About

Geog Soc is one of the biggest and best academic societies at Swansea. Join us now to meet other crayon loving cartophiles.

Geography is one of the biggest societies in Swansea!
 
Our first social of the year is a Crayola themed night out, giving you the perfect chance to meet others on your course as well as students from others years who can give you valuable advice about life in Swansea. It’s a great night dressed in bright colours and hitting town in a coloured pack, as we really can't get enough of those crayons!
 
Our annual Christmas Ball is the biggest academic Christmas event at Swansea University. It’s a chance for Students and Lecturers come together to celebrate the holiday season over a 3 course meal and dancing before hitting the after party to see out the autumn term in style.
 
There are of course many more socials including pub golf, pub olympics and pub quizzes!
 
This year we will be running a trip to Amsterdam! Buy a membership and like our Facebook page for more details.
 

Mae’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth ymysg un o gymdeithasau mwyaf y brifysgol!

Ein noson cymdeithasu cyntaf y flwyddyn yw’r Noson Crayola.  Mae’r noson yma yn gyfle gwych i chi gael cwrdd â chyd- fyfyrwyr a’r cydbwyllgor daearyddiaeth a all gynnig gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi am fywyd myfyrwyr yn Abertawe. Yn ogystal â hyn i gyd mae hefyd yn esgus gwych i chi gael gwisgo i fyny fel creon o bob lliw dan haul!

Ein prif ddigwyddiad ni dros yr holl flwyddyn academaidd yw ein Parti Nadolig blynyddol.  Yma fe gewch gyfle i wisgo eich siwtiau a’ch ffrogiau gorau, mwynhau pryd 3 chwrs a chymdeithasu gyda’ch cyd-fyfyrwyr a’ch darlithwyr am y tro olaf cyn gwyliau’r Nadolig. . Bydd y noson yna yn gorffen yn un o glybiau gorau Wind St er mwyn dathlu diwedd tymor mewn steil!

Dros y flwyddyn academaidd byddwn hefyd yn cynnig nosweithiau golff tafarn, gemau Olympaidd tafarn a chwis tafarn er mwyn sicrhau bod eich amser chi fel aelod o’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn un fythgofiadwy! Rydym hefyd am gynnig trip cymdeithas i Amsterdam am y tro cyntaf eleni a bydd mwy o wybodaeth am hyn i ddod yn agosach at yr amser.

Cofiwch i ddilyn ni ar ein tudalennau Facebook a Twitter er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gymdeithas gorau Prifysgol Abertawe!

Geography is one of the biggest societies in Swansea!
 
Our first social of the year is a Crayola themed night out, giving you the perfect chance to meet others on your course as well as students from others years who can give you valuable advice about life in Swansea. It’s a great night dressed in bright colours and hitting town in a coloured pack, as we really can't get enough of those crayons!
 
Our annual Christmas Ball is the biggest academic Christmas event at Swansea University. It’s a chance for Students and Lecturers come together to celebrate the holiday season over a 3 course meal and dancing before hitting the after party to see out the autumn term in style.
 
There are of course many more socials including pub golf, pub olympics and pub quizzes!
 
This year we will be running a trip to Amsterdam! Buy a membership and like our Facebook page for more details.
 

Mae’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth ymysg un o gymdeithasau mwyaf y brifysgol!

Ein noson cymdeithasu cyntaf y flwyddyn yw’r Noson Crayola.  Mae’r noson yma yn gyfle gwych i chi gael cwrdd â chyd- fyfyrwyr a’r cydbwyllgor daearyddiaeth a all gynnig gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi am fywyd myfyrwyr yn Abertawe. Yn ogystal â hyn i gyd mae hefyd yn esgus gwych i chi gael gwisgo i fyny fel creon o bob lliw dan haul!

Ein prif ddigwyddiad ni dros yr holl flwyddyn academaidd yw ein Parti Nadolig blynyddol.  Yma fe gewch gyfle i wisgo eich siwtiau a’ch ffrogiau gorau, mwynhau pryd 3 chwrs a chymdeithasu gyda’ch cyd-fyfyrwyr a’ch darlithwyr am y tro olaf cyn gwyliau’r Nadolig. . Bydd y noson yna yn gorffen yn un o glybiau gorau Wind St er mwyn dathlu diwedd tymor mewn steil!

Dros y flwyddyn academaidd byddwn hefyd yn cynnig nosweithiau golff tafarn, gemau Olympaidd tafarn a chwis tafarn er mwyn sicrhau bod eich amser chi fel aelod o’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn un fythgofiadwy! Rydym hefyd am gynnig trip cymdeithas i Amsterdam am y tro cyntaf eleni a bydd mwy o wybodaeth am hyn i ddod yn agosach at yr amser.

Cofiwch i ddilyn ni ar ein tudalennau Facebook a Twitter er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gymdeithas gorau Prifysgol Abertawe!

Committee

President
Geography Society