Midwifery

Our student Midwifery society brings together all cohorts of midwifery studies in Swansea University. The aim is to create relationships between all students and associate members to fundraise for local midwifery related charities, represent Swansea University within different forums throughout the UK and hold study days and events that benefit those studying and practising Midwifery in Swansea and the surrounding areas.  The society runs alongside the Midwifery programme to enhance our learning and educational experience. Our aim is to have a society that is easy to access, run by students for students that support the creation of quality portfolios and opportunities for professional development.

If you would like to join the society please send us an email and we will get in contact.

Committee:

President : Toni Balman

Vice president: 

Secretary : Sarah Sutton

Vice secretary : Karen Cridland

Treasurer: Melissa Trayner

Vice Treasurer : Karen Cridland

 

Cymdeithas Fydwreigiaeth Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae ein cymdeithas Fydwreigiaeth I fyfyrwyr yn uno'r holl garfannau o bobl sy'n astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Ein bwriad yw sefydly prethynas rhwng holl fyfyrwyr ac aelodau cyswllt er mwyn codi arian at elusennau sy'n ymwneud â bydwreigiaeth yn lleol, cynrychioli Prifysgol Abertawe ar fforymau dros Brydain Fawr a chynnal dyddiau astudio a digwyddiadau er lles uniogolion sy'n astudio ac yn gweithio fel Bydwreigiau yn ardal Abertawe. Mae'r gymdeithas yn rhedeg law yn llaw â'r cwrs er mwyn gwella ein profiad o ddysgu ac addysg. Ein bwriad yw cael cymdeithas sy'n hygyrch, yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy'n cynnig cefnogaeth wrth I chi greu eich portffolio a chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynnol.

Llywydd : Elizabeth Wonders

Committee

President
Midwifery Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)