History

Welcome to Swansea University History Society 2018-2019!

The History Society is one of Swansea University's largest academic societies, and we pride ourselves in running a range of events throughout the year, from academic workshops, socials and nights out on the famous Wind Street, trips away and abroad, and not forgetting our Christmas and End of Year Dinner with all our members and even lecturers!

Academic Stuff: Exam workshop, Master’s talk, Holocaust Survivor talk, Dissertation workshops, techniques and guidance workshops!
Social Stuff: Dress up socials, End of Year Dinner, Christmas Dinner, Pub Golf, Wind Street Events, Trips abroad, day out trips, elections!

Become a Member today for only £3 for the whole year! 

Warning: Sign up to the society after 31st of August 2018
                as society memberships renew every year!

Your Committee 2018-19
President: Adam Timlett
Vice President: Nathan Harrison
Academic Officer: Eliott Wright
Secretary: Holly Currier, Kristina Marsh
Treasurer: Kallum Howell
Social Secretary: Jono North

Postgrad Rep: Owain Brooks
Fresher's Rep: Morrigan Seiles 


Also, we have an opening for a new member of our committee which is the role of the Fresher’s Representative!
To find out more about this role and to apply for it, contact us via Facebook or email us at history@swansea-societies.co.uk.

The History Society Facebook groups for all History and Classics students;
Facebook Page: 
https://www.facebook.com/SwanseaUniversityHistorySociety/
The History Society Facebook Group 2018-19:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/
Blog: 
http://swanseauniversity-historysociety.blogspot.co.uk/
Twitter: @SUHistSoc

Instagram: @suhistsoc

Snapchat: swanhistsoc

The History and Classics Department's Facebook Page:
https://www.facebook.com/HistorySwansea?fref=ts 

We are a friendly bunch who are excited to meet every new member and see our exciting ones again, so please join online today and keep an eye out on our social media sites and on here for upcoming events.


Croeso i Gymdeithas Hanes Prifysgol Abertawe 2018-2019!

Mae’r gymdeithas yn un o gymdeithasau mwyaf academaidd Prifysgol Abertawe. Rydym yn ymfalchio gyda’r ffaith ein bod yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o weithdai academaidd, sosials a nosweithiau allan yn Wind Street, teithiau i ffwrdd a thramor gan beidio anghofio ein cinio Nadolig a diwedd y flwyddyn gyda’n holl aelodau a’r darlithwyr!

Academaidd: Gweithdy arholiadau, Darlith cwrs Meistr, Darlith goroeswyr yr Holocaust, Gweithdy traethawd hir, darlithoed am dechnegau a chyngor
Cymdeithasol: Sosials gwisgo i fyny, Cinio diwedd y flwyddyn, Cinio Nadolig, Golf Tafarndai, digwyddiadau Wind Street, Teithiau tramor, teithiau yn ystod y dydd, etholiadau!

Fe allwch fod yn aelod am £3 ar gyfer y flwyddyn gyfan!

Rhybudd: Rhaid ymaelodi ar ol 31 o fis Awst 2018 gan bod yr ymaelodaeth yn adnewyddu bob blwyddyn!

Eich Pwyllgor 2018-19
Llywydd: Adam Timlett
Is-Lywydd: Nathan Harrison
Swyddog Academaidd : Eliott Wright
Ysgrifennydd: Holly Currier, Kristina Marsh
Trysorydd: Kallum Howell
Ysgrifennydd Cymdeithasol: Jono North

Cynrychiolydd ôl raddedig: Owain Brooks
Cynrychiolydd y Glas: Morrigan Seiles

Yn ogystal, mae gennym agoriad ar gyfer aelod newydd ar gyfer y pwyllgor sef rôl Cynrychiolydd y Glas!

I gael gwybod mwy am y rôl yma ac sut i ymgeisio, cysylltwch gyda ni drwy Facebook neu ein e-bostio ni drwy history@swansea-societies.co.uk.

Mae’r grwp Facebook ar gael ar gyfer holl myfyrwyr Hanes a Clasurol:
https://www.facebook.com/SwanseaUniversityHistorySociety/
The History Society Facebook Group 2018-19:
https://www.facebook.com/groups/SUHistorySociety/
Blog:
http://swanseauniversity-historysociety.blogspot.co.uk/
Twitter: @SUHistSoc

Instagram: @suhistsoc

Snapchat: swanhistsoc

Tudalen Facebook yr adran Hanes a Clarurol:
https://www.facebook.com/HistorySwansea?fref=ts

Rydym yn griw cyfeillgar ac rydym yn edrych ymlaen at gael cyfarfod yr holl aelodau newydd ac i weld ein hen gyfeillion eto, felly ymunwch ar y we heddiw a cadwch olwg ar ein digwyddiadau ar y gwefannau cymdeithasol ac yma ar gyfer ein digwyddiadau buan.

 

Committee

President
History Society
Adam Timlett
Secretary
Holly Currier
Vice President
Nathan Harrison
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)