Contact Us
Committee
Products
About

Swansea University Law Society

WELCOME TO SWANSEA UNIVERSITY LAW SOCIETY

We aim to provide legal opportunities, talks, general support and information and, of course, socials! We hold a number of events throughout the year ranging from guest speakers and workshops all the way to nights out and our annual Legal Networking Dinner to round off the academic year.

With Coronavirus Regulations constantly changing in Wales we'll be announcing our plan for socials in the coming weeks. Rest assured we will follow all restrictions whilst continuing to ensure we're keeping up the standards you've come to expect from us on socials. Our socials are the perfect chance to meet the committee and meet course mates. Our plans for socials post coronavirus-regulations or at least when regulations are significantly eased in Wales include pub crawls, themed club nights, pub quizzes and murder mystery nights.

We also have a considerable employability function and will have multiple talks throughout the year. Whilst many of these events will have to take place virtually until at least January, rest assured we have a wealth of exciting events both national and tailored to Swansea to ensure whether you're following the barrister, solicitor or other professional paths, we have talks you'll be interested in.

Our annual Legal Networking Dinner is our biggest event of each year, held just before the Easter holidays to round off a successful year. It gives students a chance to socialise with other students, lecturers and legal professionals from all over the country, whilst enjoying a three-course meal and some drinks.

Buy a membership, like our Instagram & Facebook pages and follow our Twitter page @Swansea_LawSoc for all the latest details and more information on the society and our events throughout the year.

Your 2021/2022 Law Society Committee:

  • President - Mohamed Felaya
  • Secretary - Brianne Menchion 
  • Treasurer - Mohammed Harris
  • Social Secretary - Laviza Firdaus

 

CROESO I GYMDEITHAS CYFRAITH PRIFYSGOL ABERTAWE

 

Yn ein cymdeithas ni, ein nod yw cynnig cyfleoedd, darlithoedd, gwybodaeth, cefnogaeth ac wrth gwrs digwyddiadau cymdeithasol! Yn ystod y flwyddyn, rydyn ni trefnu llawer o ddigwyddiadau. Mae'r rhain yn cynnwys darlithwyr gwadd, nosweithiau allan a chinio rhwydweithio ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Gyda gwybodaeth am coronafeirws yn newid yn gyflym yng Nghymru. Byddwn yn cyhoeddi mwy am ddigwyddiadau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf. Ond paid becso, achos byddwn yn dilyn yr holl Reoliadau er mwyn sicrhau ein bod yn cadw pawb yn ddiogel.

Ein digwyddiadau cymdeithasol ywr amser perffaith i gwrdd â ffrindiau'r cwrs ac aelodau’r Pwyllgor. Ein cynlluniau ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol os yw'r cyfyngiadau sydd ynghlwm wrth newid coronafeirws yn cynnwys ymweliadau â'r dafarn, tripiau clwb-nos gyda themâu, cwisiau yn y dafarn, nosweithiau dirgel ac llawer mwy.

Mae gennym hefyd lawer o ddarlithoedd am gyflogadwyedd drwy gydol y flwyddyn. Er y bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau hyn ar-lein tan fis Ionawr, byddwyn yn dan yr gael bydd gennym llawer i edrych ymlaen ato o hyd, gan gynnwys digwyddiadau cenedlaethol a digwyddiadau Abertawe. Os ydych am fod yn fargyfreithiwr, yn gyfreithiwr neu'n weithiwr proffesiynol arall, bydd rhywbeth o ddiddordeb i chi eleni.

Bob blwyddyn cawn ein cinio rhwydweithio blynyddol cyn gwyliau’r Pasg. Caiff myfyrwyr gyfle i gymdeithasu â myfyrwyr eraill, darlithwyr a gweithwyr cyfreithiol eraill o bob cwr o’r wlad. Byddant hefyd yn mwynhau cinio tri chwrs a diodydd yn ystod y noson.

Prynwch aelodaeth, edrychwch ar ein tudalen Facebook ac edrychwch ar ein tudalen Twitter @Swansea_LawSoc am y manylion diweddaraf a newyddion!

Eich 2021/2022 pwyllgor gyfraith yw: 

Llywydd- Mohamed Felaya
Ysgrifennydd- Brianne Menchion 
Trysorydd- Mohammed Harris 
Ysgrifennydd Cymdeithasol- Laviza Firdaus