Contact Us
Committee
Products
About

Swansea University is a society that hosts a variety of classes catering for all individuals of all abilities. Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb.

Become a Member! Dod yn Aelod!

NOTE: Any merch purchased after the 14th of November will not be available for collection until the new year.

Swansea University Dance Society offers a variety of classes catering to a range of abilities. From beginners to advanced, there's a warm welcome to all! Membership is £20 for the year and allows you to attend as many and as few classes as you like. With workshops, socials and performances the SU Dance society is one to get involved in!

Mae Cymdeithas Dawns Prifysgol Abertawe yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau i bawb. O ddechreuwyr i uwchraddol, mae yna croeso cynnes i bawb! £20 yw'r pris aelodaeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn alluogi chi i fynychu llawer neu rhai dosbarthiadau o'ch ddewis. Gyda weithdau, cymdeithasu a perfformiadau mae'r Cymdeithas Dawns yn un i uno 'da!

 

Foundation Hip Hop / Hip Hop Sylfaenol: https://www.facebook.com/groups/1407445186663627/

Advanced Hip Hop / Hip Hop Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/433514854639944/

Modern Hip Hop / Hip Hop Fodern: https://www.facebook.com/groups/608884720016500

Commercial: https://www.facebook.com/groups/929174691000515/

Ragga Jam: https://www.facebook.com/groups/432531584736217/

Street Dancing: https://www.facebook.com/groups/169830098589058/

Beginners Ballet / Bale i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/5008772862469573/

Intermediate Ballet / Bale Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/218270980147048/

Advanced Ballet / Bale Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/614248582896792/

Foundation Pointe: https://www.facebook.com/groups/2635301270105755/

Advanced Pointe: https://www.facebook.com/groups/1785042421668801/

Beginners Jazz / Jazz i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/540211840514974/

Intermediate Jazz / Jazz Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/395427802162487/

Advanced Jazz / Jazz Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/1013348039412322/

Foundation & Advanced Tap / Tap Sylfaenol & Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/828865774480129/

Modern: https://www.facebook.com/groups/159486772993434/

Musical Theatre / Sioe Gerdd: https://www.facebook.com/groups/586269325712188/

Latin and Ballroom / Dawns Neuadd & Lladin: https://www.facebook.com/groups/634294174210273/

Beginners Contemporary / Dawns Cyfoes i Ddechreuwyr: https://www.facebook.com/groups/1718166531907355/

Intermediate Contemporary / Dawns Cyfoes Canolraddol: https://www.facebook.com/groups/264056375549272/

Advanced Contemporary / Dawns Cyfoes Uwchraddol: https://www.facebook.com/groups/562055721653565/

Strength & Conditioning / Cryfder a Chyflyru: https://www.facebook.com/groups/365343858557100/

Swing Dancing / : https://www.facebook.com/groups/908188623128717/

Bollywood / Bollywood: https://www.facebook.com/groups/873525046931510/

Social Media / Cyfryngau Cymdeithasol

Follow us on social media to keep up-to-date on our events! Tweet, follow and share our posts:

Dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol i gadw lan gyda digwyddiadau! Gwnewch Tweet, dilyn a rhannwch postiau'r Cymdeithas:

Sponsorship / Nawdd:

Founders & Co: https://foundersandco.uk/

If you have any questions,  get in touch with us on social media or via email at dance@swansea-societies.co.uk.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, danfon neges iddyn ni ar cyfrwng cymdeithasol neu danfon e-bost i dance@swansea-societies.co.uk.

Committee / Pwyllgor:

President / Llywydd - Phoebe Saunders
Vice president / Is-Lywydd - Shannan Vale
Secretary / Ysgrifenyddes - Belle Ovakulwong
Social Secretary / Ysgrifenyddes Cymdeithasol - Ellie Watford
Treasurer / Trysorydd - Katie Davies
Publicist / Hyrwyddwraig - Amy Burridge
Events Coordinator / Cydlynydd Digwyddiadau - Rosie Phillips
Charities Liaison / Cyswllt Elusennau - Jess Bloxham