Population Health & Medical Sciences
img description img description

Population Health & Medical Sciences

Welcome to the Population Health and Medical Sciences Society! Croeso i Gymdeithas Iechyd a Gwyddorau Meddygol y Boblogaeth!

About Us

Hello & welcome to the Population Health and Medical Sciences Society! 

This society aims to provide this module's students with a sense of belonging and community. We hope to achieve this by holding events throughout the year, providing support to students with any academic needs and much more...

Check us out on Instagram, Facebook & the 'Society' app!

You could also reach us using our email: phandms@swansea-societies.co.uk. 

Committee

The committee for 2022's Pop Health and Medical Sciences Society are:

 • President: Sabeeh Baloch
 • Vice President: Abigail Thomas
 • Treasurer: Nori Jaiat
 • Secretary: Sukhman Atwal
 • Social Secretary: Maxita Swain
 • Publicity Officer: Aishia Mcevoy
 • Web-Officer: Sukhman Atwal

Memberships

There are 2 types of memberships currently available:

 • Standard Membership - If you are a current student, plz purchase the Standard Membership. With this subscription, you have access to all our socials, talks & other events for free!
 • Associate Membership - Our Associate Membership extends to Alumni/any non-students.

Memberships lasts for an entire year & are very easy to purchase!

Get your membership now!

........................................................................................................................

Helo a chroeso i Gymdeithas Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol!

Nod y gymdeithas hon yw rhoi ymdeimlad o berthyn a chymuned i fyfyrwyr y modiwl hwn. Gobeithiwn gyflawni hyn drwy gynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan roi cymorth i fyfyrwyr ag unrhyw anghenion academaidd a llawer mwy...

Gwiriwch ni ar Instagram, Facebook neu ar ein gwefan ar dudalen Cymdeithas Undeb Myfyrwyr Abertawe!

Gallech hefyd ein cyrraedd drwy ddefnyddio ein e-bost: phandms@swansea-societies.co.uk.

Pwyllgor

Y pwyllgor ar gyfer Cymdeithas Iechyd Pop a Gwyddorau Meddygol 2022 yw:

 • Llywydd: Sabeeh Baloch
 • Is-lywydd: Abigail Thomas
 • Trysorydd: Nori Jaiat
 • Ysgrifennydd: Sukhman Atwal
 • Ysgrifennydd Cymdeithasol: Maxita Swain
 • Swyddog Cyhoeddusrwydd: Aishia Mcevoy
 • Swyddog Gwe: Sukhman Atwal

Aelodaeth

Mae 2 fath o aelodaeth ar gael ar hyn o bryd:

 • Aelodaeth Safonol - Os ydych yn fyfyriwr presennol, prynwch yr Aelodaeth Safonol. Gyda'r tanysgrifiad hwn, mae gennych fynediad i'n holl ddigwyddiadau cymdeithasol, sgyrsiau a digwyddiadau eraill am ddim!
 • Aelodaeth Gysylltiol - Mae ein Haelodaeth Gysylltiol yn ymestyn i Alumni/unrhyw rai nad ydynt yn fyfyrwyr.

Mae aelodaeth yn para am flwyddyn gyfan ac yn hawdd iawn i'w prynu!

Mynnwch Aelodaeth nawr!

Committee