img description img description

Hindu

The Hindu Society is a thriving, dynamic society offering a wonderful opportunity for social interaction whilst providing the chance to learn a little about the rich heritage and culture of Hinduism.

Memberships

  • Hindu Standard Membership£5.00
  • Hindu Associate Membership£8.00

About Us

Representing over 10,000 Hindu youth, National Hindu Students Forum (NHSF) is the largest Hindu student movement in Europe and aspires to build the foundations for a strong and vibrant Hindu community by establishing a youth orientated proactive agenda.

It is the organisation representing Hindu Societies on campus - so if you've joined the NHSF Swansea Hindu Society then you're an NHSF member!

The NHSF Swansea aims to promote Hinduism via a mixture of social, cultural and religious events. We hope to achieve this by sharing a common goal; to preserve, promote, protect and practice our Hindu dharma whilst at the same time promoting unity among the Hindu youth.

The Hindu Society is a thriving, dynamic society offering a wonderful opportunity for social interaction whilst providing the chance to sample and learn a little about the rich heritage and culture of Hinduism. Although the religion is the oldest in the world, we believe that it has a continuing relevance for contemporary problems. Hinduism is open and diverse and the society aims to reflect this both in our activities and membership.

As well as conducting learning events we also take part in many national events with other universities across the UK.

If you have any queries please do not hesitate to contact any one of us!

- Protect, Preserve, Practice and Promote Hindu Dharma

To learn more about the NHSF visit - http://www.nhsf.org.uk/

 

Mae Fforwm Myfyrwyr Hindwaidd Cenedlaethol (NHSF) yn cynrychioli dros 10,000 o bobl ifanc Hindwaidd, a hwn yw’r symudiad Hindwaidd mwyaf i fyfyrwyr yn Ewrop. Mae’n anelu at adeiladu sylfeini ar gyfer cymuned Hindw cryf a bywiog gan sefydlu agenda rhagweithiol sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc.


Hwn yw’r sefydliad sy’n cynrychioli Cymdeithasau Hindwaidd ar gampws - felly os ydych chi wedi ymuno â Chymdeithas Hindwaidd Abertawe NHSF, rydych chi’n aelod o NHSF yn barod!


Mae NHSF Abertawe yn bwriadu hybu Hindwaeth trwy amryw o ddigwyddiadau cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol. Rydym ni’n gobeithio cyflawni hyn gan rannu amcan cyffredin; cadw, hybu, gwarchod ac ymarfer ein dharma Hindwaidd a hybu undod ymysg pobl ifanc Hindwaidd.


Mae’r Gymdeithas Hindwaidd yn ffyniannus a deinamig ac yn cynnig cyfle gwych am ryngweithiad cymdeithasol a darparu’r cyfle i drio a dysgu am dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Hindwaeth. Er mai hon yw crefydd hynaf y byd, credwn ei bod yn berthnasol i’n problemau cyfoes. Mae Hindwaeth yn agored ac yn amrywiol ac mae’r gymdeithas yn bwriadu adlewyrchu hyn yn ein gweithgareddau a’n haelodaeth.


Yn ogystal â chynnal digwyddiadau dysgu, rydym yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol gyda phrifysgolion eraill ar draws y DU.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu ag unrhyw un ohonom!


- Gwarchod, Cadw, Ymarfer a Hybu Dharma Hindwaidd
I ddysgu rhagor am NHSF, ymwelwch â - http://www.nhsf.org.uk/

Committee

President
Bharat Suresh Padmanabhan
Treasurer
Siddh Patel