Contact Us
Committee
Products
About

An established source of musical talent in Swansea University, we support an Orchestra, Wind Orchestra, Big Band, Brass Ensemble, Folk Group, String Orchestra, Saxophone Ensemble and Flute Choir.


Swansea University Musician’s Society has a range of groups to suit anybody of musical talent, from beginners to the experienced and soloists to ensembles. We perform a varied repertoire, with Wind featuring film music and Jazz including swing, funk and soul influences. We have two main concerts each year for students and the public to enjoy, as well as a collaboration concert with the other Performing Arts societies.. Bookings for functions, balls and other events are always welcome.

We’re not just about the music; we love to enjoy ourselves too with themed social nights out, trips of musical inspiration or even at the pub after rehearsals. It’s a great way to meet new people of similar tastes and a brilliant way to make friends for life. If you’re a fresher or PhD student it would be brilliant to have you join in what we hope will be an ever-expanding society.

Weekly Rehearsal Times:

Tuesday

Brass Band:    18.45 – 19.45, Seminar Room 5

Flute Choir:    18.45 – 19.45, Seminar Room 1

Orchestra (Strings Only):    19.00 – 19.45, Lecture Room B

Orchestra (Everybody):    19.45 – 21.00, Lecture Room B

Wednesday

Folk Band:    19.00 – 21.00, Seminar Room 1

Thursday

Wind Band:    19.00 – 21.00, Lecture Room B

Friday

Big Band:    19.00 – 21.00, Lecture Room B

String Chamber Group:    19.00 - 20.30, Seminar Room 6

 

Current Committee:

President - Bryce Wiles

Vice President - Naomi Newstead

Secretary - Maia Smart

Treasurer - Jaaziel Gómez

Social Secretary - Lewis Ifans Elward Cleaver

Publicity Officer - Sarah Beadle

Orchestra Manager - Imogen Carpenter

Wind Orchesta Manager - Janhavi Singhal

Big Band Manager - Huw Kendall

Mae gan gymdeithas Cerddorion Prifysgol Abertawe ystod eang o grwpiau sy’n addas i bawb sydd â thalent cerddorol o ddechreuwyr i bobl profiadol ac actiau unigol i grwpiau.  Rydym yn perfformio repertoire amrywiol, gyda Gwynt yn cynnwys cerddoriaeth ffilm, a Jazz yn cynnwys dylanwadau swing, ffync, a soul.  Rydym yn cynnal dau brif gyngerdd y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd.  Rydym bob tro yn croesawu archebion ar gyfer swyddogaethau, dawnsiau a digwyddiadau eraill.

Nid ydym yn seiliedig ar y gerddoriaeth yn unig; rydym yn hoff o fwynhau ein gilydd, hefyd, gan gynnal nosweithiau cymdeithasol, teithiau i ddylanwadau cerddorol, neu hyd yn oed yn y tafarn ar ôl ymarfer.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd sy’n debyg i chi a chyfle ardderchog i chi wneud ffrindiau am weddill eich bywyd.  Os ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf, neu’n myfyriwr PhD, byddai’n wych i chi ymaelodi mewn cymdeithas sy’n tyfu’n flynyddol.

Amseroedd hyfforddi:           

Dydd Mawrth: 6:00 - 7:00 pm - Grwp Sacsoffon (Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                          7:00 - 8:00 pm - Grwp Llinynnol ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                                                 - Côr Ffliwt ( Fulton House, Ystafell Marino)

                                                 - Ensemble Pres ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio C)                                             

                  8:00 - 9:30 pm - Cerddorfa ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

Dydd Iau: 7:00 - 8:30 pm - Band Chwyth ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                  8:30 - 10:00 pm - Big Band ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio  B)

Pwyllgor cyfredol:

Llywydd - Bryce Wiles

Is-Llywydd - Naomi Newstead

Ysgrifennydd - Maia Smart

Trysorydd - Jaaziel Gómez

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Lewis Ifans Elward Cleaver

Swyddog Cyhoeddusrwydd - Sarah Beadle

Rheolwr Cerddorfa - Imogen Carpenter

Rheolwr Cerddorfa Wynt - Janhavi Singhal

Rheolwr Band Marw- Huw Kendall