Contact Us
Committee
Products
About

Swansea's 2016 champions and 2018 runner’s up of the National Masters of Show Choir competition. Show Choir will give you lifelong friends through singing and dancing - no experience required!

Swansea University Show Choir is an award-winning society that started nine years ago. We are an all-singing, all-dancing show choir, so if that's right up your street then come along to our taster sessions at the start of each term, and audition for the chance to have a solo!

We perform a range of songs from pop and rock through to musical theatre and alternative. We perform with backing tracks and acapella at our Christmas show, and to a live band at the National Competition.

In Show Choir, you have an opportunity to make new friends, perform in front of an audience, add to your CV and most of all have loads of fun! You will consistently build your confidence and have numerous chances perform in a large group, solo or perform in duets and trios.

Your opinion matters which is why in 2021/22, new systems are in place to make sure your suggestions and song choices are heard and used throughout the shows and competition!

Alongside 2 showcases (one at Christmas, the other in summer) a year, the icing on the cake is the National Masters of Show Choir Competition in March - a competition in which we achieved first place in 2016 and second place in 2018, with an award for “Best Arrangement” in 2019.

We are looking for dedicated, fun and performance loving individuals - with NO previous experience needed!

If this sounds like a society that you could fit into, then please come along to our rehearsals every Tuesday and Thursday at 6pm-8pm.

To find out more, you can follow us on Instagram (@swanshowchoir) and join our Facebook page (Swansea University Show Choir).

We now also have a YouTube channel where you can find videos of our performances from the past three years (search Swansea University Show Choir).

 

Daeth Abertawe yn gyntaf mewn Cystadleuaeth Genedlaethol Meistri Côr Sioe yn 2016 ac yn ail mewn 2018. Byddwch yn gwneud ffrindiau am byth trwy Gôr Sioe trwy ganu a dawnsio – nid oes angen profiad.

Dechreuodd Côr Sioe Prifysgol Abertawe 9 mlwyddyn yn ôl ac mae eisoes yn gymdeithas arobryn. Rydym yn gymdeithas syn holl ganu, holl ddawnsio felly os yw hyn yn swnio’n dda i ti, dod i'r sesiynau blasu syn digwydd ar ddechrau pob tymor a chael clyweliad am siawns i gael unawd!

Rydym yn perfformio amrywiaeth o ganeuon fel pop a roc lan at theatr gerdd. Rydym yn perfformio gyda thraciau cefn a acapella mewn ei'n sioe Nadolig, a gyda band yn y gystadleuaeth genedlaethol.

Bydd cyfle i chi creu ffrindiau Newydd, perfformio o flaen cynulleidfa, adio’r profiad i’ch CV a chael hwyl diri gan ymuno a’r Côr Sioe. Bydd gennych chi'r cyfle i berfformio mewn grwp, unawd neu mewn deuawdau a thriawdau a siawns i godi eich hyder

Mae barn pawb yn bwysig a dyna pam yn 2020/21, mae systemau newydd wedi cael ei sefydlu i sicrhau rydyn ni’n clywed eich awgrymiadau trwy gydol y cystadlaethau.

Gyda 2 arddangosiadau (un o gwmpas Nadolig, yr arall yn yr Haf) y flwyddyn, mae’r Gystadleuaeth Genedlaethol Meistri Côr Sioe eisin ar y gacen – cystadleuaeth ni wedi ennill yn 2016, daeth yn ail 2018 a enillodd gwobr “Best Arrangement” yn 2019

Rydym yn edrych am bobl sydd wrth ei bodd yn perfformio, sy’n ymroddedig ac yn bwysicaf oll, yn berson hwyliog - nid oes angen profiad!

Os ydych yn credu mai'r gymdeithas hon yn swnio fel hwyl. Dewch draw i’r ymarferion pob Dydd Mawrth ac Iau am 6yp – 8yp.

Gallwch ddilyn Instagram ni (@swanshowchoir) neu ymuno’r Facebook grwp (Swansea University Show Choir) I ddarganfod mwy o wybodaeth

Mae gennym Youtube sianel lle gallwch chi wylio fideos o’r perfformiadau’r gymdeithas dros y 3 mlwyddyn ddiwethaf (Chwilio am Swansea University Show Choir).

 

Committee

2021/2022

President – Catherine Magennis

Musical Director – Callum Fisher

Musical Director – Lauren Chapman

Choreographer – Lexi Coleman

Secretary – Lauren Chapman

Treasurer – Michal Sobr