About

Swansea University is a society that hosts a variety of classes catering for all individuals of all abilities. Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb.

Become a Member! Dod yn Aelod!

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £20 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £20 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

Beginners Ballet / Bale i Ddechreuwyr:

Intermediate Ballet / Bale Canolraddol:

Advanced Ballet / Bale Uwchraddol:

Pointe:

Beginners Jazz / Jazz i Ddechreuwyr: 

Intermediate Jazz / Jazz Canolraddol: 

Advanced Jazz / Jazz Uwchraddol:

Intermediate Tap / Tap Canolraddol: 

Advanced Tap / Tap Uwchraddol: 

Beginners Modern / Modern i Ddechreuwyr: 

Advanced Modern / Modern Uwchraddol:

Lyrical / Telynegol: 

Musical Theatre / Sioe Gerdd:

Beginners Contemporary / Dawns Cyfoes i Ddechreuwyr: 

Intermediate Contemporary / Dawns Cyfoes Canolraddol:

Advanced Contemporary / Dawns Cyfoes Uwchraddol:

Commercial:

Breaking:

Beginners Hip Hop / Hip Hop i Ddechreuwyr:

Intermediate Hip Hop / Hip Hop Canolraddol: 

Advanced Hip Hop / Hip Hop Uwchraddol:

Latin and Ballroom / Dawns Neuadd & Lladin: 

Modern Greek / Groegaidd Cyfoes:

 

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

To Be Confirmed.

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Hannah Courtney Thomas
Vice president / Is-Lywydd - Shannon Travers-Spencer
Secretary / Ysgrifenyddes - Rachael Hartigan
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Phoebe Saunders
Treasurer / Trysorydd - Mog Hunt
Publicist / Hyrwyddwraig - Amy Burridge
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Ellie Watford
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Sally Lewis

Become a Member! Dod yn Aelod!

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £20 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £20 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

Beginners Ballet / Bale i Ddechreuwyr:

Intermediate Ballet / Bale Canolraddol:

Advanced Ballet / Bale Uwchraddol:

Pointe:

Beginners Jazz / Jazz i Ddechreuwyr: 

Intermediate Jazz / Jazz Canolraddol: 

Advanced Jazz / Jazz Uwchraddol:

Intermediate Tap / Tap Canolraddol: 

Advanced Tap / Tap Uwchraddol: 

Beginners Modern / Modern i Ddechreuwyr: 

Advanced Modern / Modern Uwchraddol:

Lyrical / Telynegol: 

Musical Theatre / Sioe Gerdd:

Beginners Contemporary / Dawns Cyfoes i Ddechreuwyr: 

Intermediate Contemporary / Dawns Cyfoes Canolraddol:

Advanced Contemporary / Dawns Cyfoes Uwchraddol:

Commercial:

Breaking:

Beginners Hip Hop / Hip Hop i Ddechreuwyr:

Intermediate Hip Hop / Hip Hop Canolraddol: 

Advanced Hip Hop / Hip Hop Uwchraddol:

Latin and Ballroom / Dawns Neuadd & Lladin: 

Modern Greek / Groegaidd Cyfoes:

 

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

To Be Confirmed.

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Hannah Courtney Thomas
Vice president / Is-Lywydd - Shannon Travers-Spencer
Secretary / Ysgrifenyddes - Rachael Hartigan
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Phoebe Saunders
Treasurer / Trysorydd - Mog Hunt
Publicist / Hyrwyddwraig - Amy Burridge
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Ellie Watford
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Sally Lewis

Committee