Guides and Scouts
img description img description

Guides and Scouts

SUGS allows students to continue (or start!) Scouting and Guiding at university, as well as socialising with other student Scouts and Guides nationally through SSAGO.

Memberships

  • SUGS Standard Membership£12.50
  • SUGS Associate Membership£17.50

About Us

Swansea University Guides and Scouts society is for students who wish to continue with Scouting or Guiding at University, and for those who have never been a scout or a guide before.

We meet most Mondays at 7:30pm during term time, though this can change depending on the activity. Our meetings and events are managed from our Facebook page.

Find out more about SUGS by following our Facebook page: 'SUGS - Swansea University Guides and Scouts' (https://www.facebook.com/SUGS.SSAGO), or by contacting a member of the executive committee.

If you enjoy camping, climbing, hiking, and other adventurous activities, SUGS is for you. We participate in national events with other University Guide and Scout groups throughout the year, as part of our affiliation with SSAGO (Student Scouts and Guide Organisation). Also, we can connect you to a local Scout or Guide unit, if you wish to volunteer locally.

If you are a former member of SUGS or a University of Wales Trinity Saint David student you may purchase our associate membership. Please contact us on Facebook, Instagram or by email if this applies to you.

If you have any questions please email us at: sugs@swansea-societies.co.uk

We hope to see you at SUGS soon,

The SUGS Committee.

 

Mae SUGS Prifysgol Abertawe ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd eisiau parhau gyda Sgawtio a Geidio ym mhrifysgol, ac i'r bobl sydd heb gymryd rhan cyn nawr.

Rydyn yn cwrdd bron pob dydd Llun, 7:30 y.p. yn ystod y tymor, ond gall hon newid, ac yn dibynnu ar y gweithgaredd. Mae'r cyfarfodydd a digwyddiadau yn cael eu rheoli gan ein tudalen Facebook.

Darganfyddwch mwy am SUGS trwy ddilyn ein tudalen Facebook: 'SUGS - Swansea University Guides and Scouts' (https://www.facebook.com/SUGS.SSAGO), neu trwy cysylltiad gydag aelod o'r pwyllgor gweithredol.

Os ydych yn mwynhau gwersylla, dringo, heicio, a gweithgareddau antur arall, bydd SUGS i chi. Rydym yn cymryd rhan yn ddigwyddiadau cenedlaethol gyda grwpiau Sgowtiaid a Geidiaid o brifysgolion eraill ar draws y flwyddyn, fel rhan o ein cysylltiad a'r SSAGO (student scouts and guide organisation). Hefyd, rydym yn gallu cysylltu a'ch uned Sgowtiaid neu Geidiaid lleol, os ydych chi eisiau gwirfoddoli yn lleol.

Os ydych yn cyn-aelod o SUGS neu yn myfyriwr o Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant (UWTSD) gallwch brynu ein haelodaeth gysylltiol. Plis cysylltwch ar Facebook, Instagram neu gan e-bost os yw hyn yn berthnasol i chi.

Unrhyw gwestiynau, plis danfon e-bost at: sugs@swansea-societies.co.uk

Rydym yn gobeithio eich gweld chi yn SUGS yn fuan,

Pwyllgor SUGS.

Committee

Accessibility Officer
Lauren Kingston
Events Manager
Daniel Price
President
Ros Wood
Secretary
Rowan Dutton
Social Secretary
Bethan Bond
Treasurer
Anna van der Raay
 

Store

Please log in to purchase products.