About

A social group for those whom fall under the LGBT flag.

We're a fun and relaxed society focused on two things: great, varied socials and good welfare and support for our members. Our main goal is to ensure that all our events are a comfortable safe space for all our members and to create an atmosphere that people of all walks of life can openly enjoy. We're also lucky to have the help of two Union-elected LGBT+ Officers (both Open and Women's-place) who are primarily concerned with LGBT+ campaigns and welfare in the university. We hold weekly socials and we always try to keep a balance between drinking and non-drinking, to keep costs down and to ensure that everyone will find something to enjoy. From movie nights to pub golf, scavenger hunts to sports days, we've done it all! We hope you join and enjoy our society, and hope new members enjoy this academic year with us!

Swansea University LGBT+ Committee 2021-2022

Jaimee Prowse - President

Kamila Slupczynska - Treasurer

Jules Kret - Trans and Non-binary Rep

Contact us! - lgbtplus@swansea-societies.co.uk

Rydym yn gymdeithas hwylus a hamddenol sy’n ffocysu ar ddau beth: sosials gwych ac amrywiol a lles da a chymorth ar gyfer ein haelodau.  Ein prif fwriad yw i sicrhau bod ein holl ddigwyddiadau yn lle cyfforddus a diogel ar gyfer ein haelodau ac yn creu amgylchedd a all pawb o bob cefndir fwynhau. Rydym hefyd yn lwcus i gael help dau Swyddog LGBT+ (Agores a lle Menywod) a chafon nhw eu hethol gan yr Undeb.  Eu prif pryderon yw ymgyrchoedd LGBT+ a lles o fewn y Prifysgol.  Rydym yn cynnal sosials wythnosol ac rydym wastad yn ceidio cadw balans rhwng yfed a ddim yfed, i gadw costiai i lawr ac i sicrhau fod yna rywbeth i bawb mwynhau.  O nosweithiau ffilm i grolau tafarn, helfeydd sborion i ddiwrnodau chwaraeon, mae gennym ni bopeth!  Gobeithiem y byddwch yn mwynhau ein cymdeithas, a gobeithiem bydd aelodau newydd yn mwynhau’r flwyddyn academaidd hon gyda ni!

Swansea University LGBT+ Committee 2021-2022

Jaimee Prowse......Llywydd

Kamila Slupczynska.....Trysorydd

Jules Kret......Cynrychiolydd traws ac nonbinary

Cysylltwch â ni! - lgbtplus@swansea-societies.co.uk