img description img description

Secret Society

Memberships

  • Secret Society Standard Membership£5.00
  • Secret Society Associate Membership£5.00

About Us

We are the Secret Society,

Our mission is to provide a themed Illuminati- style experience in a fun setting, where students can feel safe and secure. We will provide a range of themed socials and events, most of which will be free to attend for a member and will include such things as code trails, weekly prize puzzles, the use of singleton park and the city for such things as wide games (think Camp Half-Blood from the Percy Jackson series), walks to fun locations in the dark and pub crawls and group nights out to Sin and Wind Street.

If you're a fresher, don't worry! We have a big range of events and socials planned to help you find your way around Swansea, make new friends and have a lot of fun before youy begin working towards your dreams. These activities and socials are sure to continue throughout the year, so keep an ear out! 

Be sure to follow us on social media- 

Instagram - @SwanSecSoc

Discord - Interact with US and Our online community in OUR Discord Server by using this link https://discord.gg/XdYkCe3BAN
 

Committee:

President is Lewis (They/Them)

General Secretary is Jacob (He/Him)

The treasurer is Emilija (She/Her)

Social Secretary is George (he/Him)

Social Media Officer is Isabelle (She/Her)


----
Ni yw’r Gymdeithas Gyfrinachol, 

Ei’n genhadaeth yw darparu profiadau yn steil Illuminati o fewn awyrgylch hwyl. Byddwn yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol, a fydd am ddim i aelodau mynychu a fydd yn cynnwys pethau fel; llwybrau côd, posau gwobr wythnosol, y defnydd o barc Singleton a’r ddinas am bethau fel gemau eang (meddyliwch Camp Half-Blood o’r gyfres Percy Jackson), cerddi i leoliadau diddorol yn y tywyllwch a “pub-crawls” a nosweithiau allan fel grwp i Sin a Stryd Wind. 

Os ydych yn glas-fyfyriwr, paid â phoeni! Da ni efo ystod eang o ddigwyddiadau a digwyddiadau cymdeithasol wedi cynllunio i helpu chi dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas Abertawe, creu ffrindiau newydd a cael llawer o hwyl cyn i chi dechrau gweithio tuag at eich breuddwydion. Bydd y gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol yma yn parhau trwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygaid allan!

 

Dilynwch ni ar y ein cyfryngau cymdeithasol –

Instagram - @SwanSecSoc

Discord - Rhyngweithio efo NI a'n cymuned ar-lein yn EIN grwp Discord trwy ddefnyddio'r ddolen hon https://discord.gg/XdYkCe3BAN 
 

Pwyllgor:

Llywydd yw Lewis

Ysgrifennydd Cyffredinol yw Jacob

Trysorydd yw Emilija

Ysgrifennydd Cymdeithasol yw George

SwyddogCyfryngau Cymdeithasol yw Isabelle

Committee

President
Llinos Lewis
Secretary
Jacob Pritchard
Social Secretary
George Lanham
Treasurer
Emilija Baraskina