Contact Us
Committee
Products
About

Swansea Yoga Society: strengthen your body & relax your mind. Tuesdays 6-7.30pm. Classes are in the Digital Technium.

Swansea University provides regular weekly classes and one-off workshops in the Digital Technium on Singleton Campus. Weekly classes are taught by our experienced teacher Chris Robins in a relaxed and friendly atmosphere. The classes are designed to increase flexibility and strength while promoting relaxation.

The classes are taught in the tradition of B. K. S. Iyengar; the more dynamic poses represent a useful counterpoint to the more sedentary aspects of a student's life, while the more tranquil ones can act as useful antidotes to exam stress. The class is particularly suited to those with injuries as poses can be adapted with props to accommodate individual issues. 

The society currently runs classes on a Tuesday evening from 6pm -7.30pm. You can become a member of the society at the beginning of a class or online throughout the year for £5: http://www.swansea-union.co.uk/activities/yoga/ 

Prices: £6 members, £8 non-members

We have 15 mats available to borrow at each class for free & these are distributed on a first come first serve basis.

For the classes please wear comfortable clothes that you can move in and which do not cover your feet, e.g. leggings, shorts or cropped trousers. The classes are performed barefoot, so trainers, socks and tights are not allowed. If you have any questions, please do not hesitate to email yoga@swansea-union.co.uk and join our Facebook Page.


We look forward to seeing you at one of our future classes,

Swansea Yoga Society.

 

Committee: 

President - Natalie Vaughan
Vice-President - Lili Thompson
Treasurer - Abby Cox
Secretary - Leah Bromley 
Social Secretary - Lydie Glendinning 
 

Yoga

Mae Prifysgol Abertawe yn darparu gwersi wythnosol a gweithdai unigol yn Nhy Fulton. Mae gwersi wythnosol yn cael eu dysgu gan ein athrawon profiadol Chris Robins a Samantha Phillips, mewn amgylchedd cyfeillgar a thawel. Mae’r gwersi yn cael eu trefni we mwyn cynyddu hyblygrwydd a chryfder wrth hybu ymlaciad.

Mae gwersi dydd Mawrth yn cael eu dysgu mewn traddodiad B. K. S. Iyengar; mae’r ystumiau mwy deinamig yn cynrychioli gwrthbwynt defnyddio i agweddau mwy eisteddog o fywyd myfyrwyr, tra fod y rhai mwyaf llonydd yn gallu ymddwyn fel gwrthwenwynau defnyddiol ar gyfer straen arholiadau.  Mae’r dosbarth yn fwyaf defnyddiol ar gyfer rheiny gydag anafiadau gan fod yr ystumiau yn gallu cael eu haddasu gyda phropiau i weddu materion personol.

Mae gwersi dydd Iau yn cael eu cynnal mewn traddodiad Sivananda gyda ffocws ar anadlu a dilyniannau e.e. cyfarchon yr haul. Mae yna cyfnod o ymlacio ar ddiwedd bob gwers, sy’n para am o leiaf 10 munud.

Mae’r gymdeithas yn cynnal dau dosbarth Yoga wythnosol yn ystof amser y tymor, dydd Mawrth a dydd Iau o 6-7:30yp  yn yr Ystafell Mandela, yn Nhy Fulton. Mae’r gwesi a’r gweithdai ar agor i ddysgwyr, yn ogystal â rheiny gyda mwy o brofiad.  Gallech chi ddod yn aelod o’r gymdeithas a rddechrau’r dosbarth neu arlein trwy gydol y flwyddyn am £5:  http://www.swansea-union.co.uk/activities/yoga/

Costau: 

£5 aelodau, £7 eraillMae gennym 15 mat sydd ar gael i fenthyg ar ddechrau bob dosbarth am ddim ond y gyntaf i’r felin gaiff falu.

Am y gwersi, gwisgwch ddillad cyfforddus a allech symud mewn a nad sy’n gorchuddio’ch traed e.e. leggings, siorts, a throwsus byr. Nid ydym yn caniatau esgidiau, sannau neu teits yn y gwersi. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, peidiwch ag ofni ebostio yoga@swansea-union.co.uk

Nodwch fod lleoliadau’r gwersi yn gallu newid a bydd diweddariadau yn cael eu danfon trwy ebost, Facebook neu Drydar.


Rydym yn edrych ymlaen at weld chi yn ein gwersi.

Cymdeithas Yoga Abertawe.

Pwyllgor: 

Llywydd - Natalie Vaughan

Is-Llywydd - Lili Thompson

Trysorydd - Abby Cox

Ysgrifennydd - Leah Bromley 

 

ysgrifennydd cymdeithaso - Lydie Glendinning