Sketty. The word Catholic means universal or worldwide.  Our Society has members from Brazil, Burma, China, Cameroon, the Czech Republic, England, India, Italy, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestine, the United States, Zimbabwe, and many other countries.  Our assistant chaplain is from Ireland and our chaplain is from the Philippines.

Our community pretty much lives according to the model of the early Christian community.  We join the Eucharistic celebration at St. Benedict, Sketty every Sunday at 11:00 a.m.  Then we gather at the parish hall for our Sunday meals.  Students take turns in preparing food for the community and once a month the chaplain prepares the food.  This is an opportunity to build or strengthen our ties after being nourished by the Bread of life in the Mass. After lunch, we engage in an assortment of activities to encourage participation and a sense of togetherness.

On Wednesdays, we celebrate Mass on Bay Campus in the School of Management at 1:15pm, take part in a prayer session called Lectio Divina and chat over tea, coffee and a couple of biscuits. We do the same on Fridays in the Chaplaincy at Singleton Campus.

We organise out of town trips where we meet Catholic societies in other universities and also attend various theology public lectures.  The public lectures give students opportunities to deepen their faith, nourish their mind and be inspired by the wisdom and discipline of guest lecturers.

For Confessions, counselling or sacramental preparations, get in touch with us or see Fr Carlito for more information.

Cymdeithas Gatholig

Mae'r Gymdeithas Gatholig yn rhan o Caplaniaeth Ecwmenaidd y Brifysgol. Mae'n gymuned sydd ynghlwm a plwyf St. Benedict, Sgeti. Mae'r Gymdeithas Gatholig yn llythrennol yn Gymuned Gatholig. Mae'r gair Catholig yn golygu cyffredinol neu byd-eang. Mae gan ein Cymdeithas aelodau o Frasil, Burma, Tsieina, Tsiecoslofacia, Lloegr, India, yr Eidal, Malaysia, Nigeria, Cameroon,Pacistan, Palestina, yr Unol Daleithiau, a Zimbabwe. Mae ein caplan cynorthwyol yn dod o Iwerddon ac mae ein caplan yn dod o Ynysoedd y Philipinau.

Mae ein cymuned 'n mwy neu lai yn byw yn ôl y fodel cynnar o’r gymuned Gristnogol. Rydym yn ymuno â'r dathliad Ewcharistaidd yn St. Benedict, Sgeti bob dydd Sul am 11:00. Yna, rydym yn casglu yn y neuadd blwyf ar gyfer ein prydau Sul. Mae myfyrwyr yn cymryd eu tro wrth baratoi bwyd ar gyfer y gymuned ac unwaith y mis mae'r caplan yn paratoi'r bwyd. Mae hwn yn gyfle i adeiladu neu gryfhau ein cysylltiadau ar ôl cael ei maeth gan y Bara’r Bywyd yn yr Offeren.

Ar ôl cinio mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i leiandy y Cenhadon Elusen i'w helpu yn eu gwaith elusennol. Mae hyn yn ychwanegu dimensiwn apostolaidd i ysbrydolrwydd ein myfyrwyr. Mae ein cymuned yn ymuno a plwyf St. Benedict bob dydd Mawrth ar gyfer ein hymroddiad Marian a Cymun. Mae'r Offeren 7yh yn St Benedict ar gyfer myfyrwyr. Rydym yn arwain y gweddïau a gwneud y darlleniadau ar gyfer yr offeren. Yna, rydym yn symud ymlaen i'r neuadd blwyf ar gyfer ein pryd bwyd. Ar ôl ein pryd rydym yn casglu at ei gilydd ar gyfer sesiwn gweddi o'r enw Lectio Divina.

Ar ddydd Mercher mae myfyrwyr yn ymgynnull am cinio yn y gaplaniaeth. Rydym yn rhannu bwyd gyda'n brodyr a'n chwiorydd Cristnogol nad ydynt yn Gatholig. Bydd hyn yn dechrau ar 23 Hydref. Mae enwadau Cristnogol gwahanol yn cymryd eu tro wrth baratoi'r cinio.

Bob dydd Gwener yn ystod y tymor am 1.15yb. Rydym yn dathlu offeren yn y gaplaniaeth. Ar ôl offeren rydym yn cael lluniaeth ysgafn.

Rydym yn trefnu teithiau lle byddwn yn cwrdd Cymdeithasau Catholig ym mrhifysgolion eraill a hefyd yn mynychu darlithoedd cyhoeddus diwinyddiaeth a drefnwyd gan ein prif gaplan, Tad Nigel John. Mae'r darlithoedd cyhoeddus yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddyfnhau eu ffydd, meithrin eu meddwl, a cael eu hysbrydoli gan doethineb a disgyblaeth darlithwyr gwadd.

Ar gyfer Cyfaddefiadau, cwnsela neu baratoadau Sacremental, cysylltwch â ni neu siaradwch â’r Parch Tad Carlito am ragor o wybodaeth.

Committee

Director of publicity
Alan Thomas
President
Alister Jashwin Dsilva
Secretary
Cyril Sebastian
Treasurer
Bennet Lobo