Jewish

Who are we?

We are a society for both Jews and non-Jews alike. Our focus is on celebrating the richness of Jewish culture and having fun with our community. Whether you are want to go out with friend, sit down to a Shabbat meal together or just learn more about Jewish customs, festivals and culture, this is the society for you.

Some of what we do:

  • Attend UJS (Union of Jewish students) events around the UK that include conferences, music festivals and network events.
  • Bring students together to celebrate Jewish events.
  • Hold events on campus to educate students.

Iddewig

Pwy ydym ni?

Rydym ni’n gymdeithas ar gyfer Iddewon a phobl nad sy’n Iddewig. Ein ffocws yw dathlu cyfoeth diwylliant Iddewig a mwynhau gyda’n cymuned. Os ydych chi am fynd allan gyda ffrind, eistedd i gael pryd o fwyd Shabbat gyda’ch gilydd neu ddysgu mwy am dollau, gwyliau a diwylliant Iddewig, dyma’r gymdeithas i chi.

Dyma beth rydym ni’n ei wneud:

  • Mynychu digwyddiadau UJS (Undeb myfyrwyr Iddewig) o gwmpas y DU sy’n cynnwys cynadleddau, gwyliau cerddoriaeth a digwyddiadau rhyngweithiol.
  • Dod â myfyrwyr at ei gilydd i ddathlu digwyddiadau Iddewig.
  • Cynnal digwyddiadau ar gampws i addysgu myfyrwyr.

 

 

Committee

President
Jewish Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)