Contact Us
Committee
Products
About

SUGS allows students to continue (or start!) Scouting and Guiding at university, as well as socialising with other student Scouts and Guides nationally through SSAGO.

Swansea University Guides and Scouts society is for students who wish to continue with Scouting or Guiding at University, and for those who have never been a scout or a guide before.

We meet most Mondays at 7:30pm during term time, though this can change depending on the activity. Our meetings and events are managed from our Facebook page.

Find out more about SUGS by following our Facebook page: 'SUGS - Swansea University Guides and Scouts' (https://www.facebook.com/SUGS.SSAGO), or by contacting a member of the executive committee.

If you enjoy camping, climbing, hiking, and other adventurous activities, SUGS is for you. We participate in national events with other University Guide and Scout groups throughout the year, as part of our affiliation with SSAGO (Student Scouts and Guide Organisation). Also, we can connect you to a local Scout or Guide unit, if you wish to volunteer locally.

If you are a former member of SUGS or a University of Wales Trinity Saint David student you may purchase our associate membership. Please contact us on Facebook, Instagram or by email if this applies to you.

If you have any questions please email us at: sugs@swansea-societies.co.uk

We hope to see you at SUGS soon,

The SUGS Committee.

 

Mae SUGS prifysgon Abertawe ar gael, unrhyw myfyrwyr sydd eisiau parhau gyda sgawtio a chanllawiadu ym mhrifysgol, ac ir bobi sydd heb cymryd rhan cyn nawr.

Rhydyu yn cwrdd brau pob dydd Llun, 7:30 y.p. yn ystod y tymor, and gall hou newid, ac yn debynu ar y gweithgaredd. Maer cyfarodydd a diqwyddiadau yn cael eu rheoli gan y tudaien Facebook.

Dargandyddwch mwy am SUGS trwyddilyn ein dudaien Facebook: 'SUGS - Swansea University Guides and Scouts' (https://www.facebook.com/SUGS.SSAGO), neu trwy cysyylltiad gyda aelod o'r pwyllgor gweithredol.

Os ydych yu mwynhau campio, dringo, heicio, a gweithgareddau antur arau, bydd SUGS i chi. Rydym yn cymryd rhan yn digwyddiadau cenediaethol gyda grwpiau sgowtiaid a chanllawiau o phrifysgol ion eraill ar ddraws y flwyddyn, fel rhan o ein cysylltiad a'r SSAGO (student scouts and guide organisation). Hefyd, rydym yn gawu cysylltu a'ch uned sgowtiaid neu chanllawian lled os ydych chi eisiau gwirfoddolu yn lled.

Os ydych yu cyu-aelod o SUGS neu yu myfyriwr o Prifysgol Cymru Drindod Deewi Sant (UWTSD) gauwch pryn ein aelodaeth gyswilt. Plis cysylltwch ar Facebook, Instagram neu gan e-bost os yw hyn yu berthnasol i chi.

Unrhyw cwestiynnau, plis danfan e-bost at: sugs@swansea-societies.co.uk

Rhydym yu gobeithio eich gweld chi yu SUGS yu fuan,

Pwyllgor SUGS.