Law

WELCOME TO SWANSEA UNIVERSITY LAW SOCIETY

We aim to provide legal opportunities, talks, general support and information and, of course, socials! We hold a number of events throughout the year ranging from guest speakers and workshops all the way to nights out and our annual Legal Networking Dinner to round off the academic year.

Our first social of the year is our Shite Shirts night out. A chance for you to show off the best of the worst shirts you can find. This social also gives you the perfect chances to meet the committee and others on the course or in the society. It is a night of fun, laughter and a whole load of embarrassing attire! There will also be many other socials throughout the year, ranging from murder mystery nights to pub quizzes and pub golf.

Our annual Legal Networking Dinner is our biggest event of each year, held just before the Easter holidays to round off a successful year. It gives students a chance to socialise with other students, lecturers and legal professionals from all over the country, whilst enjoying a three-course meal and some drinks.

Buy a membership and like our Facebook page for all the latest details and more information.

Your 2019/20 Law Society Committee:

  • President - Megan Frost 
  • Secretary - Kate Pryce 
  • Treasurer - Marcus Hale
  • Social Secretary - Lauren Shearer

 

CROESO I GYMDEITHAS CYFRAITH PRIFYSGOL ABERTAWE

Ein nod yw i ddarparu cyfleoedd cyfriethiol trwy sgrysiau, cefnogaeth, gwybodaeth ac wrth gwrs trwy gweithgareddau cymdeithasol! Ni'n wneud llawer o ddigwyddiadau trwy'r blwyddyn, rhain yn cynnwys gweithdai, siaradwyr gwadd, nosweithiau allan ac ein noson cinio rhwydweithio sydd yn digwydd i orffen y blwyddyn academaidd. 

Y gweithgaredd cyntaf y flwyddyn yw noson 'shite shirts'. Mae hyn yn cyfle i chi gwisgo eich crys gweithaf tra edrych y gorau. Mae'r noson yn rhoi'r cyfle iddo chi cwrdd y pwyllgor ac pobl arall ar eich chwrs. Mae'r noson yn llawn hwyl, sbri ac llawer o gwisgoedd chwithig! 
Mae yna llawer o ddigwyddiadau trwy'r flwyddyn sydd yn cynnwys noson dirgelwch llofruddiaeth, cwisiau tafarn, tafarn golff ac llawer mwy.

Mae'r cinio rhwydweithio blynyddol yn ein digwyddiad fwyaf pob blwyddyn. Mae hyn yn digwydd cyn gwyliau pasg i orffen y blwyddyn llwyddiannus. Mae'r cinio yma yn rhoi disgyblion y cyfle i gymdeithasu gyda disgyblion arall, darlithwyr ac gweithwyr cyfreithol proffesiynol o ledled y wlad. Mae'r noson hefyd yn cynnwys pryd tri chwrs ac diodydd. 

Prynnwych aelodaeth ac ffeindwch ni ar Facebook i cael y gwybodaeth diweddaraf.

Eich 2019/20 pwyllgor gyfraith yw: 

Gweinidog- Megan Frost 
Ysgrifennydd- Kate Pryce 
Trysorydd- Marcus Hale 
Ysgrifennydd cymdeithasol- Lauren Shearer

 

Committee

President
Law Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)