Friends of Médecins Sans Frontières

Welcome to the Friends of MSF - a student society saving lives around the world by supporting Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF).

We are the voice of MSF on campus, working hard to raise awareness of MSF's incredible work. Join us and help organise campaigns, fundraise and speak out on behalf of people caught up in emergencies, disasters and epidemics.

Cyfeillion Médecins Sans Frontières

Croeso i Gyfeillion MSF - cymdeithas myfyrwyr sy’n achub bywydau o gwmpas y byd gan gefnogi Médecins Sans Frontières / Meddygon Heb Ffiniau (MSF).

Ni yw llais MSF ar y campws, yn gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o waith anhygoel MSF. Ymunwch â ni a helpwch ni i drefnu ymgyrchoedd, codi arian a siarad allan ar ran pobl wedi'u dal mewn argyfyngau, trychinebau ac epidemigau.

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)