Musicians

Swansea University Musician’s Society has a range of groups to suit anybody of musical talent, from beginners to the experienced and soloists to ensembles. We perform a varied repertoire, with Wind featuring film music and Jazz including swing, funk and soul influences. We have two main concerts each year for students and the public to enjoy, as well as a collaboration concert with the other Performing Arts societies.. Bookings for functions, balls and other events are always welcome.

We’re not just about the music; we love to enjoy ourselves too with themed social nights out, trips of musical inspiration or even at the pub after rehearsals. It’s a great way to meet new people of similar tastes and a brilliant way to make friends for life. If you’re a fresher or PhD student it would be brilliant to have you join in what we hope will be an ever-expanding society.

Weekly Rehearsal Times:                 

Tuesday: 7:00 - 8:00pm - String Group (Fulton House, Lecture Room B)

                                        - Flute Choir (Fulton House, Seminar Room 3)

                                        - Brass Ensemble (Fulton House,  Seminar Room 5)

                  8:00 - 9:30pm - Orchestra (Fulton House, Lecture Room B)

Thursday: 7:00 - 8:30pm - Wind Orchestra (Fulton House, Lecture Room B)

                  8:30 - 10:00pm - Big Band (Fulton House, Lecture Room B)

                                           - Folk Group (Fulton House, Marino Room).

Friday:      6:00-7:00pm -  Sax Ensemble (Fulton House, Seminar Room 3)

Current Committee:

President - Rob Laker

Vice President - Bryce Wiles

Secretary - Ethan Mills

Treasurer - Daniel Spurling

Social Secretary - Beth Isaac

Publicity Officer - Joanna Traverse

Events Manager - Fin Baker

 

Mae gan gymdeithas Cerddorion Prifysgol Abertawe ystod eang o grwpiau sy’n addas i bawb sydd â thalent cerddorol o ddechreuwyr i bobl profiadol ac actiau unigol i grwpiau.  Rydym yn perfformio repertoire amrywiol, gyda Gwynt yn cynnwys cerddoriaeth ffilm, a Jazz yn cynnwys dylanwadau swing, ffync, a soul.  Rydym yn cynnal dau brif gyngerdd y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd.  Rydym bob tro yn croesawu archebion ar gyfer swyddogaethau, dawnsiau a digwyddiadau eraill.

Nid ydym yn seiliedig ar y gerddoriaeth yn unig; rydym yn hoff o fwynhau ein gilydd, hefyd, gan gynnal nosweithiau cymdeithasol, teithiau i ddylanwadau cerddorol, neu hyd yn oed yn y tafarn ar ôl ymarfer.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd sy’n debyg i chi a chyfle ardderchog i chi wneud ffrindiau am weddill eich bywyd.  Os ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf, neu’n myfyriwr PhD, byddai’n wych i chi ymaelodi mewn cymdeithas sy’n tyfu’n flynyddol.

Amseroedd hyfforddi:           

Dydd Mawrth: 7:00 - 8:00 pm - Grwp Llinynnol ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                                                 - Côr Ffliwt ( Fulton House, Ystafell Marino)

                                                 - Ensemble Pres ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio C)

                                                 - Grwp Sacsoffon (Fulton House, Seminar Yst 3)

                        8:00 - 9:30 pm - Cerddorfa ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

Dydd Iau: 7:00 - 8:30 pm - Band Chwyth ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio B)

                  8:30 - 10:00 pm - Big Band ( Fulton House, Ystafell Ddarlithio  B)

Pwyllgor cyfredol:

Llywydd - Rob Laker

Ysgrifennydd - Ethan Mills

Trysorydd - Daniel Spurling

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Beth Isaac

Swyddog Cyhoeddusrwydd - Jo Traverse

Rheolwr Digwyddiadau - Fin Baker 

Committee

President
Finley Baker
Robert Laker
Musicians Society
Publicity
Joanna Traverse
Secretary
Ethan Mills
Social Secretary
Elizabeth Isaac
Treasurer
Daniel Spurling
Vice President
Bryce Wiles
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)