Physics

Welcome to Swansea University Physics Society!

A society for anybody that is interested in physics! While mainly comprised of physics students, anybody may join should they wish to attend our regular socials and science-related events.

If you wish to find out more about our society you can always ask the committee members:

President - Elizabeth Hickman

Vice President - Boris Ivanov

Secretary - Josh Symonds

Treasurer - Hannah Buck

Social Secretary - Kieren Spittles

Publicity Officer - Meagan Hough

Academic Officer - Holly Barter

Trip Organizer - Charleigh Bryson

----------------------------------------------------
Croeso i Gymdeithas Ffiseg Prifysgol Abertawe!

Rydyn ni'n gymdeithas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffiseg! Er bod mwyafrif o ein haelodau yn fyfyrwyr ffiseg, gall unrhyw un ymuno er mwyn mynychu ein cyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd a digwyddiadau gwyddonol.

Os ydych am wybod mwy am ein cymdeithas, gallwch bob amser ofyn i aelodau’r pwyllgor:

Llywydd - Elizabeth Hickman

Is-lywydd - Boris Ivanov

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Kieren Spittles

Trysorydd - Hannah Buck

Ysgrifennydd - Josh Symonds

Swyddog Cyhoeddusrwydd - Meagan Hough

Swyddog Academaidd - Holly Barter

Trefnydd Teithiau - Charleigh Bryson

Committee

President
Physics Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)