Dance

Become a Member!

Swansea University Dance Society offers a wide variety of classes for a range of abilities. From complete beginner to advanced, all are welcome! Membership is £15 for the year. This allows you to attend as many classes as you like, whenever you like! Throughout the year we’ll have plenty for you to get involved with outside of classes, from socials to competitions, workshops and performance opportunities! 

This year we've got 28 amazing classes to offer all of our members, 4 being new to this year! They are:

Beginners Ballet: https://www.facebook.com/groups/1508250042608193/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Ballet: https://www.facebook.com/groups/453427381729655/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Ballet: https://www.facebook.com/groups/1810150832400565/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Pointe: https://www.facebook.com/groups/1090167694464474/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Jazz: https://www.facebook.com/groups/699913977029795/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Jazz: https://www.facebook.com/groups/2246267218941008/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Jazz: https://www.facebook.com/groups/329476557792450/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Tap: https://www.facebook.com/groups/2123326897879748/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Tap: https://www.facebook.com/groups/295041981080718/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Tap: https://www.facebook.com/groups/336947227133463/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Jazz Modern: https://www.facebook.com/groups/228413591185105/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Lyrical Modern: https://www.facebook.com/groups/1841329495936554/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Musical Theatre: https://www.facebook.com/groups/311088086328903/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Contemporary: https://www.facebook.com/groups/2207887899430599/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Contemporary: https://www.facebook.com/groups/257033064940028/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Contemporary: https://www.facebook.com/groups/237670916952535/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Commercial: https://www.facebook.com/groups/2319100661448507/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Beginners Hip Hop: https://www.facebook.com/groups/458889181290789/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Intermediate Hip Hop: https://www.facebook.com/groups/2189158971298323/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Advanced Hip Hop: https://www.facebook.com/groups/1141622612672307/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*NEW CLASS* K-Pop: https://www.facebook.com/groups/233240707304976/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Ragga Jam: https://www.facebook.com/groups/299966944111621/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*NEW CLASS* Modern Hip Hop: https://www.facebook.com/groups/277914446272047/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Latin and Ballroom: https://www.facebook.com/groups/276048776341173/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*NEW CLASS* Bollywood: https://www.facebook.com/groups/417286482131687/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*NEW CLASS* Modern Greek: https://www.facebook.com/groups/610890905978883/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Stretching and Conditioning: https://www.facebook.com/groups/396031657592410/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

 

Monday

4-5 Jazz Modern

5-6 Beginners Ballet

6-7 Intermediate Hip Hop

7-9 Ballroom and Latin

 

Tuesday

3-4 Beginners Hip Hop

4-5 Intermediate Jazz

5-6 Beginners Tap

6-7 Advanced Contemporary

7-8 Bollywood

8-9 Advanced Ballet

 

Wednesday

12-1 Musical Theatre

1-2 Intermediate Contemporary

2-3 Beginners Contemporary

3-4 Commercial

4-5 Advanced Hip Hop

5-6 Modern Greek

6-7 Pointe

7-8 Advanced Tap

 

Thursday

3-4 Intermediate Ballet

4-5 Lyrical Modern

5-6 Ragga Jam

6-8 K-pop

 

Friday

3-4 Intermediate Tap

4-5 Advanced Jazz

5-6 Stretching and Conditioning

6-7 Beginners Jazz

7-8 Modern Hip Hop

 

Social Media

Follow us! Keep an eye on our various sites for regular updates on what’s going on in your society! We love for you to be involved, so feel free to tweet, follow and share with us and all of your friends!

Sponsorship

If you have any questions, please feel welcome to get in touch with us on here or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Looking forward to seeing you in classes!

President - Danielle Fisher
Vice president - Rosie Seddon
Secretary - Sarah Lovell
Social Secretary - Olivia Woodhouse
Treasurer - Mary Adams
Publicist - Joe Fortt
Competition Director - Rochelle Bristol

 

Dod yn Aelod!

Mae Cymdeithas Ddawns Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer ystod o alluoedd, o ddechreuwyr llwyr i rai profiadol, mae croeso o bawb! Mae aelodaeth yn £15 am y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu i chi fynychu cymaint o ddosbarthiadau ag y dymunwch, pryd bynnag yr hoffech! Drwy gydol y flwyddyn bydd gennym ddigon i chi gymryd rhan yn y tu allan i ddosbarthiadau, o nosweithiau cymdeithasol i gystadlaethau, gweithdai a chyfleoedd perfformio!

Eleni mae gennym 28 o ddosbarthiadau anhygoel i gynnig i bob un o’n haelodau, gyda 4 yn newydd eleni! Dyma nhw:

Bale i ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/1508250042608193/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Bale i Canolradd: https://www.facebook.com/groups/453427381729655/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Bale Uwch: https://www.facebook.com/groups/1810150832400565/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Pointe: https://www.facebook.com/groups/1090167694464474/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Jazz i ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/699913977029795/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Jazz i Canolradd: https://www.facebook.com/groups/2246267218941008/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Jazz Uwch: https://www.facebook.com/groups/329476557792450/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Tap i ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/2123326897879748/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Tap i Canolradd: https://www.facebook.com/groups/295041981080718/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Tap Uwch: https://www.facebook.com/groups/336947227133463/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Jazz Modern: https://www.facebook.com/groups/228413591185105/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Tenyleg Modern: https://www.facebook.com/groups/1841329495936554/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Sioe Gerdd: https://www.facebook.com/groups/311088086328903/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Dawns cyfoes i ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/2207887899430599/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Dawns cyfoes i Canolradd: https://www.facebook.com/groups/257033064940028/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Dawns cyfoes Uwch: https://www.facebook.com/groups/237670916952535/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Masnachol: https://www.facebook.com/groups/2319100661448507/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Hip Hop i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/458889181290789/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Hip Hop i Canolradd: https://www.facebook.com/groups/2189158971298323/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Hip Hop Uwch: https://www.facebook.com/groups/1141622612672307/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*DOSBARTH NEWYDD* K-Pop: https://www.facebook.com/groups/233240707304976/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Ragga Jam: https://www.facebook.com/groups/299966944111621/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*DOSBARTH NEWYDD* Hip Hop Modern: https://www.facebook.com/groups/277914446272047/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Dawns neuadd a Lladin: https://www.facebook.com/groups/276048776341173/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*DOSBARTH NEWYDD* Bollywood: https://www.facebook.com/groups/417286482131687/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

*DOSBARTH NEWYDD* Groegaidd Cyfoes: https://www.facebook.com/groups/610890905978883/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Ymestyn a chyflyru: https://www.facebook.com/groups/396031657592410/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=460683420021

Dydd Llun

4-5 Jazz Modern

5-6 Bale i Ddechreuwyr

6-7 Hip Hop Canolog

7-9 Dawns neuadd a Lladin

 

Dydd Mawrth

3-4 Hip Hop i Ddechreuwyr

4-5 Jazz i Canolradd

5-6 Tap i ddechreuwyr

6-7 Dawns cyfoes Uwch

7-8 Bollywood

8-9 Bale Uwch

 

Dydd Mercher

12-1 Sioe Gerdd

1-2 Dawns cyfoes i Canolradd

2-3 Dawns cyfoes i ddechreuwyr

3-4 Masnachol

4-5 Hip Hop Uwch

5-6 Groegaidd Cyfoes

6-7 Pointe

7-8 Tap Uwch

 

Dydd Iau

3-4 Bale i Canolradd

4-5 Tenyleg Modern

5-6 Ragga Jam

6-8 K-pop

 

Dydd Gwener

3-4 Tap i Canolradd

4-5 Jazz Uwch

5-6 Ymestyn a chyflyru

6-7 Jazz i ddechreuwyr

7-8 Hip Hop Modern

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni! Cadwch lygad ar ein gwahanol safleoedd er mwyn cael y diweddaraf i’r hyn sy’n digwydd yn eich cymdeithas! Rydym wrth ein bodd i chi gymryd rhan felly mae croeso i chi tweetio, dilyn a rhannu gyda ni a phob un o’ch ffrindiau!

Noddwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar hwn neu drwy e-bost: dance@swansea-union.co.uk.

Edrych ymlaen at eich gweld yn y dosbarthiadau!

Llywydd – Danielle Fisher
Is-Lywydd – Rosie Seddon
Ysgrifennyddes – Sarah Lovell
Trysorydd – Mary Adams
Ysgrifenyddes Gymdeithasol – Olivia Woodhouse
Hyrwyddwraig – Joe Fortt
Cyfarwyddwraig Cystadlaethau – Rochelle Bristol

 

Committee

President
Dance Society
Treasurer
Mary Adams
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)