Chemical and Environmental Engineering

What C.E.E.S Offers

The CEES hosts activities such as Limitless Trampoline Park, pub quizzes and bowling throughout the year. We also host nights out in uplands and on the infamous Wind Street.

The CEES offers you the opportunity to make friends on your course and get advice off students in the higher years.

The CEES allows you to network Swansea University graduates and returning Year In Industry students. Giving you the opportunity to pick up interview and application advice.

Frank Morton is the biggest event for chemical engineers in the UK. This year ICHEME have selected Leeds to host the event which will see over 3000 students attend. The morning consists of a career fair targeted at chemical engineers with employers that are looking for placement year students and possible future employees. In the afternoon you will compete in a casual sports day followed by a party in the evening.

Beth mae C.A.P.C yn ei gynnig

Mae’r CEES yn cynnal gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn a fydd yn cynnwys ymweliad â Parc Trampolîn Limtiless, cwis tafarn a bowlio deg. Bydd nosweithiau allan yn cael eu trefnu yn yr Uplands ac ar Wind Street.

Bydd y CEES yn rhoi siawns i chi i gwrdd a gwneud ffrindiau newydd ar eich cwrs ac i gael cyngor o fyfyrwyr mewn blynyddoedd uwch.

Mae’r CEES yn gadael i chi rhwydweithio efo myfyrwyr sydd wedi graddio o Brifysgol Abertawe a rhai sy’n dychwelyd o’i blwyddyn mewn diwydiant. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi i gael cyngor ar geisio am swyddi ac ar gyfweliadau.

Prif ddigwyddiad y CEES yw Frank Morton, sef y diwrnod mwyaf yn  y calendr i fyfyrwyr peirianneg cemegol yn y DU. Eleni cafodd Leeds ei ddewis gan yr ICHEME i gynnal y digwyddiad. Yn flynyddol mae dros 3000 o fyfyrwyr o bob prifysgol yn dod at ei gilydd. Yn y bore mae ffair gyrfaoedd sy’n cael ei anelu at fyfyrwyr sydd am fynd am flwyddyn allan i weithio. Bydd gweddill y dydd yn cael ei wario yn cymeryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon cyn bennu’r dydd efo parti enfawr.

Caiff cystadleuaeth ei gynnal i greu crys-t ar gyfer y diwrnod. Bydd yr enillydd yn cael tocyn am ddim i’r diwrnod ac fe fydd y crys t  yn cael ei wisgo gan bawb sy’n cymeryd rhan ar y dydd.

Committee

President
Chemical Engineering Society
Bethany Taylor
Secretary
Caitlin Davies
Social Secretary
Elle Theaker
Treasurer
Natalie Turney
Vice President
Katherine Hind
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)