About

Promoting confidence and cultivating strong individuals by serving as a platform to unify ambitious students with similar aspirations in business

What do we do?

→ Create a network of talented, innovative and driven young individuals 
→ Assist in placement and job applications, creating a professional profile and networking with organizations 
→ Provide the opportunity to gain new skills through workshops and guest speakers 

 

Why you should join?

→ Enjoy social events ranging from cheese and wine evenings, weekend trips, BBQs, and cocktail nights at our sponsor's venue Lil London! 
→ Learn and improve skills through workshops (CV, excel, job search and application, etc) and guest speakers that inspire 
→ Expand your professional network with like-minded determined individuals 

 

To keep up to date with our events, follow us on:

Instagram at https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook at https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Exclusive facebook group for paid members: https://www.facebook.com/groups/1095083171232727/?ref=share

Contact us either through the social media pages above or via email at womeninbusiness@swansea-societies.co.uk

 

The Committee 

  • President - Beri Sonmez

  • Vice President - Nurjas Darawil

  • Deputy Vice President - Susan Mary Sunny 

  • Secretary - Amanda Boa-Amponsem

  • Charity Officer - Olivia Zhou

  • Social Media Manager - Eloise Collis-Davies

  • Assistant  Social Media Manager -  Krushada Shinde

  • Branding and Marketing Manager - Madyson Delegado

 

 

 

Menwyod mewn Busnes Abertawe

Ein gwaith?

→ Creu rhwydwaith o unigolion talentog, mentrus ac awyddus 
→ Cynorthwyo wrth ymgeisio am swyddi a lleoliadau, creu proffil proffesiynol a rhwydweithio â sefydliadau 
→ Darparu'r cyfle i ennill sgiliau newydd drwy weithdai a siaradwyr gwas

 

Pam ddylech chi ymuno?

→ Mwynhau digwyddiadau cymdeithasol fel nosweithiau caws a gwin, teithiau penwythnos, barbeciws a nosweithiau coctêl gyda’n noddwyr Lil London! 
→ Dysgu a gwella sgiliau drwy weithdai (CV, Excel, chwilio ac ymgeiswio am swyddi, ac ati) a siaradwyr gwas sy’n ysbrydoli 
→ Ehangu ar eich rhwydwaith broffesiynol gyda phobl awyddus eraill

 

I weld ein diweddariadau a digwyddiadau, dilynwch ni ar:

Instagram https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Cysylltwch â ni ar y tudalenau uchod neu anfonwch ebost at: womeninbusiness@swansea-sociangelika konstantinovaeties.co.uk

 

Y Pwyllgor