About

Swansea University is a society that hosts a variety of classes catering for all individuals of all abilities. Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb.

Become a Member! Dod yn Aelod!

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £15 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £15 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

 

Beginners Hip Hop / Hip Hop i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/2847621352008488

Intermediate Hip Hop / Hip Hop Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/4170803639627386

Advanced Hip Hop / Hip Hop Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/630013721245696

Modern Hip Hop / Hip Hop Fodern: https://www.facebook.com/groups/608884720016500

Commercial: https://www.facebook.com/groups/3298047800288707

Breaking: https://www.facebook.com/groups/285454522745984

Ragga Jam: https://www.facebook.com/groups/829632827443078

Vogue: https://www.facebook.com/groups/757902881678858

Beginners Ballet / Bale i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/351407965857278

Intermediate Ballet / Bale Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/298942374709954

Advanced Ballet / Bale Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/379054426390239

Pointe: https://www.facebook.com/groups/390730111910060

Beginners Jazz / Jazz i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/984938595277312

Intermediate Jazz / Jazz Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/1269726123370302

Advanced Jazz / Jazz Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/305105324260683

Foundation Tap / Tap Sylfaenol: https://www.facebook.com/groups/320770512305190

Advanced Tap / Tap Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/321459935878585

Modern: https://www.facebook.com/groups/588112061877389

Musical Theatre / Sioe Gerdd: https://www.facebook.com/groups/1256547018028561

Latin and Ballroom / Dawns Neuadd & Lladin: https://www.facebook.com/groups/3220595311373038

Beginners Contemporary / Dawns Cyfoes i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/325913505119909

Intermediate Contemporary / Dawns Cyfoes Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/1151313711907734

Advanced Contemporary / Dawns Cyfoes Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/1428194577569659

Strength & Conditioning / Cryfder a Chyflyru: https://www.facebook.com/groups/308005540407407

DanceFit: https://www.facebook.com/groups/294883488272018

 

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

Revue Dance Studios - https://www.facebook.com/RevueStudios?

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Hannah Courtney Thomas
Vice president / Is-Lywydd - Taylor Morgan
Secretary / Ysgrifenyddes - Rachael Hartigan
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Phoebe Saunders
Treasurer / Trysorydd - Mog Hunt
Publicist / Hyrwyddwraig - Amy Burridge
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Ellie Watford
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Sally Lewis