Chemical and Environmental Engineering
img description img description

Chemical and Environmental Engineering

A society for all Chemical or Environmental Engineers, the best way to get to know your course mates with fun socials and trips.

Memberships

  • Chemical and Environmental Engineering Standard Membership£2.00
  • Chemical and Environmental Engineering Associate Membership£2.00

About Us

What C.E.E.S Offers

The CEES hosts activities such as Limitless Trampoline Park, pub quizzes and bowling throughout the year. We also host nights out in uplands and on the infamous Wind Street.

The CEES offers you the opportunity to make friends on your course and get advice off students in the higher years.

The CEES allows you to network Swansea University graduates and returning Year In Industry students. Giving you the opportunity to pick up interview and application advice.

Frank Morton is the biggest event for chemical engineers in the UK. This year ICHEME have selected Leeds to host the event which will see over 3000 students attend. The morning consists of a career fair targeted at chemical engineers with employers that are looking for placement year students and possible future employees. In the afternoon you will compete in a casual sports day followed by a party in the evening.

Beth mae C.A.P.C yn ei gynnig

Mae’r CEES yn cynnal gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn a fydd yn cynnwys ymweliad â Parc Trampolîn Limtiless, cwis tafarn a bowlio deg. Bydd nosweithiau allan yn cael eu trefnu yn yr Uplands ac ar Wind Street.

Bydd y CEES yn rhoi siawns i chi i gwrdd a gwneud ffrindiau newydd ar eich cwrs ac i gael cyngor o fyfyrwyr mewn blynyddoedd uwch.

Mae’r CEES yn gadael i chi rhwydweithio efo myfyrwyr sydd wedi graddio o Brifysgol Abertawe a rhai sy’n dychwelyd o’i blwyddyn mewn diwydiant. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi i gael cyngor ar geisio am swyddi ac ar gyfweliadau.

Prif ddigwyddiad y CEES yw Frank Morton, sef y diwrnod mwyaf yn  y calendr i fyfyrwyr peirianneg cemegol yn y DU. Eleni cafodd Leeds ei ddewis gan yr ICHEME i gynnal y digwyddiad. Yn flynyddol mae dros 3000 o fyfyrwyr o bob prifysgol yn dod at ei gilydd. Yn y bore mae ffair gyrfaoedd sy’n cael ei anelu at fyfyrwyr sydd am fynd am flwyddyn allan i weithio. Bydd gweddill y dydd yn cael ei wario yn cymeryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon cyn bennu’r dydd efo parti enfawr.

Caiff cystadleuaeth ei gynnal i greu crys-t ar gyfer y diwrnod. Bydd yr enillydd yn cael tocyn am ddim i’r diwrnod ac fe fydd y crys t  yn cael ei wisgo gan bawb sy’n cymeryd rhan ar y dydd.

Committee

Education Officer
Julianne Bowles
Frank Morton Officer
James Rees
Media and Merch Secretary
Jessica Botchway
President
Charlotte Todd
Secretary
Darra Knee
Social Secretary
Jemima Daniel
Treasurer
Dominic Rodriguez
Vice President
Maryama Yusuf