Drama (Shoreline Theatre)

Buying Tickets Online

If you wish to purchase tickets to our show online then please log-in to your student account then return to this page where the tickets will be listed under the Merchandise Section. If you do not have a student account then please create a guest profile via the login screen then navigate back to this page as you would if you had a regular student account. 

This academic year's plays are:

God of Carnage 8th & 9th October 2020 

The New Members' Showcase 15th October 2020

A Night of One Acts (See You When The Sun Rises, Cat's In The Bag) 18th & 19th November 2020

Shoreline Theatre's Space Panto 2nd & 3rd December 2020

Wyrd Sisters 25th & 26th February 2021 

Standing In Solidarity (a charity showcase) 8th March 2021

The Importance of Being Earnest  21st & 22nd April 2021

Hamlet 5th & 6th May 2021

-

Other opportunities this year include:

Shoreline Theatre Improv Group (STIG)

  • Improv Show 1 - 29th October 2020
  • Improv Show 2 - 26th November 2020
  • Improv Show 3 - 2nd March 2021
  • Improv Show 4 - April 29th 2021

Dates for Meet and Greets 26th & 27th September 2020

Audition dates are 17th & 18th October 2020

For further information about other opportunities, please contact our Facebook page: https://www.facebook.com/sushoreline/ 

 

About the Society

Established in 1922, Shoreline Theatre is one of the longest running societies at Swansea University. Entering our 98th year and producing around seven shows annually, at venues across Swansea, we offer a range of opportunities in all aspects of theatre, as well as loads of socials and other fun events to get involved in! 

 

Prynu Tocynnau ar-lein

Os ysdych eisiau prynu tocynnau ar-lein, rhaid mewngofnodi i’ch cyfrif myrfyrwyr ac wedyn dychwelyd nol i’r tudfalen lle mae’r tocynnau o dan yr adran nwyddau. Os oes gennych ddim cyfrif myrfywyr gallwch creu cyfrif gwest ar y sgrin mewngofnodi ac wedyn mynd nol i’r tudalen lle rydych yn mynd ar cyfrif myrfyrwyr.

Dramau rydym yn perfformio blywyddyn yma yw:

God of Carnage 8th & 9th Hydref 2020

The New Members' Showcase 15th Hyfref 2020

A Night of One Acts (See You When The Sun Rises, Cat’s In The Bag) 18th & 19th Tachwedd 2020

Shoreline Theatre’s Space Panto 2nd & 3rd Rhagfyr 2020

Wyrd Sisters 25th & 26th Chwefror 2021

Standing in Solidarity (A charity showcase) 8th Mawrth 2021

The Importance of Being Earnest 21st & 22nd Ebrill 2021

Hamlet 5th & 6th Mai 2021

-

Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys:

Shoreline Theatre Improv Group (STIG)

  • Perfformiad 1 - 29th Hydref  2020

  • Perfformiad 2 - 26th Tachwedd 2020

  • Perfformiad 3 - 2nd Mawrth 2021

  • Perfformiad 4 - 29th Ebrill 2021

Cwrdd a chyfarch- 26th & 27th Medi 2020

Clyweliadau- 17th & 18th Hydref 2020

Oes gennych chi unrhyw cwestiynau amdan y pefformiadau neu y cymdeithas ei hun, gallwch mynd i wefan ni: https://shoreline-theatre.com/

Amdan y Cymdeithas: 

Sefydlwyd yn 1922, a Shoreline Theatre yw un o’r cymdeithasau hynaf ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae’n cynhyrchu tua saith sioe yn flynyddol, mewn lleoliadau ar draws Abertawe, rydym yn cynnig amrywiad o gydleoeff mewn bob agwedd o theatr, yn ogystal â nifer o digwyddiadau hwylus i fod yn rhan ohonynt!

Committee

Arts Director
Sarah Binnie
President
Emily Williams
Publicity and Design
Charley Landsman
Secretary
Bridget Wickett
Social Media
Gareth Parker
Social Secretary
Saul Bayjoo
Technical Director
Eimer Rees
Treasurer
Bob Tharme
Vice President
Florence Mayo
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)