img description img description

Show Choir

Swansea's 2016 champions and 2018 runner’s up of the National Masters of Show Choir competition. Show Choir will give you lifelong friends through singing and dancing - no experience required!

Memberships

  • Show Choir Standard Membership£12.00
  • Show Choir Associate Membership£12.00
  • Show Choir Standard Membership Term One£7.00
  • Show Choir Standard Membership Term Two£7.00
  • Show Choir Associate Membership Term One£7.00
  • Show Choir Associate Membership Term Two£7.00
  • Show Choir Social Membership£6.00

About Us

Swansea University Show Choir is an award-winning society that started nine years ago. We are an all-singing, all-dancing show choir, so if that's right up your street then come along to our taster sessions at the start of each term, and audition for the chance to have a solo!

We perform a range of songs from pop and rock through to musical theatre and alternative. We perform with backing tracks and acapella at our Christmas show, and to a live band at the National Competition.

In Show Choir, you have an opportunity to make new friends, perform in front of an audience, add to your CV and most of all have loads of fun! You will consistently build your confidence and have numerous chances perform in a large group, solo or perform in duets and small group.

Alongside 2 showcases (one at Christmas, the other in summer) a year, the icing on the cake is the National Masters of Show Choir Competition in March - a competition in which we achieved first place in 2016 and second place in 2018, with an award for “Best Arrangement” in 2019.

We are looking for dedicated, fun and performance loving individuals - with NO previous experience needed!

If this sounds like a society that you could fit into, then please come along to our rehearsals every Tuesday and Thursday at 6.30pm-8.30pm.

To find out more, you can follow us on Instagram (@swanshowchoir) and join our Facebook page (Swansea University Show Choir).

We now also have a YouTube channel where you can find videos of our performances from the past three years (search Swansea University Show Choir).

 

Daeth Abertawe yn gyntaf mewn Cystadleuaeth Genedlaethol Meistri Côr Sioe yn 2016 ac yn ail mewn 2018. Byddwch yn creu ffrindiau am byth trwy Gôr Sioe trwy ganu a dawnsio – nid oes angen profiad.

Dechreuodd Côr Sioe Prifysgol Abertawe 9 mlwyddyn yn ôl ac mae eisoes yn gymdeithas arobryn. Rydym yn gymdeithas sy'n holl ganu, holl ddawnsio felly os yw hyn yn swnio’n dda i ti, dod i'r sesiynau blasu sy'n digwydd ar ddechrau pob tymor a chael clyweliad am siawns i gael unawd os hoffech!

Rydym yn perfformio amrywiaeth o ganeuon megis pop a roc ac yn amrywio i theatr gerdd. Rydym yn perfformio gyda thraciau cefn a acapella mewn ei'n sioe Nadolig, a gyda band yn y gystadleuaeth genedlaethol.

Bydd cyfle i chi creu ffrindiau newydd, perfformio o flaen cynulleidfa, adio’r profiad i’ch CV a chael hwyl diri gan ymuno a’r Côr Sioe. Bydd gennych chi'r cyfle i berfformio mewn grwp, unawd neu mewn deuawdau a thriawdau a siawns i godi eich hyder.

Gyda 2 arddangosiadau (un o gwmpas Nadolig, yr arall yn yr Haf) y flwyddyn, a'r cyfle i cystadlu a perfformio yn yr Gystadleuaeth Genedlaethol Meistri Côr Sioe – ( dyma'r cystadleuaeth ennillon ni yn 2016, daeth yn ail yn 2018 a enillodd gwobr “Best Arrangement” yn 2019)

Rydym yn edrych am bobl sydd yn caru yn perfformio, sy’n ymroddedig ac yn bwysicaf oll, yn berson hwyliog - a cofiwch nid oes angen profiad!

Os ydych yn credu mai'r gymdeithas yma yn swnio fel hwyl. Dewch draw i’r ymarferion pob Dydd Mawrth ac Iau am 6.30yp – 8.30yp.

Dilynwch eich Instagram (@swanshowchoir) neu ymuno’r Facebook grwp (Swansea University Show Choir) am fwy o wybodaeth.

Mae gennym Youtube sianel lle gallwch chi wylio fideos o’r perfformiadau’r gymdeithas dros y 3 mlwyddyn ddiwethaf (Chwilio am Swansea University Show Choir).

 

Committee

2023/2024

President – Charlotte Taylor

Musical Director/ Treasurer – Hayden Biscoe

Secretary – Siôned Lewis-Page

Social Secretary- Saskia Lily-Schindler

Committee

Choreographer
Hayden Biscoe
Musical Director
Hayden Biscoe
President
Charlotte Taylor
Secretary
Sioned Lewis-Page
Social Secretary
Saskia-Lily Schindler
Treasurer
Hayden Biscoe
 

Store

Please log in to purchase products.