About

'Keep reading. It's one of the most marvellous adventures that anyone can have' - Lloyd Alexander

Hello and welcome to the English and Creative Writing society!

Home to a group of bookworms and budding writers, we aim to produce the best year ever for the society with a whole variety of events upcoming! Our main events include:

 • A fortnightly Writer's Room, where creative writers can share their pieces and receive feedback. However, if you're more of a reader than a writer, feel free to come along and give your advice.
 • Pub socials!
 • Movie evenings.
 • Quiz nights.

Join our Facebook page to keep up to date with scheduled events and society announcements.

Hope to see you there! 

Committee:

President: Sebastian Fletcher

Secretary: Jade Easthope

Treasurer: Maisie Cox

----

Helo a chroeso i'r Gymdeithas Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol!

Cartref i grwp o bobl sy'n mwynhau darllen ac ysgrifennu, rydyn ni'n bwriadu darparu'r flwyddyn orau erioed gan y gymdeithas gyda llwyth o ddigwyddiadau ar y gweill! Bydd ein prif ddigwyddiadau yn cynnwys:

 • Ystafell i Ysgrifenwyr bob pythefnos, lle gall ysgrifenwyr creadigol rannu eu gwaith a derbyn adborth. Fodd bynnag, os oes well gennyt ti ddarllen na ysgrifennu, dere draw i roi cymorth.
 • Sosials yn y dafarn!
 • Nosweithiau ffilm
 • Nosweithiau cwis

Ymuna â'n tudalen Facebook i weld diweddariadau am ddigwyddiadau a chyhoeddiadau'r gymdeithas.

Gwelwn ni ti yno! 

Pwyllgor:

Llywydd: Sebastian Fletcher

Ysgrifennydd: Jade Easthope

Trysorydd: Maisie Cox

 

 

'Keep reading. It's one of the most marvellous adventures that anyone can have' - Lloyd Alexander

Hello and welcome to the English and Creative Writing society!

Home to a group of bookworms and budding writers, we aim to produce the best year ever for the society with a whole variety of events upcoming! Our main events include:

 • A fortnightly Writer's Room, where creative writers can share their pieces and receive feedback. However, if you're more of a reader than a writer, feel free to come along and give your advice.
 • Pub socials!
 • Movie evenings.
 • Quiz nights.

Join our Facebook page to keep up to date with scheduled events and society announcements.

Hope to see you there! 

Committee:

President: Sebastian Fletcher

Secretary: Jade Easthope

Treasurer: Maisie Cox

----

Helo a chroeso i'r Gymdeithas Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol!

Cartref i grwp o bobl sy'n mwynhau darllen ac ysgrifennu, rydyn ni'n bwriadu darparu'r flwyddyn orau erioed gan y gymdeithas gyda llwyth o ddigwyddiadau ar y gweill! Bydd ein prif ddigwyddiadau yn cynnwys:

 • Ystafell i Ysgrifenwyr bob pythefnos, lle gall ysgrifenwyr creadigol rannu eu gwaith a derbyn adborth. Fodd bynnag, os oes well gennyt ti ddarllen na ysgrifennu, dere draw i roi cymorth.
 • Sosials yn y dafarn!
 • Nosweithiau ffilm
 • Nosweithiau cwis

Ymuna â'n tudalen Facebook i weld diweddariadau am ddigwyddiadau a chyhoeddiadau'r gymdeithas.

Gwelwn ni ti yno! 

Pwyllgor:

Llywydd: Sebastian Fletcher

Ysgrifennydd: Jade Easthope

Trysorydd: Maisie Cox