About

Welcome to the Swansea Materials Engineering Society page! The primary function of the society is to enrich every materials engineering student's experience whilst at Swansea University.

The Materials Society is about bringing together industry and education with fun and socials! Getting to know your coursemates is one of the best parts about the university experience. Not only are these the people you will be spending most of your time with, but they are also possibly people you could find yourself in a workplace with. By coming to joining us on industry site visits or coming along to South Wales Materials Association talks that are held every 2-3 weeks you can also start making valuable contacts within the industry that may be able to help you in a couple of years time. 

Membership for the society is £3 for the year, this gets you invites to all of these events, but it also means that you will have access to merchandise orders later in the year.

Materials Engineering Committee Members: 

President - Elin Worsley

Vice President - Chalisa Ano

Treasurer - Daniel Knight

Secretary - Lily Dugdale

Social Secretary - Aneurin Haynes

Cymdeithas Deunyddiau Peirianneg Prifysgol Abertawe

Llywydd - Elin Worsley

Is Lywydd - Chalisa Ano

Trysorydd - Daniel Knight

Ysgrifennydd - Lily Dugdale

Ysgrifenyddion Cymdeithasol - Aneurin Haynes

Mae'r Gymdeithas Deunyddiau yn ymwneud â dod â diwydiant ac addysg ynghyd â hwyl a chymdeithasu! Mae dod i adnabod eich cyd-ddisgyblion yn un o'r rhannau gorau am brofiad y brifysgol. Nid yn unig y rhain yw'r bobl y byddwch chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser gyda nhw, ond maen nhw hefyd o bosib yn bobl y gallech chi ddod o hyd i'ch hun mewn gweithle gyda nhw. Trwy ddod i ymuno â ni ar ymweliadau â safleoedd diwydiant neu ddod i sgyrsiau Cymdeithas Deunyddiau De Cymru a gynhelir bob 2-3 wythnos gallwch hefyd ddechrau gwneud cysylltiadau gwerthfawr o fewn diwydiant a allai eich helpu ymhen dwy flynedd.

Mae aelodaeth ar gyfer y gymdeithas yn £ 3 am y flwyddyn, mae hyn yn eich gwahodd i bob un o'r digwyddiadau hyn, ond mae hefyd yn golygu y bydd gennych fynediad at archebion nwyddau yn ddiweddarach yn y flwyddyn!