img description img description

Christian Union

Our mission is to give everyone at Swansea University the opportunity to hear and respond to the good news of Jesus Christ.

Memberships

  • Christian Union Standard Membership£0.00
  • Christian Union Associate Membership£0.00

About Us

The Christian Union exists to create a comfortable environment for Christians and those who are interested in Christianity to meet. Welcoming Christians from different backgrounds to unite around the gospel and share Jesus on Campus.

We do this in a variety of ways from doing outreach in our Events week in February, to meeting with one another on a Monday night, and enjoying fellowship on weekends away! We welcome anyone to join us who shares a faith in Christ as Saviour or wants to know more about what we believe.

Mae’r Undeb Cristnogol yn bodoli i greu amgylchedd cyfforddus ar gyfer Cristnogion a rheiny sydd â diddordeb mewn Cristnogaeth i gwrdd.  Rydym ni’n croesawu Cristnogion o wahanol cefndiroedd i ddod at ei gilydd o gwmpas yr efengyl a rhannu Crist ar gampws.

Rydym ni’n gwneud hyn mewn amrywiad o ffyrdd o wneud allgymorth yn ein wythnos Digwyddiadau yn Chwefror, i gwrdd â’n gilydd ar nos Lun, a mwynhau ein gilydd ar benwythnosau i ffwrdd!  Rydym yn croesawu unrhyw un i ymuno â ni sy’n rhannu ffydd mewn Crist fel Gwaredwr neu sydd am wybod mwy am ein credoau.

Committee

Bay Evangelism Coordinator
Jack Cox
Female President
Katie Wood
Impact Group Co-ordinator
Kathryn Darling
International Co-ordinator
Aimee Hawksley
Male President
Seth May
Media Coordinator
Alex-Carmen Macoveanu
Prayer Secretary
Arlynn de Vera
Secretary
Freya Whiteley
Singleton Evangelism Coordinator
Irma Seray-Wurie
Treasurer
Samuel Entwistle
Vice President
Seth May
Katie Wood