Drama (Shoreline Theatre)

Buying Tickets Online

If you wish to purchase tickets to our show online then please log-in to your student account then return to this page where the tickets will be listed under the Merchandise Section. If you do not have a student account then please create a guest profile via the login screen then navigate back to this page as you would if you had a regular student account. 

These are the Plays we're performing this year:

The New Members' Showcase 10th October 2019

A Night of One Acts (Suicide Incorporated, The Lost and Accurate Histories of One Jacob Cook)  18th & 19th  November 2019

Wild West Panto 2nd & 3rd December 2019

Agents of Change (a charity showcase) 6th Febuary 2020

The Glass Menagerie 27th & 28th Febuary 2020

Standing In Solidarity (a charity showcase) 5th March 2020

God of Carnage 1st & 2nd April 2020 

Macbeth 6th & 7th May 2020

 

 

Along with our plays we have new opportunities this year:

Shoreline Theatre Improv Group (STIG)

Shared Script Writing Forum 

And Many More...

To find out about Meet and Greets and Auditions, please join our Facebook Group "Shoreline Theatre"!

About the Society

Established in 1922, Shoreline Theatre is one of the longest running societies at Swansea University. Entering our 95th year and producing around seven shows annually, at venues across Swansea, we offer a range of opportunities in all aspects of theatre, as well as loads of socials and other fun events to get involved in! 

 

Prynu Tocynnau ar-lein

Os ysdych eisiau prynu tocynnau ar-lein, rhaid mewngofnodi i’ch cyfrif myrfyrwyr ac wedyn dychwelyd nol i’r tudfalen lle mae’r tocynnau o dan yr adran nwyddau. Os oes gennych ddim cyfrif myrfywyr gallwch creu cyfrif gwest ar y sgrin mewngofnodi ac wedyn mynd nol i’r tudalen lle rydych yn mynd ar cyfrif myrfyrwyr.

Dramau rydym yn perfformio blywyddyn yma yw:

The New Members' Showcase 10th Hyfref 2019

A Night of One Acts (Suicide Incorporated, The Lost and Accurate Histories of One Jacob Cook) 18th & 19th  Tachwedd 2019

Wild West Panto 2nd & 3rd Rhagfyr 2019

Agents of Change (a charity showcase) 6th Chwefror 2020

The Glass Menagerie 27th & 28th Chwefror 2020

Standing In Solidarity (a charity showcase) 5th Mawrth 2020

God of Carnage 1st & 2nd Ebrill 2020 

Macbeth 6th & 7th Mai 2020

Oes gennych chi unrhyw cwestiynau amdan y pefformiadau neu y cymdeithas ei hun, gallwch mynd i wefan ni: https://shoreline-theatre.com/

Amdan y Cymdeithas: 

Sefydlwyd yn 1922, a Shoreline Theatre yw un o’r cymdeithasau hynaf ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae’n cynhyrchu tua saith sioe yn flynyddol, mewn lleoliadau ar draws Abertawe, rydym yn cynnig amrywiad o gydleoeff mewn bob agwedd o theatr, yn ogystal â nifer o digwyddiadau hwylus i fod yn rhan ohonynt!

Committee

Arts Director
Bethan Collins
President
Mariella Deadman
Secretary
Bridget Wickett
Social Media
Emily Williams
Social Secretary
Bob Tharme
Technical Director
Jameel Damree
Treasurer
Brogan Rogers
Vice President
Adam Woolston
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)