History

Welcome to Swansea University History Society 2018-2019!

The History Society is one of Swansea University's largest academic societies, and we pride ourselves in running a range of events throughout the year, from academic workshops, socials and nights out on the famous Wind Street, trips away and abroad, and not forgetting our Christmas and End of Year Dinner with all our members and even lecturers!

Academic Stuff: Exam workshop, Master’s talk, Holocaust Survivor talk, Dissertation workshops, techniques and guidance workshops!
Social Stuff: Dress up socials, End of Year Dinner, Christmas Dinner, Pub Golf, Wind Street Events, Trips abroad, day out trips, elections!

Become a Member today for only £5 for the whole year! 

Warning: Sign up to the society after 31st of August 2018
                as society memberships renew every year!

Your Committee 2018-19
President: Adam Timlett
Vice President: Nathan Harrison
Academic Officer: Eliott Wright
Secretary: Holly Currier, Kristina Marsh
Treasurer: Kallum Howell
Social Secretary: Jono North

Postgrad Rep: tbc
Fresher's Rep: tbc


Also, we have an opening for a new member of our committee which is the role of the Fresher’s Representative!
To find out more about this role and to apply for it, contact us via Facebook or email us at history@swansea-societies.co.uk.

The History Society Facebook groups for all History and Classics students;
Facebook Page: 
https://www.facebook.com/SwanseaUniversityHistorySociety/
The History Society Facebook Group 2018-19:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/
Blog: 
http://swanseauniversity-historysociety.blogspot.co.uk/
Twitter: @SUHistSoc

Instagram: @suhistsoc

Snapchat: swanhistsoc

The History and Classics Department's Facebook Page:
https://www.facebook.com/HistorySwansea?fref=ts 

We are a friendly bunch who are excited to meet every new member and see our exciting ones again, so please join online today and keep an eye out on our social media sites and on here for upcoming events.

Croeso i Gymdeithas Hanes Prifysgol Abertawe 2016-2017!

Mae’r Gymdeithas Hanes yn un o gymdeithasu academaidd mwyaf y Brifysgol Abertawe ac rydym yn ymfalchïo mewn rhedeg amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o weithdai academaidd, nosweithiau allan ar Stryd Y Gwynt, teithiau i ffwrdd a thramor, ac mae cinio Nadolig a diwedd y flwyddyn gydag aelodau a darlithwyr!

Ein pwyllgor eleni yw:
Adam Timlett – Llywydd
Nathan Harrison - Is Llywydd
Eliott Wright – Swyddog Academiadd 
Holly Currier, Kristina Marsh – Ysgrifennydd
Kallum Howell – Trysorydd
Jono North– Ysgrifennydd Cymdeithasol

tbc - Postgrad Red
tbc - Fresher's Rep

Cyrychiolydd Y Glas? - Gallai fod yn chi?

Mae’r gymdeithas hefyd  yn dymuno hysbysebu’r grwpiau facebook sy’n bodoli ar hyn o bryd ar gyfer yr holl fyfyrwyr Hanes a Chlasuron:

I’r drydydd flwyddyn presenol (2014-2017):
https://www.facebook.com/groups/1475991969338765/
I’r ail flwyddyn bresenol (2015-2018):
https://www.facebook.com/groups/1211332418892220/?ref=bookmarks
Ac I’r blwydydn cyntaf newydd, (2016-2019):
https://www.facebook.com/groups/902084036603895/?ref=bookmarks
Y Grwp facebook cymdeithas Hanes 2016-2017:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/
Tudalen facebook adran Hanes ar Clasuron: 
https://www.facebook.com/SwanseaUniversityHistorySociety/
Blog: 
http://swanseauniversity-historysociety.blogspot.co.uk/
Twitter: @SUHistSoc

Instagram: @suhistsoc

Snapchat: swanhistsoc

Rydym yn griw cyfeillgar sydd yn edrych ymlaen at gwrdd ag aelodau newydd a gweld ein rhai cyfoes eto, felly os gwelwch yn dda ymunwch ar-lein heddiw a chadw llygad allan ar ein safleoedd cymdeithasol ac yma am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.  

 

Committee

President
History Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)