Fashion

The Swansea University Fashion Society is a great organisation to be a part of whether you may be interested in a career in a number of industries such as fashion, PR, marketing, events planning, or journalism, or whether you would just like to meet new people and be a part of our exciting year ahead.

The society is run as much by its members as it is the committee, so join now to help us take the success of last year and make this year even better. We have a weekly meeting where we discuss our main focus which is to create a range of fashion related events as well as holding a charity fashion show.

Ffasiwn

Mae Cymdeithas Ffasiwn Prifysgol Abertawe yn sefydliad gwych i fod yn rhan ohono, os oed diddordeb gennych mewn gyrfa mewn ffasiwn, PR, marchnata, trefnu digwyddiadau, newyddiaduraeth, neu os hoffech chi gwrdd â phonl newydd a bod yn rhan o’n blwyddyn gyffrous sydd i ddod.

Mae’r gymdeithas yn cael ei rhedeg gan eu haelodau a gan y pwyllgor, felly ymunwch nawr i helpu ni gwella ar lwyddiant llynedd.  Rydym yn cwrdd ar amseroedd sy’n gyfleus i baw, yn hytrach na chwrdd yn wythnosol, ac ein prif ffocws yw digwyddiadau sy’n ymwneud â ffasiwn yr ydym ni’n eu cynnal fel sioeau ffasiwn elusennol. 

Committee

President
Fashion Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)