img description img description

Musicians

An established source of musical talent in Swansea University, we support an Orchestra, Wind Orchestra, Big Band, Brass Ensemble, Folk Group, String Orchestra, Saxophone Ensemble and Flute Choir.

Memberships

  • Musicians Standard Membership£15.00
  • Musicians Associate Membership£15.00

About Us

Swansea University Musician’s Society has a range of groups to suit anybody of musical talent, from beginners to the experienced and soloists to ensembles. We perform a varied repertoire, with Wind featuring film music and Jazz including swing, funk and soul influences. We have two main concerts each year for students and the public to enjoy, as well as a collaboration concert with the other Performing Arts societies.. Bookings for functions, balls and other events are always welcome.

We’re not just about the music; we love to enjoy ourselves too with themed social nights out, trips of musical inspiration or even at the pub after rehearsals. It’s a great way to meet new people of similar tastes and a brilliant way to make friends for life. If you’re a fresher or PhD student it would be brilliant to have you join in what we hope will be an ever-expanding society.

Weekly Rehearsal Times:

Monday

Saxophone Ensemble:    19:00 - 20:30, Seminar Room 1

Brass Ensemble:    19:00 - 20:30, Seminar Room 5

Tuesday

Wind Orchestra:    19:00 - 21:00, Lecture Room B

Wednesday

Clarinet Choir:    17:00 - 19:00, Seminar Room 1

String Chamber Group:    18:30 - 20:00, Seminar Room 5

Folk Group:    20:00 - 21:30, Seminar Room 5

Thursday

Symphony Orchestra:    19:00 - 21:00, Lecture Room B

Friday

Flute Choir:    18:15 - 19:15, Seminar Room 1

Big Band:    19:30 - 21:30, Lecture Room B

Sunday

Small Jazz Band:    16:30 - 18:00, Lecture Room B

 

New Committee:

President - Attsaya Radhakrishnan

Vice President - Fraser Coles

Secretary - Sarah Beadle

Treasurer - Jack Field

Social Secretary - Mae Boxall

Welfare Officer - Brianna Staurt-Berrisford

Publicity Officer - Claire Dudeney

Orchestra Manager - Lukas Kundelis

Wind Orchesta Manager - Daniel Banks

Big Band Manager - Rhiannon Andrasko

Small Bands Manager - Griffith Terry

 

Mae gan gymdeithas Cerddorion Prifysgol Abertawe ystod eang o grwpiau sy’n addas i bawb sydd â thalent cerddorol o ddechreuwyr i bobl profiadol ac actiau unigol i grwpiau.  Rydym yn perfformio repertoire amrywiol, gyda Chwyth yn cynnwys cerddoriaeth ffilm, a Jazz yn cynnwys dylanwadau swing, ffync, a soul.  Rydym yn cynnal dau brif gyngerdd y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd.  Rydym bob tro yn croesawu archebion ar gyfer swyddogaethau, dawnsiau a digwyddiadau eraill.

Nid ydym yn seiliedig ar y gerddoriaeth yn unig; rydym yn hoff o fwynhau ein gilydd, hefyd, gan gynnal nosweithiau cymdeithasol, teithiau i ddylanwadau cerddorol, neu hyd yn oed yn y tafarn ar ôl ymarfer.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd sy’n debyg i chi a chyfle ardderchog i chi wneud ffrindiau am weddill eich bywyd.  Os ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf, neu’n myfyriwr PhD, byddai’n wych i chi ymaelodi mewn cymdeithas sy’n tyfu’n flynyddol.

Amserau Ymarfer Wythnosol:

Dydd Llun

Ensemble Sacsaffon: 19:00 - 23:00, Ystafell Seminar 1

Band Pres:   19:00 - 20:30, Ystafell Seminar 5

Dydd Mawrth

Band Chwyth:   19:00 – 21:00, Darlithfa B

Dydd Mercher

Côr Clarinét:   17:00 - 19:00, Ystafell Seminar 1

Grwp Siambr Llinynnol:    18:30 - 20:00, Ystafell Seminar 5

Band Gwerin:  20:00 - 21:30, Ystafell Seminar 5

Dydd Iau

Cerddorfa:    19:00 - 21.00, Darlithfa B

Dydd Gwener

Côr Ffliwt:    18:15 - 19:15, Ystafell Seminar 1

Band Mawr:    19:30 - 21:30, Darlithfa B

Dydd Sul

Band Jazz Bach: 16:30 – 18:00, Darlithfa B

 

Pwyllgor cyfredol:

Llywydd - Attsaya Radhakrishnan

Is-Llywydd - Fraser Coles

Ysgrifennydd - Sarah Beadle

Trysorydd - Jack Field

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Mae Boxall

Swyddog Lles - Brianna Staurt-Berrisford

Swyddog Cyhoeddusrwydd - Claire Dudeney

Rheolwr Cerddorfa - Lukas Kundelis

Rheolwr Cerddorfa Wynt - Daniel Banks

Rheolwr Band Mawr - Rhiannon Andrasko

Rheolwr Bandiau Bach - Griffith Terry

Committee

Big Band Manager
Rhiannon Andrasko
Orchestra Manager
Lukas Kundelis
President
Attsaya Radhakrishnan
Publicity Officer
Claire Dudeney
Secretary
Sarah Beadle
Small Bands Manager
Griffith Terry
Social Secretary
Mae Boxall
Treasurer
Jack Field
Vice President
Fraser Coles
Welfare Officer
Brianna Stuart-Berrisford
Wind Orchestra Manager
Daniel Banks
 

Events

Musicians Musicians' Society Carols with Christian Union
4th December midnight - 11:59pm
Musicians' Society will be performing carols with Christian Union!
Musicians Musicians' Society Brass Band play in Carol Service
6th December 6pm - 11pm
Taliesin?
Brass Band will play in the University's Carol Service
Musicians Musicians' Society Winter Concert in Taliesin
8th December 7pm - 11pm
Taliesin
Swansea University Musicians' Society will be putting on a winter showcase in Taliesin!
Musicians Coachhouse Christmas Dinner
13th December 7pm - 10pm
Coachhouse Wind Street
Payment for the deposit for Christmas Dinner.
Buy

Store

Please log in to purchase products.