Law

SWANSEA UNIVERSITY LAW SOCIETY

The Law Society aims to provide general support and specific legal careers, advice & oppourtunities to any student wishing to persue a career in law. In order to achieve this objective we provide a number of services and events, such as:

 • Law Society Book Sale, where you can purchase core texts and helpful revision guides at a fraction of the retail price
 • We work alongside the Advocacy Training Programme
 • The Annual Legal Networking Dinner, where students can network at a formal event with both peers and professionals. 
 • Mooting competitions across the UK
 • Socials
 • Guest Speakers
 • Trips to a number of UK wide firm open days, careers events and law related seminars
 • Provide and share important information 
 • CV, application form and interview skills
 • Workshops
 • Merchandise

Our Facebook page acts as our main forum for you to connect with us (your committee) and with your peers. What's more it allows us to keep you constantly informed of information, oppourtunites and both Law Soc & University wide events. We also share regular updates via Twitter and Instagram! 

"Joining the Law Society was the best thing I ever did" -Ben Lewis 2013

Your 2018/19 Law Society Committee:

 • President- Chris Brain
 • Secretary- Megan Frost
 • Treasurer- Sonali Kumar 
 • Social Secretary- Tom Pearce

Contact

Follow us on Twitter: @Swansea_LawSoc

Like us on Facebook: Swansea Uni Law Society 2018/19

law@swansea-union.co.uk

CYMDEITHAS Y GYFRAITH PRIFYSGOL ABERTAWE

Amcanion y Gymdeithas y Gyfraith yw darparu cefnogaeth gyffredinol i fyfyrwyr y gyfraith yn ystod eu hastudiaethau ac ar ddechrau eu gyrfaoedd. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn trefnu cynllun cyfeillio lle mae myfyrwyr newydd yn cael eu paru gyda myfyrwyr sy’n dychwelyd er mwyn darparu cymorth bugeiliol ac academaidd fel helpu gyda pharatoi seminar os oes angen.

Bydd nosweithiau cymdeithasol y gyfraith yn cael ei gynnal bob mis a bydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau.

 • Mae ein tudalen Facebook yn gweithredu fel fforwm gwerthfawr i chi ofyn cwestiynau o unrhyw fath y gall eich cyfoedion ateb.
 • Yn fwy na hynny mae’n caniatáu i ni eich hysbysebu yn gyson am ddigwyddiadau ar draws y gyfraith gymdeithasol ar Brifysgol.
 • Byddwn yn cynnal yr ail ffair lyfr ail-law ar ddechrau’r tymor fel y gall myfyrwyr gael eu gwerslyfrau craidd ar gost llawer is a phrynu canllawiau astudio gwerthfawr sy’n cael eu hargymell yn bersonol gan fyfyrwyr yn y gorffennol.
 • Byddwn hefyd yn cefnogi’r Rhaglen Hyfforddiant Eiriolaeth fel y gall myfyrwyr cael eu dysgu sut i ddrafftio sgerbwd dadleuon ac yna cyflwyno eu dadleuon cyfreithiol mewn cystadleuaeth ddadlau.
 • Yn ogystal, byddwn yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio, lle byddwch yn gallu cwrdd â siarad â chyfreithwyr, bargyfreithwyr, QCs, barnwyr a gweithwyr proffesiynol cyfreithiol ysbrydoledig eraill. 

Mae nosweithiau cymdeithasol yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd, cael diod a dadflino gyda myfyrwyr y gyfraith o bob lefel astudio.

“Ymuno a Chymdeithas y Gyfraith oedd y peth gorau y gwnes i erioed” -Ben Lewis 2013

Eich pwyllgor 2018/19 Cymdeithas y Gyfraith:

 • Llywydd – Chris Brain
 • Ysgrifennydd– Megan Frost
 • Trysorydd – Sonali Kumar
 • Ysgrifennydd Cymdeithasol – Tom Pearce

Cyswllt

Dilynwch ni ar Twitter: @Swansea_LawSoc

Hoffwch ni ar Facebook: Swansea Uni Law Society 2018/19

law@swansea-union.co.uk

 

Committee

President
Law Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)