img description img description

Memberships

  • Chemistry Standard Membership£0.00
  • Chemistry Associate Membership£0.00

About Us

Hello all and welcome to the Chemistry Society page,

We're a relatively new society formed since the reopening of Chemistry at Swansea University - http://www.swansea.ac.uk/science/news/asignofprogressandambitionswanseauniversitytore-introducechemistrydegrees.php

We work closely with the Royal Society of Chemistry (RSC) and the American Chemical Society (ACS) to provide exciting opportunities and offers that would be unavailable without ChemSoc membership.

Upcoming events:

  • Regular Social Events
  • Regular Seminar and Lectures
  • Huge Outreach opportunities - demonstrating for schools in our labs, visiting their labs and attending science events
  • Brewery tours and upcoming projects

Facebook 2023/24: SU ChemSoc 23-24 | Facebook

Twitter: www.twitter.com/suchemsoc

Instagram: www.instagram.com/suchemsoc

Contact details: Chemistry Society (Chemistry@Swansea-societies.co.uk)

 

A society for anybody that is interested in Chemistry! While mainly comprised of Chemistry students, anybody may join should they wish to attend our regular socials and science-related events.

 

 

Helo a chroeso i’r tydalen cymdeithas cemeg,

Rydyn ni’n cymdeithas eitha newydd wedi ffurfiedig ers yr ail-agroedd o gemeg yn mrifysgol Abertawe. Rydyn ni’n gwaethio’n agos i’r Royal Society of Chemistry ac yr American Chemical Society i ddarparu cyfleoedd cyfroes a cynnigion sydd ddim ar geal heb aleodaedd ChemSoc.

Digwyddiadau i ddod:

  • Digwyddiadau cymeithasaol rheolaidd
  • Seminarau a darlithiau rheoliadd
  • Cyfleoedd enfawr estyn allan – arddangosiadau am ysgolion yn ein lobordai, ymweld a labordai nhw a mynuchu digwyddiadau gwyddoniaeth
  • teithiau bractai a projectau (upcoming)

weblyfr 2023/24: https://www.facebook.com/groups/586778560102139

trydar: http://twitter.com/suchemsoc

manylion cysylltiad: cymdeithas cemeg - Chemistry@Swansea-societies.co.uk

Mae'n gymdeithas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cemeg! Er ei fod yn cynnwys myfyrwyr cemeg yn bennaf, gall unrhyw un ymuno os ydynt yn bwriadu mynychu ein cyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd a digwyddiadau sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ein cymdeithas, gallwch chi ofyn i aelodau'r pwyllgor bob tro:

Our Committee

President/ Llywydd - Leigh Phillips

Vice President/ is Lywydd - Tom Hughes

Treasurer/ Trysorydd - Josh Templeman

Secretary/ Ysgrifennydd - Sophie Wilks

Social Secretary/ Ysgrifennydd Cymdeithasol - Bethan Bond

Outreach Liaison/ Cyswllt Allgymorth - Alex Wills

Welfare Officer/ Swyddog Lles - Laura Mason

Last Updated: 11th Sept 2023

Committee

Fresher's Officer
Aviva Cullis
Outreach Officer
Alexander Wills
President
Leigh Phillips
Secretary
Sophie Wilks
Social Secretary
Bethan Bond
Treasurer
Joshua Templeman
Vice-President
Tom Hughes
Welfare Officer
Laura Mason
 

Events

Chemistry Christmas Dinner
10th December 1pm - 4pm
The Pump House
ChemSoc Christmas Dinner - only 50 places!
Buy