Psychology

Going to join a society? Make sure you make the right choice, make it Psychology!

We host regular socials, ranging from nights out and non-drinking socials in and around Swansea to trips in the local area & further afield!

We offer the opportunity for you to get the most of your uni experience by offering the chance to get to know your course mates and meet true friends while at uni. It is always important to have a good balance between work & pleasure, hence why we run the regular socials, as well as trips & days out in & around Swansea!

Uni is for making friends and having fun, as well as studying – get the right balance, the psychology balance.

 

Our Committee is made up of;

 

President – Jack Whittington

Vice President - Beatriz Perez

Social Sec – Henry McGlone

Secretary - Adam Pompa

Treasurer - Beth Hartley

Year 2 Representative - Elena Santana

Year 3 Representative - Randeep Dosanjh

 

 

 

Like what you heard? Get your membership for only £3 & like our facebook page or email us for updates on upcoming events!

 

Esisiau ymuno â chymdeithas? Dewis yn doeth, ymaelodu a chymdeithas Seicoleg!

Rydym yn cynnal cymdeithasau rheolaidd, sydd yn amrywio o nosweithiau mas a chymdeithasau heb yfed, yn Abertawe ac o gwmpas, ac ymhellach i ffwrdd!

Bydd ymaelodi a chymdeithas yn cynnig y cyfle i chi fanteisio eich profiad prifysgol trwy dod i adnabod eich cyd-fyfyrwyr a chwrdd â ffrindiau tra'n uni. Mae'n bwysig cael cydbwysedd da rhwng gwaith a cael amser hwyl, a dyna pam yr ydym yn rhedeg y cymdeithasau rheolaidd, yn ogystal â theithiau a dyddiau yn Abertawe ac o amgylch!

Prifysgol yw'r lle i wneud ffrindiau a chael hwyl, yn ogystal ag astudio - cael y cydbwysedd cywir, y cydbwysedd seicoleg.

 

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys;

 

Arlywydd - Jack Whittington

Ysgrifennydd - Adam Pompa

Trysorydd - Beth Hartley

 

Hoffi beth glywsoch chi? Ymuno am £3 yn unig a hoffi ni ar Facebook, neu e-bostiwch ni am ddiweddariadau ar ddigwyddiadau sydd i ddod!

 

Committee

President
Psychology Society
 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)