Contact Us
Committee
Products
About

To Love Doing & Sharing Research! Hoffi Gwneud a Rhannu Ymchwil!

AIMS
1. To promote and develop a student research community across the University
2. To maximise opportunities for research students at Swansea University

OBJECTIVES
1. To bring research students together for mutual benefit and peer-support
2. To provide a space for developing research ideas
3. To create opportunities for networking and research sharing within and beyond Swansea

MEMBERS WILL BENEFIT FROM:
1. A support network of research students across Swansea
2. Social and networking events
3. Activities aimed at developing research skills (peer-learning)
4. A spare encouraging of initiative and participation (member-led)
5. The support and resources made available by the Students' Union and the University

 

********

 

AMCANION

1. Hybu a datblygu cymuned ymchwil i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol
2. Ehangu ar gyfleoedd am fyfyrwyr ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe


NODAU

1. Dod ag aelodau myfyrwyr at ei gilydd er budd pawb ac am gefnogaeth cyfoedion
2. Darparu rhywle i ddatblygu syniadau ymchwil
3. Creu cyfleoedd i rwydweithio a rhannu ymchwil o fewn Abertawe ac ymhellach


BYDD AELODAU’N BUDDIO O:

1. Rhwydwaith sy’n gefnogol o fyfyrwyr ymchwil ar draws Abertawe
2. Digwyddiadau cymdeithasol a rhwydweithiol
3. Gweithgareddau wedi’u hanelu at ddatblygu sgiliau ymchwil (dysgu cyfoedion)
4. Cefnogi mentr a chyfranogiad (a arweinwyd gan aelodau)
5. Cefnogaeth a ffynonellau ar gael gan Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol