About
Promoting confidence and cultivating strong individuals by serving as a platform to unify ambitious students with similar aspirations in business

What do we do?

→ Create a network of talented, innovative and driven young individuals 
→ Assist in placement and job applications, creating a professional profile and networking with organizations 
→ Provide the opportunity to gain new skills through workshops and guest speakers 

 

Why you should join?

→ Enjoy social events ranging from cheese and wine evenings, weekend trips, BBQs, and cocktail nights at our sponsor's venue Lil London! 
→ Learn and improve skills through workshops (CV, excel, job search and application, etc) and guest speakers that inspire 
→ Expand your professional network with like-minded determined individuals 

 

To keep up to date with our events, follow us on:

Twitter at @swibswansea 

Instagram at https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook at https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Contact us either through the social media pages above or via email at womeninbusiness@swansea-societies.co.uk

 

The Committee 

  • Xena Perryman - President

  • Natasha Mawera - Vice President & Treasurer

  • Chisha Pembere - Secretary

  • Omisha Chhetri  - Social Media Manager

  • Molly Wyatt - Marketing and Branding Manager

 

 

 

 

Menwyod mewn Busnes Abertawe

Ein gwaith?

→ Creu rhwydwaith o unigolion talentog, mentrus ac awyddus 
→ Cynorthwyo wrth ymgeisio am swyddi a lleoliadau, creu proffil proffesiynol a rhwydweithio â sefydliadau 
→ Darparu'r cyfle i ennill sgiliau newydd drwy weithdai a siaradwyr gwas

 

Pam ddylech chi ymuno?

→ Mwynhau digwyddiadau cymdeithasol fel nosweithiau caws a gwin, teithiau penwythnos, barbeciws a nosweithiau coctêl gyda’n noddwyr Lil London! 
→ Dysgu a gwella sgiliau drwy weithdai (CV, Excel, chwilio ac ymgeiswio am swyddi, ac ati) a siaradwyr gwas sy’n ysbrydoli 
→ Ehangu ar eich rhwydwaith broffesiynol gyda phobl awyddus eraill

 

I weld ein diweddariadau a digwyddiadau, dilynwch ni ar:

Tryadr @swibswansea 

Instagram https://www.instagram.com/swibswansea/ 

Facebook https://www.facebook.com/SWIBswansea/

Cysylltwch â ni ar y tudalenau uchod neu anfonwch ebost at: womeninbusiness@swansea-sociangelika konstantinovaeties.co.uk

 

Y Pwyllgor 


 

  • Xena Perryman - Llywydd

  • Natasha Mawera – Is-Lywydd y Trysorydd

  • Chisha Pembere - Ysgrifennydd

  • Omisha Chhetri– Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

  • Molly Wyatt - Rheolwr Marchnata a Brandio