Y Gym Gym

Croeso i Gymdeithas Gymraeg Abertawe!

Dyma'r cyfle gorau i fyfyrwyr Cymraeg Abertawe gymdeithasu a chwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill Prifysgol Abertawe. Ymunwch â ni ar un o'n crolau neu sosials, a chofiwch am ein tripiau i Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Ryng-golegol, taith i Ddulyn ar gyfer twrnament y Chwe Gwlad a'r 'Steddfod Ryng-golegol. Mae'r tripiau yma yn gyfle gwych i gwrdd â hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd o Gym Gym's eraill Prifysgolion Cymru a thu hwnt.

Tair blynedd yn ôl roedd y Gym Gym yn 1 o 4 Cymdeithas i dderbyn gwobr 'Aur' o fewn system haenau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac eleni fe wnaethom derbyn gwobr 'efydd' am ein hymdrechion.

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall gyffrous i'r Gym Gym y flwyddyn yma a fydd yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau/tripiau fel y crôl teulu, cwis tafarn, trip i wylio rhaglen Jonathan yn cael ei ffilmio a llawer mwy.

Ewch ar ein tudalen Facebook er mwyn cael gwybod am ddigwyddiadau sydd i ddod.

Dilynwch ein cyfrif Trydar ac ein cyfrif Instagram

Trydar: @gymgym_abertawe

Instagram: gymgymabertawe

Gobeithio y cewch chi flwyddyn llawn hwyl a sbri gyda ni yn Gym Gym Abertawe!

Catrin, Rhys, Ynyr, Sioned a Tudur
(Pwyllgor y Gym Gym 2019/2020) 

 

Committee

Llywydd
Y Gym Gym Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)