LGBT+

We're a fun and relaxed society focused on two things: great, varied socials and good welfare and support for our members. Our main goal is to ensure that all our events are a comfortable safe space for all our members and to create an atmosphere that people of all walks of life can openly enjoy. We're also lucky to have the help of two Union-elected LGBT+ Officers (both Open and Women's-place) who are primarily concerned with LGBT+ campaigns and welfare in the university. We hold weekly socials and we always try to keep a balance between drinking and non-drinking, to keep costs down and to ensure that everyone will find something to enjoy. From movie nights to pub golf, scavenger hunts to sports days, we've done it all! We hope you join and enjoy our society, and hope new members enjoy this academic year with us!

Swansea University LGBT+ Committee 2019-2020

Sam Mellor - President

Pat Prochacki - Vice president

Matthew Anderson - Treasurer

Kyra Fehrman - General Secretary

Contact us! - lgbtplus@swansea-societies.co.uk

Rydym yn gymdeithas hwylus a hamddenol sy’n ffocysu ar ddau beth: sosials gwych ac amrywiol a lles da a chymorth ar gyfer ein haelodau.  Ein prif fwriad yw i sicrhau bod ein holl ddigwyddiadau yn lle cyfforddus a diogel ar gyfer ein haelodau ac yn creu amgylchedd a all pawb o bob cefndir fwynhau. Rydym hefyd yn lwcus i gael help dau Swyddog LGBT+ (Agores a lle Menywod) a chafon nhw eu hethol gan yr Undeb.  Eu prif pryderon yw ymgyrchoedd LGBT+ a lles o fewn y Prifysgol.  Rydym yn cynnal sosials wythnosol ac rydym wastad yn ceidio cadw balans rhwng yfed a ddim yfed, i gadw costiai i lawr ac i sicrhau fod yna rywbeth i bawb mwynhau.  O nosweithiau ffilm i grolau tafarn, helfeydd sborion i ddiwrnodau chwaraeon, mae gennym ni bopeth!  Gobeithiem y byddwch yn mwynhau ein cymdeithas, a gobeithiem bydd aelodau newydd yn mwynhau’r flwyddyn academaidd hon gyda ni!

Swansea University LGBT+ Committee 2019-2020

Sam Mellor......Llywydd

Pat Prochaki - Is Llwydd

Kyra Fehrman......Ysgrifennydd

Matthew Anderson.....Trysorydd

Cysylltwch â ni! - lgbtplus@swansea-union.co.uk

Committee

Fresher's rep
Bethan Northwood
President
Sam Mellor
Lgbt+ Society
Secretary
Kyra Fehrman
Social Secretary
Megan Bartle
Treasurer
Matthew Anderson
Vice President
Patryk Prochacki
Welfare
Cian Jones
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)