Criminology

Hello everyone! 

Welcome to the Criminology Society page, we're just here to let you know that anyone can sign up, single honours, joint honours, and any other student out there who wants to come along, make some friends and have fun with us!

We're quite a small society but we hold events throughout the year for everyone to get together, go out for socials and have the odd movie night in each term for those who prefer a quiet night in to a night on the town. 

You can follow us on:

Twitter - https://twitter.com/SwanCrimSociety

Facebook - https://www.facebook.com/groups/469226199927969/ 

Instagram - https://www.instagram.com/criminologysociety/ 

To keep up to date with what's going on with us

________________________________________

Helo pawb!

Croeso i dudalen y Gymdeithas Droseddeg, rydym yn unig yma i adael i chi wybod y gall unrhyw un gofrestru, anrhydedd sengl, cydanrhydedd, ac unrhyw fyfyriwr arall allan yna sydd eisiau i ddod draw, gwneud ffrindiau a chael hwyl gyda ni!

Rydym yn dipyn o gymdeithas bach ond rydym yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i bawb ddod at ei gilydd, yn mynd allan ar gyfer nosweithiau cymdeithasol a bod ganddynt y noson ffilm od ym mhob tymor ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt noson dawel mewn i noson ar y dref.

Gallwch ein dilyn ar:

Twitter - https://twitter.com/SwanCrimSociety

Facebook - https://www.facebook.com/groups/469226199927969/

Instagram - https://www.instagram.com/criminologysociety/

Er mwyn cadw i fyny gyda'r hyn sy'n digwydd gyda ni

Committee

President
Criminology Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)