img description img description

Midwifery

Bringing student midwives of Swansea University together for further support, learning through networking, study days and events.

Memberships

  • Midwifery Standard Membership£3.50
  • Midwifery Associate Membership£3.50

About Us

Our student Midwifery society brings together all cohorts of midwifery studies in Swansea University. The aim is to create relationships between all students and associate members to fundraise for local midwifery related charities, represent Swansea University within different forums throughout the UK and hold study days and events that benefit those studying and practising Midwifery in Swansea and the surrounding areas.  The society runs alongside the Midwifery programme to enhance our learning and educational experience. Our aim is to have a society that is easy to access, run by students for students that support the creation of quality portfolios and opportunities for professional development.

If you would like to join the society please send us an email and we will get in contact.

 

Cymdeithas Fydwreigiaeth Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae ein cymdeithas Fydwreigiaeth I fyfyrwyr yn uno'r holl garfannau o bobl sy'n astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Ein bwriad yw sefydly prethynas rhwng holl fyfyrwyr ac aelodau cyswllt er mwyn codi arian at elusennau sy'n ymwneud â bydwreigiaeth yn lleol, cynrychioli Prifysgol Abertawe ar fforymau dros Brydain Fawr a chynnal dyddiau astudio a digwyddiadau er lles uniogolion sy'n astudio ac yn gweithio fel Bydwreigiau yn ardal Abertawe. Mae'r gymdeithas yn rhedeg law yn llaw â'r cwrs er mwyn gwella ein profiad o ddysgu ac addysg. Ein bwriad yw cael cymdeithas sy'n hygyrch, yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy'n cynnig cefnogaeth wrth I chi greu eich portffolio a chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynnol.

Committee