Dance

Become a Member! Dod yn Aelod!

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £20 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £20 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

Beginners Ballet / Bale i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/2358434714405365/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Ballet / Bale Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/2671304736230690/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Ballet / Bale Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/318771882367082/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Pointe: https://www.facebook.com/groups/2489907764352906/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Jazz / Jazz i Ddechreuwyr:https://www.facebook.com/groups/477060869769112/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Jazz / Jazz Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/2212689795520442/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Jazz / Jazz Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/585162668640822/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Tap / Tap Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/936814870043998/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Tap / Tap Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/459056158259137/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Modern / Modern i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/658874497953311/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Modern / Modern Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/467942350669572/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Lyrical / Telynegol: https://www.facebook.com/groups/647492595726973/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Musical Theatre / Sioe Gerdd:https://www.facebook.com/groups/468646800569426/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Contemporary / Dawns Cyfoes i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/421783085042470/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Contemporary / Dawns Cyfoes Canolraddol:https://www.facebook.com/groups/413781529220216/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Contemporary / Dawns Cyfoes Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/1307251969450693/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Commercial: https://www.facebook.com/groups/1411520655654393/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Breaking: https://www.facebook.com/groups/SUBreaking/

Beginners Hip Hop / Hip Hop i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/373580546647271/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Hip Hop / Hip Hop Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/922964604719765/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Hip Hop / Hip Hop Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/291670391607909/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Latin and Ballroom / Dawns Neuadd & Lladin: https://www.facebook.com/groups/355740871753803/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Modern Greek / Groegaidd Cyfoes: https://www.facebook.com/groups/1943817542386996/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

 

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Rochelle Bristol
Vice president / Is-Lywydd - Aimee Gumbs
Secretary / Ysgrifenyddes - Hannah Courtney
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Molly Dowdeswell
Treasurer / Trysorydd - Alexandra Perryman
Publicist / Hyrwyddwraig - Shelby Salerno
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Lucy Down
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Natasha Cornwell

Committee

Events Coordinator
Ellie Watford
President
Hannah Thomas
Publicist
Amy Burridge
Secretary
Rachael Hartigan
Social Secretary
Phoebe Saunders
Society and Charity Liason
Sally Lewis
Treasurer
Morgan Hunt
Vice President
Shannon Travers-Spencer
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)