img description img description

Dance

Swansea University is a society that hosts a variety of classes catering for all individuals of all abilities. Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb.

Memberships

  • Dance Standard Membership£25.00
  • Dance Associate Membership£30.00
  • Dance Bundle One (Membership, Hoodie, T-Shirt)£55.00
  • Dance Bundle Two (Membership, T-Shirt)£35.00
  • Dance Socials Membership£5.00

About Us

Become a Member! Dod yn Aelod!

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £25 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £25 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

Join Our Groups

Reggaeton- https://www.facebook.com/groups/3537219299867617/

Bollywood- https://www.facebook.com/groups/1046600770037966/

Latin & Ballroom- https://www.facebook.com/groups/3453801458171153/

Boys Ballet- https://www.facebook.com/groups/320920730420563/

Beginners Ballet- https://www.facebook.com/groups/150489724723131/

Intermediate Ballet- https://www.facebook.com/groups/304526635597097/

Advanced Ballet- https://www.facebook.com/groups/1668319956986080/

Pointe- https://www.facebook.com/groups/265195429739167

Beginners Lyrical- https://www.facebook.com/groups/285124100905130/

Advanced Lyrical- https://www.facebook.com/groups/852554179451455/

Musical Theatre- https://www.facebook.com/groups/262771546708125/

Modern- https://www.facebook.com/groups/319655503850315/

Tap- https://www.facebook.com/groups/685928723571033/

Beginners Jazz- https://www.facebook.com/groups/1358061735106460/

Intermediate Jazz- https://www.facebook.com/groups/989101012298437/

Advanced Jazz- https://www.facebook.com/groups/210874538403283/

Intermediate Hip-Hop- https://www.facebook.com/groups/853139786434055/

Advanced Hip-Hop- https://www.facebook.com/groups/1367384460528156/

Street- https://www.facebook.com/groups/695486219120627/

Heels- https://www.facebook.com/groups/1660536701097914/

Commercial- https://www.facebook.com/groups/851744923204356/

Strength & Conditioning- https://www.facebook.com/groups/997754861424258/

Beginners Contemporary- https://www.facebook.com/groups/329873329491599/

Intermediate Contemporary- https://www.facebook.com/groups/244845221358408/

Advanced Contemporary- https://www.facebook.com/groups/285512487562057/

 

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

Kon Tiki Swansea

Bunkers Swansea 

Pop World Swansea

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Charity / Elusen

1 in 3 lives will be devastated by dementia in the future. Alzheimer’s society is a charity that supports those living with dementia, as well as their carers to provide expert advice as well as personalised opportunities to improve their standards of life. The charity also looks to the future and invests in research to improve care and treatment for people with dementia. People living with Alzheimer’s disease who participate in dance therapy have increased their social interaction, with improved moods and less anxiety and depression. In other words, they experienced the same positive effects of dancing that people without dementia enjoy. As a society, we hope to raise as much money for this incredible charity as we can and we also hope to use our dance skills to support people living with dementia.

Bydd 1 o bob 3 bywyd yn cael eu difetha gan ddementia yn y dyfodol. Mae Cymdeithas Alzheimer’s yn elusen sy’n cefnogi’r rhai sy’n byw gyda dementia, yn ogystal â’u gofalwyr i ddarparu cyngor arbenigol yn ogystal â chyfleoedd personol i wella eu safonau bywyd. Mae'r elusen hefyd yn edrych i'r dyfodol ac yn buddsoddi mewn ymchwil i wella gofal a thriniaeth i bobl â dementia. Mae pobl sy'n byw gyda chlefyd Alzheimer sy'n cymryd rhan mewn therapi dawns wedi cynyddu eu rhyngweithio cymdeithasol, gyda hwyliau gwell a llai o bryder ac iselder. Mewn geiriau eraill, cawsant yr un effeithiau cadarnhaol dawnsio ag y mae pobl heb ddementia yn eu mwynhau. Fel cymdeithas, rydym yn gobeithio codi cymaint o arian ar gyfer yr elusen anhygoel hon ag y gallwn, ac rydym hefyd yn gobeithio defnyddio ein sgiliau dawns i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Madelyn Jones
Vice president / Is-Lywydd - Nishaa Siva
Secretary / Ysgrifenyddes - Marcia Karavis
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Olivia Lawes
Treasurer / Trysorydd - Elinor Hannam
Publicist / Hyrwyddwraig - Eloise May
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Hattie Beynon-cobb
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Lucy Baker

Committee

Charity Liaison
Lucy Baker
Events Coordinator
Harriet Beynon-Cobb
President
Madelyn Jones
Secretary
Marcia Karavis
Social Secretary
Olivia Lawes
Treasurer
Elinor Hannam
Vice President
Nishaa Sivalingathasan
 

Events

Dance Hope Charity Showcase
2nd December 7pm - 9:30pm
Our winter showcase will demonstrate all of the dance societies hard work over the first term, celebrating to teachers choreography and the dancers talent. All profits of this showcase will be going to Charity!!
Buy

Store

Please log in to purchase products.