Dance

Become a Member!

Swansea University Dance Society offers a wide variety of classes for a range of abilities. From complete beginner to advanced, all are welcome! Membership is £15 for the year. This allows you to attend as many classes as you like, whenever you like! Throughout the year we’ll have plenty for you to get involved with outside of classes, from socials to competitions, workshops and performance opportunities! 

This year we've got 28 amazing classes to offer all of our members, 3 being new to this year! They are:

Beginners Ballet: www.facebook.com/groups/423984378000529/

Intermediate Ballet: www.facebook.com/groups/1911352945791544/

Advanced Ballet: www.facebook.com/groups/2342122729346680/

Pointe: www.facebook.com/groups/741948025964766/

Beginners Jazz: www.facebook.com/groups/1465867236820935/

Intermediate Jazz: www.facebook.com/groups/222967281549151/

Advanced Jazz: www.facebook.com/groups/1332276706889212/

Beginners Tap: www.facebook.com/groups/457182507960220/

Intermediate Tap: www.facebook.com/groups/244708699349873/

Advanced Tap: www.facebook.com/groups/1901988126739016/

Lyrical Modern: www.facebook.com/groups/1377656075615020/

Jazz Modern: www.facebook.com/groups/1696754060630833/

Beginners Musical Theatre: www.facebook.com/groups/1873889649537326/

Advanced Musical Theatre: www.facebook.com/groups/230926294081043/

Beginners Contemporary: www.facebook.com/groups/815272088649667/

Intermediate Contemporary: www.facebook.com/groups/1470398363022303/

Advanced Contemporary: www.facebook.com/groups/823395931168458/

Commercial: www.facebook.com/groups/1047594375375033/

Beginners Hip Hop: www.facebook.com/groups/1548015185270888/

Intermediate Hip Hop: www.facebook.com/groups/1870251373300799/

Advanced Hip Hop: www.facebook.com/groups/476602476025534/

Ragga Jam: www.facebook.com/groups/107958153244658/

Breaking: www.facebook.com/groups/842378969251088/

Newstyle: www.facebook.com/groups/344555365974870/

Latin and Ballroom: www.facebook.com/groups/828822067289836/

Competitive Latin: www.facebook.com/groups/1053922074739190/

Dancercise: www.facebook.com/groups/469622923374426/

Zumba:  www.facebook.com/groups/1446419518773012/ 

Stretching and Conditioning: www.facebook.com/groups/692170534308016/

 

**TIMETABLE to follow shortly**

 

Social Media

Follow us! Keep an eye on our various sites for regular updates on what’s going on in your society! We love for you to be involved, so feel free to tweet, follow and share with us and all of your friends!

Sponsorship

If you have any questions, please feel welcome to get in touch with us on here or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Looking forward to seeing you in classes!

 

President - Danielle Fisher
Vice president - Rosie Seddon
Secretary - Sarah Lovell
Social Secretary - Olivia Woodhouse
Treasurer - Mary Adams
Publicist - Joe Fortt
Competition Director - Rochelle Bristol

Dod yn Aelod!

Mae Cymdeithas Ddawns Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer ystod o alluoedd, o ddechreuwyr llwyr i rai profiadol, mae croeso o bawb! Mae aelodaeth yn £15 am y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu i chi fynychu cymaint o ddosbarthiadau ag y dymunwch, pryd bynnag yr hoffech! Drwy gydol y flwyddyn bydd gennym ddigon i chi gymryd rhan yn y tu allan i ddosbarthiadau, o nosweithiau cymdeithasol i gystadlaethau, gweithdai a chyfleoedd perfformio!

Eleni mae gennym 28 o ddosbarthiadau anhygoel i gynnig i bob un o’n haelodau, gyda 3 yn newydd eleni! Dyma nhw:

Bale i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/423984378000529/
Bale i Canolradd: www.facebook.com/groups/1911352945791544/
Bale Uwch: www.facebook.com/groups/2342122729346680/                                                                                                                                                                                    Pointe: www.facebook.com/groups/741948025964766/                                                                                                                                                                                                 Jazz i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/1465867236820935/
Jazz i Canolradd: www.facebook.com/groups/222967281549151/
Jazz Uwch: www.facebook.com/groups/1332276706889212/
Tap i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/457182507960220/
Tap i Canolradd: www.facebook.com/groups/244708699349873/
Tap Uwch: www.facebook.com/groups/1901988126739016/
*DOSBARTH NEWYDD* Lyrical Modern: www.facebook.com/groups/1377656075615020/                                                                                                                         *DOSBARTH NEWYDD* Jazz Modern: www.facebook.com/groups/1696754060630833/
Theatr Gerddorol i ddechreuwyr:  www.facebook.com/groups/1873889649537326/
Theatr Gerddorol Uwch: www.facebook.com/groups/230926294081043/                                                                                                                                                                 Dawns cyfoes i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/815272088649667/
Dawns cyfoes i Canolradd: www.facebook.com/groups/1470398363022303/
Dawns cyfoes Uwch: www.facebook.com/groups/823395931168458/
Masnachol: www.facebook.com/groups/1047594375375033/
Hip Hop i Ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/1548015185270888/                                                                                                                                                    *DOSBARTH NEWYDD* Hip Hop i Canolradd: www.facebook.com/groups/1870251373300799/                                                                                                                                Hip Hop Uwch: www.facebook.com/groups/476602476025534/                                                                                                                                                                               Ragga Jam: www.facebook.com/groups/107958153244658/                                                                                                                                                                                 Dawnsio egwyl: www.facebook.com/groups/842378969251088/                                                                                                                                                                          Newstyle: www.facebook.com/groups/344555365974870/                                                                                                                                                                                       Dawns neuadd a Lladin: www.facebook.com/groups/828822067289836/                                                                                                                                                                 Lladin Gystadleuol: www.facebook.com/groups/1053922074739190/                                                                                                                                                               Dancercise: www.facebook.com/groups/469622923374426/
Arddull Zumba:  www.facebook.com/groups/1446419518773012/ 
Ymestyn a chyflyru: www.facebook.com/groups/692170534308016/

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni! Cadwch lygad ar ein gwahanol safleoedd er mwyn cael y diweddaraf i’r hyn sy’n digwydd yn eich cymdeithas! Rydym wrth ein bodd i chi gymryd rhan felly mae croeso i chi tweetio, dilyn a rhannu gyda ni a phob un o’ch ffrindiau!

Noddwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar hwn neu drwy e-bost: dance@swansea-union.co.uk.

Edrych ymlaen at eich gweld yn y dosbarthiadau!

#doitonthefloor

Llywydd – Danielle Fisher
Is-Lywydd – Rosie Seddon
Ysgrifennyddes – Sarah Lovell
Trysorydd – Mary Adams
Ysgrifenyddes Gymdeithasol – Olivia Woodhouse
Hyrwyddwraig – Joe Fortt
Cyfarwyddwraig Cystadlaethau – Rochelle Bristol

 

Committee

President
Dance Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)