Investment and Finance

The Investment and Finance Society is the home for anyone looking to learn more about the stock market and how to analyse the financial statements of companies. The society is suitable for beginners and seasoned investors alike. Here is our current society statement.

“We exist to promote a conservative, long-term approach to investing. We will do this by educating our membership, be they beginners or seasoned investors, through links with industry, guest speakers and seminars. We will also provide course-related support such as study groups and workshops and will offer 
social events that cater to everyone. We wholly reject speculation in the markets.”
 
You can join the society below or e-mail one of the society’s committee members for more information. We’re also more than happy to meet with any prospective members over a tea/coffee or chat over e-mail, Skype and Facebook Messenger if you’re looking to learn more.
 
 
Mae’r Gymdeithas Buddsoddi a Chyllid yn gartref i unrhyw un sydd am ddysgu rhagor am y farchnad stoc neu sut i graffu ar ddatganiadau ariannol cwmnïau. Mae croeso i bawb ymuno â’r gymdeithas, p’un ai ydych yn fuddsoddwr profiadol neu’n rhywun sydd heb unrhyw brofiad o fuddsoddi. Dyma ddatganiad ein cymdeithas.
 
“Rydym yn bodoli er mwyn hyrwyddo ymagwedd fuddsoddi geidwadol a hirdymor. Byddwn yn gwneud hyn trwy addysgu ein haelodaeth, p’un a ydyn yn fuddsoddwyr profiadol neu’n aelodau heb unrhyw wybodaeth buddsoddi flaenorol, trwy gysylltiadau â diwydiant, siaradwyr gwadd a seminarau. Byddwn hefyd yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â’r cyrsiau rydych yn eu hastudio megis grwpiau adolygu a gweithdai. Byddwn hefyd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol sy’n addas i bawb. Rydym yn llawn wrthod unrhyw ymgais i ddyfalu unrhyw ymagwedd o’r farchnad.”
 
Gallwch ymaelodi â’r gymdeithas isod neu mae croeso i chi yrru e-bost ar un o aelodau pwyllgor y gymdeithas am wybodaeth pellach. Rydym hefyd yn hapus i gwrdd ag aelodau posib dros goffi neu baned neu sgyrsio dros e-bost, Skype a Facebook Messenger os ydych am ddysgu rhagor am ein cymdeithas.

Committee

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)