Indian

Welcome to the Indian Society Swansea University page! Here you’ll find all the information you need about upcoming events as well as details about membership, the society and the committee. Indian Society is open to all students, regardless of race and religion, all you need is an interest in all things Indian! We hope to bring you brilliant events for the coming year.

Croeso i safle cymdeithas Indiaidd Prifysgol Abertawe! Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth berthnasol ar gyfer ein digwyddiadau diweddaraf, sut i ddod yn aelod a phwyllgor y gymdeithas. Mae’r gymdeithas yn agored i unrhyw un o unrhyw grefydd neu dras. Yr unig ofyniad yw eich bod chi’n ymddiddori mewn pethau Indiaidd. Rydym yn gobeithio eich gweld chi mewn un o’n digwyddiadau gwych eleni.

Committee

President
Indian Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)