About

A student and associate society for tabletop and live-action roleplay.

Welcome to the Swansea University Roleplay Society. We are open to all students and associates (non-students). We run tabletop (pencil, paper and dice) roleplay games, such as Dungeons and Dragons, Iron Kingdoms, Mutants and Masterminds, and many more, usually in groups of five to six. We run a pitching session at the start of the year where players can sign up with the GMs of games they fancy for the year as well as an Intro session where people can dive into the world of Roleplaying!

Games run fortnightly for the entire year, with breaks over the holidays. Some are run in Fulton House, 6-11pm Wednesday, Thursday, or Friday, with games also running 1-6pm and 6-11 on Saturdays and Sundays. We also organise movie nights, dming 101- a guide to gming for either newbies or experienced gms, and other events such as quizzes, one shots and board game nights.

All announcements are made through the society facebook page or our discord, so make sure to sign up to that (https://www.facebook.com/groups/suroleplaysoc) to stay informed of new events. Membership is £1 for students, and £1.50 for Associates (non-students), so please make sure to sign up using the option on this page.

Thanks for reading this, and we hope to see you in the society soon,

The Committee

Croeso i Gymdeithas Chwarae Rôl Prifysgol Abertawe. Rydyn ni ar agor i fyfyrwyr ac aelodau gohebol (nad sy'n fyfyrwyr). Rydyn ni'n cynnal gemau bwrdd (pensil, papur a dis), fel Dungeons and Dragons, Iron Kingdoms, Mutants and Masterminds, a mwy, fel arfer mewn grwpiau o bump i chwech. Rydyn ni'n cynnal sesiwn gyflwyno ar ddechrau'r flwyddyn i chwaraewyr allu gofrestru gyda'r GMs o gemau yn ogystal â sesiwn i bobl gael blas ar fyd Chwarae Rôl!

Mae gemau'n cael eu cynnal bob pythefnos am y flwyddyn i gyd, gydag egwyl dros y gwyliau. Mae rhai yn cael eu cynnal yn Nhy Fulton, 6-11pm Dydd Mercher, Dydd Iau neu Ddydd Gwener, gyda gemau yn cael eu cynnal 1-6pm a 6-11 ar Ddydd Sadwrn, a Dydd Sul. Rydyn ni hefyd yn trefnu nosweithiau ffilm, dming 101- canllaw i gemau ar gyfer bobl newydd neu bobl brofiadol, a digwyddiadau eraill fel cwisiau, siotau a nosweithiau gêm.

Mae cyhoeddiadau yn cael eu gwneud drwy dudalen facebook y gymdeithas neu ein grwp, felly cofrestra at hynny (https://www.facebook.com/groups/suroleplaysoc) i gael y wybodaeth diweddaraf am ddigwyddiadau newydd. Mae aelodaeth yn costio £1 i fyfyrwyr, a £1.50 i aelodau gohebol (nad sy'n fyfyrwyr), felly cofrestra drwy ddefnyddio'r opsiwn ar y dudalen hon.

Diolch am ddarllen hwn, gobeithiwn i weld ti yn y gymdeithas cyn bo hir,

Y Pwyllgor