Physics

Welcome to Swansea University Physics Society!

A society for anybody that is interested in physics! While mainly comprised of physics students, anybody may join should they wish to attend our regular socials and science-related events.

If you wish to find out more about our society you can always ask the committee members:

President - Holly Barter

Vice President - Ryan Lamb

Secretary - Luke Naylor

Treasurer - Rachel Burman

Social Secretary -Hannah Buck & Michelle Trigwell

Publicity Officer -William Price

Trip Organizer - Meagan Hough

----------------------------------------------------
Croeso i Gymdeithas Ffiseg Prifysgol Abertawe!

Rydyn ni'n gymdeithas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffiseg! Er bod mwyafrif o ein haelodau yn fyfyrwyr ffiseg, gall unrhyw un ymuno er mwyn mynychu ein cyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd a digwyddiadau gwyddonol.

Os ydych am wybod mwy am ein cymdeithas, gallwch bob amser ofyn i aelodau’r pwyllgor:

Llywydd - Holly Barter

Is-lywydd - Ryan Lamb

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Hannah Buck & Michelle Trigwell

Trysorydd - Rachel Burman

Ysgrifennydd - Luke Naylor

Swyddog Cyhoeddusrwydd - WIlliam Price

Trefnydd Teithiau - Meagan Hough

Committee

President
Holly Barter
Physics Society
Social Secretary
Hannah Buck
Michelle Trigwell
Treasurer
Rachel Burman
Trip Organiser
Meagan Hough
Vice President
Ryan Lamb
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)