About

Welcome to Swansea University History Society Student Union Page!

Welcome to Swansea University History Society 2021-2022!

The History Society is one of Swansea University's largest academic societies, and we pride ourselves in running a range of events throughout the year, from academic workshops, socials and nights out on the famous Wind Street, trips away and abroad, and not forgetting our Christmas and End of Year Dinner with all our members and even lecturers!

Academic Stuff: Exam workshop, Master’s talk, Holocaust Survivor talk, Dissertation workshops, techniques and guidance workshops!
Social Stuff: Dress up socials, End of Year Dinner, Christmas Dinner, Pub Golf, Wind Street Events, Trips abroad, day out trips, elections!

Become a Member today for only £3 for the whole year! 

Warning: Sign up to the society after 31st of August 2020 as society memberships renew every year!

Your Committee 2021-22
President: Beth Calder
Vice President: Lucy Heffernan

Academic Officer: Abi Miller 
Secretary: Emily Williams
Treasurer: Robin Daubresse
Social Secretary: Jess Shingler

Postgrad Rep: 
Fresher's Rep:  


To find out more about this role and to apply for it, contact us via Facebook or email us at history@swansea-societies.co.uk.

The History Society Facebook groups for all History and Classics students;

Facebook Page: 

https://www.facebook.com/SwanseaUniHistSoc/
The History Society Facebook Group 2019-20:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/

Instagram: @suhistsoc

The History and Classics Department's Facebook Page:
https://www.facebook.com/HistorySwansea?fref=ts 

We are a friendly bunch who are excited to meet every new member and see our exciting ones again, so please join online today and keep an eye out on our social media sites and on here for upcoming events.


Croeso i Gymdeithas Hanes Prifysgol Abertawe 2021-2022!

Mae’r gymdeithas yn un o gymdeithasau mwyaf academaidd Prifysgol Abertawe. Rydym yn ymfalchio gyda’r ffaith ein bod yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o weithdai academaidd, sosials a nosweithiau allan yn Wind Street, teithiau i ffwrdd a thramor gan beidio anghofio ein cinio Nadolig a diwedd y flwyddyn gyda’n holl aelodau a’r darlithwyr!

Academaidd: Gweithdy arholiadau, Darlith cwrs Meistr, Darlith goroeswyr yr Holocaust, Gweithdy traethawd hir, darlithoed am dechnegau a chyngor
Cymdeithasol: Sosials gwisgo i fyny, Cinio diwedd y flwyddyn, Cinio Nadolig, Golf Tafarndai, digwyddiadau Wind Street, Teithiau tramor, teithiau yn ystod y dydd, etholiadau!

Fe allwch fod yn aelod am £3 ar gyfer y flwyddyn gyfan!

Rhybudd: Rhaid ymaelodi ar ol 31 o fis Awst 2019 gan bod yr ymaelodaeth yn adnewyddu bob blwyddyn!

Eich Pwyllgor 2021-22
Llywydd: Beth Calder
Is-Lywydd: Lucy Heffernan
Swyddog Academaidd : Abi Miller 
Ysgrifennydd: Emily Williams
Trysorydd: Robin Daubresse 
Ysgrifennydd Cymdeithasol: Jess Shingler

Cynrychiolydd ôl raddedig: ?
Cynrychiolydd y Glas: ?

Yn ogystal, mae gennym agoriad ar gyfer aelod newydd ar gyfer y pwyllgor sef rôl Cynrychiolydd y Glas!

I gael gwybod mwy am y rôl yma ac sut i ymgeisio, cysylltwch gyda ni drwy Facebook neu ein e-bostio ni drwy history@swansea-societies.co.uk.

Mae’r grwp Facebook ar gael ar gyfer holl myfyrwyr Hanes a Clasurol:
https://www.facebook.com/SwanseaUniHistSoc/
The History Society Facebook Group 2019-20:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/
Blog:
http://swanseauniversity-historysociety.blogspot.co.uk/
Twitter: @SUHistSoc

Instagram: @suhistsoc

Snapchat: swanhistsoc

Tudalen Facebook yr adran Hanes a Clarurol:
https://www.facebook.com/HistorySwansea?fref=ts

Rydym yn griw cyfeillgar ac rydym yn edrych ymlaen at gael cyfarfod yr holl aelodau newydd ac i weld ein hen gyfeillion eto, felly ymunwch ar y we heddiw a cadwch olwg ar ein digwyddiadau ar y gwefannau cymdeithasol ac yma ar gyfer ein digwyddiadau buan.