img description img description

Physics

Memberships

  • Physics Standard Membership£5.00
  • Physics Associate Membership£5.00

About Us

Welcome to the Physics Society, Physoc.

 

UPDATE: THE CISM TRIP HAS BEEN PUSHED BACK TO WEDNESDAY 8TH NOVEMBER

Whilst the majority of our event fit are physics based, we also hold more social get together with food drink and even Mario Kart! As a society we welcome anyone and everyone whilst our main demographic is physics students. This year Membership allows you access to most events fgr free and whilst available to non-members the events will be costed to around £5.

 

We have lots planned from talks to trips but we want to hear from you, our members, what is it that you want us to do as a society. This year, we are also working towards putting a podcast together as well as running joint events with other societies both from Swansea and not.

 

To keep everything all together once you purchase a membership you will be invited to join our WhatsApp group where all updates will be posted, you can of course follow us on Instagram or get in contact via our email:

Instagram: @swansephysoc

Email: physics@swansea-societies.co.uk

Croeso i'r Gymdeithas Ffiseg, Physoc.

Er bod y rhan fwyaf o'n ffit ar gyfer digwyddiadau yn seiliedig ar ffiseg, rydym hefyd yn cynnal mwy o gyfarfodydd cymdeithasol gyda bwyd, diod a hyd yn oed Mario Kart! Fel cymdeithas rydym yn croesawu unrhyw un a phawb tra bod ein prif ddemograffeg yn fyfyrwyr ffiseg. Eleni mae aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau far am ddim a thra ar gael i'r rhai nad ydynt yn aelodau bydd y digwyddiadau yn costio tua £5.

Rydym wedi cynllunio llawer o sgyrsiau i deithiau ond rydym eisiau clywed gennych chi, ein haelodau, beth ydych chi am i ni ei wneud fel cymdeithas. Eleni, rydym hefyd yn gweithio tuag at roi padellaid at ei gilydd yn ogystal â chynnal digwyddiadau ar y cyd â chymdeithasau eraill o Abertawe a'r llall.

I gadw popeth gyda'i gilydd ar ôl i chi brynu aelodaeth fe'ch gwahoddir i ymuno â'n grwp WhatsApp lle bydd yr holl ddiweddariadau'n cael eu postio, gallwch wrth gwrs ein dilyn ar Instagram neu gysylltu â ni trwy ein he-bost:

 

 

Instagram: @swansephysoc

E-bost: physics@swansea-societies.co.uk

 

Committee Members/Aelodau'r Pwyllgor:

President/Llwydd - Josh Hobbins

Secretary/Ysgrifennydd - Iwan Cotgreave 

Treasurer/Trysorydd - Dewi Burford

Social Secretary/Ysgrifennydd Cymdeithasol - Tom Navin

Trip Organizer/Trefnydd Trip - Filippo Passeri

Committee

President
Joshua Hobbins
Secretary
Iwan Cotgreave
Social Secretary
Thomas Navin
Treasurer
Dewi Burford
Trip Organiser
Filippo Passeri