Swansea Women in Business

What do we do?

→ Create a network of talented, innovative and driven young individuals 
→ Assist in placement and job applications, creating a professional profile and networking with organisations 
→ Provide the opportunity to gain new skills through workshops and guest speakers 

 

Why you should join?

→ Enjoy social events ranging from cheese and wine evenings, weekend trips, bbqs, and cocktail nights at our sponsor's venue Lil London! 
→ Learn and improve skills through workshops (CV, excel, job search and application, etc) and guest speakers that insipire 
→ Expand your professional network with like-minded determined individuals 

 

To keep up to date with our events, follow us on:

Twitter at @swibswansea 

Instagram at https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook at https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Contact us either through the social media pages above or via email at: womeninbusiness@swansea-societies.co.uk

 

The Committee 


 

 • Ella D'Ancey - President
   
 • Amie Griffin - Vice President
   
 • Hanna Bayoudhi - Secretary
   
 • Becca Acaster - Treasurer
   
 • Barbora Mandatova - Social Media Manager
   
 • Maria Shikhova - Marketing and Branding Manager
   
 • Canisha Chakadya - Charity Officer
   
 • Sherry Wang - International Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menwyod mewn Busnes Abertawe

Ein gwaith?

→ Creu rhwydwaith o unigolion talentog, mentrus ac awyddus 
→ Cynorthwyo wrth ymgeisio am swyddi a lleoliadau, creu proffil proffesiynol a rhwydweithio â sefydliadau 
→ Darparu'r cyfle i ennill sgiliau newydd drwy weithdai a siaradwyr gwas

 

Pam ddylech chi ymuno?

→ Mwynhau digwyddiadau cymdeithasol fel nosweithiau caws a gwin, teithiau penwythnos, barbeciws a nosweithiau coctêl gyda’n noddwyr Lil London! 
→ Dysgu a gwella sgiliau drwy weithdai (CV, Excel, chwilio ac ymgeiswio am swyddi, ac ati) a siaradwyr gwas sy’n ysbrydoli 
→ Ehangu ar eich rhwydwaith broffesiynol gyda phobl awyddus eraill

 

I weld ein diweddariadau a digwyddiadau, dilynwch ni ar:

Tryadr @swibswansea 

Instagram https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Cysylltwch â ni ar y tudalenau uchod neu anfonwch ebost at: womeninbusiness@swansea-societies.co.uk

 

Y Pwyllgor 


 

 • Ella D'Ancey - Llywydd
   
 • Amie Griffin – Is-Lywydd
   
 • Hanna Bayoudhi - Ysgrifennydd
   
 • Becca Acaster - Trysorydd
   
 • Barbora Mandatova – Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol
   
 • Maria Shikhova - Rheolwr Marchnata a Brandio
   
 • Canisha Chakadya - Swyddog Elusennau
   
 • Sherry Wang – Swyddog Rhyngwladol 

 

 

 

 

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)