img description img description

Law

Swansea University Law Society

Memberships

 • Law Standard Membership£5.00
 • Law Associate Membership£5.00

About Us

WELCOME TO SWANSEA UNIVERSITY LAW SOCIETY

The Law Society has three aims. We aim to build a community, provide networking opportunities, and build our members' employability. The Law Society hopes to cohesively provide students in the social, academic, and career spheres alongside the School of Law's Student Engagement & Employability teams.

We have committed to hosting socials approximately every two weeks, to build a strong community within our cohorts. Our socials for the year include bowling, pizza parties, and many other opportunities to meet the committee and fellow classmates!

We also provide general support and information to aid our member's in pursuing a career in law. This includes guest speakers, training sessions, newsletters, and collaboration with organisations and law firms.

Our flagship event is our Networking Dinner. This is a black-tie event with a three-course meal providing students a chance to dress up, socialise with classmates, and network with legal professionals. Barristers, solicitors, trainees, experienced lawyers, local firms, city firms, and other legal professionals will all be present for our members to network and gain insight from.

Become a member now, and follow our Instagram page to stay informed with our activities!

Your 2023/2024 Law Society Committee:

 • President - Mubashir Syed
 • Secretary - Rashmika Sama
 • Treasurer - Norma Fejiro Omiller
 • Social Secretary - Charlotte Gordon
 • Outreach Coordinator- Yusuf S.

 

CROESO I GYMDEITHAS CYFRAITH PRIFYSGOL ABERTAWE

 

Yn ein cymdeithas ni, ein nod yw cynnig cyfleoedd, darlithoedd, gwybodaeth, cefnogaeth ac wrth gwrs digwyddiadau cymdeithasol! Yn ystod y flwyddyn, rydyn ni trefnu llawer o ddigwyddiadau. Mae'r rhain yn cynnwys darlithwyr gwadd, nosweithiau allan a chinio rhwydweithio ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Gyda gwybodaeth am coronafeirws yn newid yn gyflym yng Nghymru. Byddwn yn cyhoeddi mwy am ddigwyddiadau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf. Ond paid becso, achos byddwn yn dilyn yr holl Reoliadau er mwyn sicrhau ein bod yn cadw pawb yn ddiogel.

Ein digwyddiadau cymdeithasol ywr amser perffaith i gwrdd â ffrindiau'r cwrs ac aelodau’r Pwyllgor. Ein cynlluniau ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol os yw'r cyfyngiadau sydd ynghlwm wrth newid coronafeirws yn cynnwys ymweliadau â'r dafarn, tripiau clwb-nos gyda themâu, cwisiau yn y dafarn, nosweithiau dirgel ac llawer mwy.

Mae gennym hefyd lawer o ddarlithoedd am gyflogadwyedd drwy gydol y flwyddyn. Er y bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau hyn ar-lein tan fis Ionawr, byddwyn yn dan yr gael bydd gennym llawer i edrych ymlaen ato o hyd, gan gynnwys digwyddiadau cenedlaethol a digwyddiadau Abertawe. Os ydych am fod yn fargyfreithiwr, yn gyfreithiwr neu'n weithiwr proffesiynol arall, bydd rhywbeth o ddiddordeb i chi eleni.

Bob blwyddyn cawn ein cinio rhwydweithio blynyddol cyn gwyliau’r Pasg. Caiff myfyrwyr gyfle i gymdeithasu â myfyrwyr eraill, darlithwyr a gweithwyr cyfreithiol eraill o bob cwr o’r wlad. Byddant hefyd yn mwynhau cinio tri chwrs a diodydd yn ystod y noson.

Prynwch aelodaeth, edrychwch ar ein tudalen Facebook ac edrychwch ar ein tudalen Twitter @Swansea_LawSoc am y manylion diweddaraf a newyddion!

Eich 2023/2024 pwyllgor gyfraith yw: 

 • Llywydd- Mubashir Syed
 • Ysgrifennydd- Rashmika Sama
 • Trysorydd- Norma Fejiro Omiller
 • Ysgrifennydd Cymdeithasol- Charlotte Gordon
 • Cydlynydd Allgymorth - Yusuf S.

 

 

Committee

Outreach Coordinator
Muhammad Yusuf Abdulgani Serang
President
Mubashir Syed
Secretary
Rashmika Sama
Social Secretary
Charlotte Gordon
Treasurer
Norma Omiller