Drama (Shoreline Theatre)
img description img description

Drama (Shoreline Theatre)

One of the longest running societies at Swansea University celebrating its 100th anniversary this year! Shoreline has opportunities for acting, tech, writing, arts and social events. All are welcome!

Memberships

 • Drama (Shoreline Theatre) Standard Membership£12.00
 • Drama (Shoreline Theatre) Associate Membership£12.00

About Us

One of the longest running societies at Swansea University celebrating its 100th anniversary this year! Shoreline has opportunities for acting, tech, writing, arts and social events. All are welcome!?

Ni yw un o’r cymdeithasau henaf Prifysgol Abertawe a blwyddyn diwethaf ni wedi ddathlu ein pen-blwydd 100fed! Shoreline yn cael nifer o gyfleoedd am actio, tech, ysgrifennu, celf a ddigwyddiadau cymdeithasol. Ni’n agor i bawb!?

 

This academic year's shows are/Sioeau y flwyddyn academaidd yw’r:

The New Members' Showcase - October/Hydref 2023

A Night of One Acts/Noson o Un Actiau (True Love Leaves No Trace and The Swansea Parable)- November/Tachwedd 2023

Chick Flick Panto - December/Rhagfyr 2023

Cendl - March/Mawrth 2024

Clue: The Manor Mystery - April/Ebrill 2024 

Much Ado About Nothing - May/Mai 2024 

 

Other events this year include/Digwyddiadau arall eleni:

 • October Auditions
 • Christmas Dinner
 • Reauditions in late October and January
 • Charity Showcases
 • Oscars (Our end of year dinner)

For further information about other opportunities, please contact our Facebook page: https://www.facebook.com/sushoreline/ 

 • Clyweliadau Hydref
 • Cinio Nadolig
 • Ailglyweliadau diwedd Hydref a Ionawr
 • Arddangosfa Elusen
 • Oscars (Swper diwedd y blwyddyn)

Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd eraill, gysylltwch ein dudalen Facebook: https://www.facebook.com/sushoreline/ 

 

About the Society/Amdano’r Gymdeithas:

Established in 1922, Shoreline Theatre is one of the longest running societies at Swansea University. Entering our 101st year and producing around six shows and three showcases annually, we offer a range of opportunities in all aspects of theatre (acting, directing, writing, designing and technical elements), as well as loads of socials and other fun events to get involved in! 

Wedi'i sefydlu in 1922, Shoreline Theatre yw un o cymdeithasau hennaf Prifysgol Abertawe. Yn fynd i fewn ein 101fed blwyddyn a gynhyrchu o gwmpas chwech sioe a dair arddangosfa yn flynyddol, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ym mhob agwedd o theatr (actio, gyfarwyddo, ysgrifennu, gynllunio ac elfennau technegol), a llwyth o weithgareddau a ddigwyddiadau i gymdeithasu a chymryd rhan mewn!

 

Buying Tickets Online/Prynu Tocynnau Ar-lein:

If you wish to purchase tickets to our show online then please log-in to your student account then return to this page where the tickets will be listed under the Merchandise Section. If you do not have a student account then please create a guest profile via the login screen then navigate back to this page as you would if you had a regular student account. 

Os ydych chi am prynnau tocynnau i in sioeau eleni, mewncofnodwch i'ch cyrfrif myfyriwr a dewch yn ôl i'r dudalen yma. Bydd y tocynnau wedi'i rhestri o dan y rhan nwyddau marchnata (merchandise section). Os nad does gennych chi cyfrif myfyriwr, gallwch chi defnyddio cyfrif gwahoddedigion a dod yn ôl i'r dudalen yma. 

Committee

Arts Director
Catalina Reed
President
Katie Schlich
Publicist
Ffion-Haf Davies
Secretary
Emma Wright
Social Media Representative
Euan Bacon
Social Secretary
Noah Bews
Treasurer
Edward Clement
Vice President
Kerry Rees
Welfare and Charity Representative
Maxita Swain
 

Events

Drama (Shoreline Theatre) Chick Flick Panto - Night 1
9th December 7pm - 10pm
Fusion - Fulton House
Our annual panto!
Buy
Drama (Shoreline Theatre) Chick Flick Panto - Night 2
10th December 7pm - 10pm
Fusion - Fulton House
Buy
Drama (Shoreline Theatre) Cardiff Christmas Panto
12th December 4:10pm - 10pm
Cardiff
A trip to Cardiff to watch the Panto!
Buy
Drama (Shoreline Theatre) Christmas Dinner
14th December 6:30pm - 11pm
The Coach House - Wind Street
Our annual Christmas dinner!
Buy

Store

Please log in to purchase products.