Dance

Become a Member!

Swansea University Dance Society offers a wide variety of classes for a range of abilities. From complete beginner to advanced, all are welcome! Membership is £15 for the year. This allows you to attend as many classes as you like, whenever you like! Throughout the year we’ll have plenty for you to get involved with outside of classes, from socials to competitions, workshops and performance opportunities! 

This year we've got 28 amazing classes to offer all of our members, 3 being new to this year! They are:

Beginners Ballet: www.facebook.com/groups/423984378000529/

Intermediate Ballet: www.facebook.com/groups/1911352945791544/

Advanced Ballet: www.facebook.com/groups/2342122729346680/

Pointe: www.facebook.com/groups/741948025964766/

Beginners Jazz: www.facebook.com/groups/1465867236820935/

Intermediate Jazz: www.facebook.com/groups/222967281549151/

Advanced Jazz: www.facebook.com/groups/1332276706889212/

Beginners Tap: www.facebook.com/groups/457182507960220/

Intermediate Tap: www.facebook.com/groups/244708699349873/

Advanced Tap: www.facebook.com/groups/1901988126739016/

Lyrical Modern: www.facebook.com/groups/1377656075615020/

Jazz Modern: www.facebook.com/groups/1696754060630833/

Beginners Musical Theatre: www.facebook.com/groups/1873889649537326/

Advanced Musical Theatre: www.facebook.com/groups/230926294081043/

Beginners Contemporary: www.facebook.com/groups/815272088649667/

Intermediate Contemporary: www.facebook.com/groups/1470398363022303/

Advanced Contemporary: www.facebook.com/groups/823395931168458/

Commercial: www.facebook.com/groups/1047594375375033/

Beginners Hip Hop: www.facebook.com/groups/1548015185270888/

Intermediate Hip Hop: www.facebook.com/groups/1870251373300799/

Advanced Hip Hop: www.facebook.com/groups/476602476025534/

Ragga Jam: www.facebook.com/groups/107958153244658/

Breaking: www.facebook.com/groups/842378969251088/

Newstyle: www.facebook.com/groups/344555365974870/

Latin and Ballroom: www.facebook.com/groups/828822067289836/

Competitive Latin: www.facebook.com/groups/1053922074739190/

Dancercise: www.facebook.com/groups/469622923374426/

Zumba:  www.facebook.com/groups/1446419518773012/ 

Stretching and Conditioning: www.facebook.com/groups/692170534308016/

 

**TIMETABLE to follow shortly**

 

Social Media

Follow us! Keep an eye on our various sites for regular updates on what’s going on in your society! We love for you to be involved, so feel free to tweet, follow and share with us and all of your friends!

Sponsorship

If you have any questions, please feel welcome to get in touch with us on here or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Looking forward to seeing you in classes!

 

President - Jessica Shimmons
Vice president - Laura Goodwin
Secretary - Georgi Andrew
Social Secretary - Tasha Lunn
Treasurer - Rachel Pambianchi
Publicist - Amanda Fry
Society and Charity Liaison - Rebecca Kelly
Competition Director - Grace Lynn

Dod yn Aelod!

Mae Cymdeithas Ddawns Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer ystod o alluoedd, o ddechreuwyr llwyr i rai profiadol, mae croeso o bawb! Mae aelodaeth yn £15 am y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu i chi fynychu cymaint o ddosbarthiadau ag y dymunwch, pryd bynnag yr hoffech! Drwy gydol y flwyddyn bydd gennym ddigon i chi gymryd rhan yn y tu allan i ddosbarthiadau, o nosweithiau cymdeithasol i gystadlaethau, gweithdai a chyfleoedd perfformio!

Eleni mae gennym 28 o ddosbarthiadau anhygoel i gynnig i bob un o’n haelodau, gyda 3 yn newydd eleni! Dyma nhw:

Bale i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/423984378000529/
Bale i Canolradd: www.facebook.com/groups/1911352945791544/
Bale Uwch: www.facebook.com/groups/2342122729346680/                                                                                                                    Pointe: www.facebook.com/groups/741948025964766/                                                                                                                                                                                          Jazz i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/1465867236820935/
Jazz i Canolradd: www.facebook.com/groups/222967281549151/
Jazz Uwch: www.facebook.com/groups/1332276706889212/
Tap i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/457182507960220/
Tap i Canolradd: www.facebook.com/groups/244708699349873/
Tap Uwch: www.facebook.com/groups/1901988126739016/
*DOSBARTH NEWYDD* Lyrical Modern: www.facebook.com/groups/1377656075615020/                                                                                                                     *DOSBARTH NEWYDD* Jazz Modern: www.facebook.com/groups/1696754060630833/
Theatr Gerddorol i ddechreuwyr:  www.facebook.com/groups/1873889649537326/
Theatr Gerddorol Uwch: www.facebook.com/groups/230926294081043/                                                                                                                                                             Dawns cyfoes i ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/815272088649667/
Dawns cyfoes i Canolradd: www.facebook.com/groups/1470398363022303/
Dawns cyfoes Uwch: www.facebook.com/groups/823395931168458/
Masnachol: www.facebook.com/groups/1047594375375033/
Hip Hop i Ddechreuwyr: www.facebook.com/groups/1548015185270888/                                                                                                                                                 *DOSBARTH NEWYDD* Hip Hop i Canolradd: www.facebook.com/groups/1870251373300799/                                                                                                                           Hip Hop Uwch: www.facebook.com/groups/476602476025534/                                                                                                                                                                           Ragga Jam: www.facebook.com/groups/107958153244658/                                                                                                                                                                             Dawnsio egwyl: www.facebook.com/groups/842378969251088/                                                                                                                                   Newstyle: www.facebook.com/groups/344555365974870/                                                                                                                                                                                     Dawns neuadd a Lladin: www.facebook.com/groups/828822067289836/                                                                                                                                                             Lladin Gystadleuol: www.facebook.com/groups/1053922074739190/                                                                                                                                                             Dancercise: www.facebook.com/groups/469622923374426/
Arddull Zumba:  www.facebook.com/groups/1446419518773012/ 
Ymestyn a chyflyru: www.facebook.com/groups/692170534308016/

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni! Cadwch lygad ar ein gwahanol safleoedd er mwyn cael y diweddaraf i’r hyn sy’n digwydd yn eich cymdeithas! Rydym wrth ein bodd i chi gymryd rhan felly mae croeso i chi tweetio, dilyn a rhannu gyda ni a phob un o’ch ffrindiau!

Noddwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar hwn neu drwy e-bost: dance@swansea-union.co.uk.

Edrych ymlaen at eich gweld yn y dosbarthiadau!

#doitonthefloor

Llywydd – Jessica Shimmons
Is-Lywydd – Laura Goodwin
Ysgrifennyddes – Georgi Andrew
Trysorydd – Rachel Pambianchi
Ysgrifenyddes Gymdeithasol – Tasha Lunn
Hyrwyddwraig – Amanda Fry
Cyswllt Elusennau a Chymdeithasau – Rebecca Kelly
Cyfarwyddwraig Cystadlaethau – Grace Lynn

 

Committee

President
Dance Society