Volunteering is a key tool for the Students' Union to run smoothly. Here you will be able to find volunteering opportunities for you to take part in whilst studying at Swansea University. 
Currently the opportunities are only available for our elected Subject/College Reps and Part Time Officers, however we are gathering more opportunities and will announce these shortly. 

How to use the volunteering hub:

You must be logged in to access these pages. You must then create a volunteering profile by clicking on 'Browse Opportunities'. If you experience any problems please email student.voice@swansea-union.co.uk

Browse opportunities: This shows you all of our current volunteering opportunities to get involved in. 

Profile: This shows you your progress with awards, the skills you've gained and the opportunities you've applied for.

Review Skills: This shows you which skills you have logged and which you are yet to gain. 

Skills Report: You can create a report which details all of your volunteering hours and skills. This is great to give to employers with your CV. 

Volunteering Log: This is where you log your volunteer hours and skills. These hours will help you gain one of our awards. 

Volunteering Awards

There are three Volunteering awards available to recognise your hard work and dedication to the cause. Bronze requires 15 volunteer hours logged, Silver requires 30 and Gold requires 45! This can be from a variety of causes and not just from one opportunity. 
These will be awarded at the SU Awards in June. 

Discovery

For volunteering opportunities outside of the Students' Union check our Discovery SVS, Swansea University's volunteer service. Find out more about how you can get involved with them at discoverysvs.org

 

Caiff gwirfoddoli ei weld fel sydd elfen hanfodol er mwyn sicrhau bod Undeb Y Myfyrwyr yn rhedeg mewn modd llwyddiannus. Yma byddech yn gallu dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli i gymryd rhan mewn yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd mae gennym ni cyfleoedd ar gyfer Cynrychiolwyr Pwnc/ Coleg , yn ogystal â Swyddogion Rhan Amser . Caiff gwybodaeth bellach ynglyn â hyn ei rhyddhau yn fuan.

Sut i ddefnyddio’r Hwb Gwirfoddoli?

Mae’n rhaid bod chi wedi mewngofnodi er mwyn cael mynediad i’r tudalennau yma. Yna , bydd yn rhaid i chi greu proffil gwirfoddoli drwy glicio ar ‘Chwilio Cyfleoedd’. Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda hyn , cysylltwch â ni drwy e-bost : student.voice@swansea-union.co.uk

Chwilio Cyfleoedd: Mae hyn yn arddangos yr holl gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael ar hyn o bryd

Proffil:Mae hyn yn arddangos eich gwobrau , sgiliau a’r cyfloed gwirfoddoli rydych wedi ymgeisio ar gyfer

Sgiliau Adolygu: Mae hyn yn dangos pa sgiliau rydych wedi ennill a pa rhai sydd gyda chi yn weddill i ennill.

Adroddiad Sgiliau : Gallwch greu adroddiad sydd yn cynnwys manylion am y gwaith gwirfoddol rydych wedi gwneud. Gallech chi gynnwys y nifer o oriau a weithiwyd a’r sgiliau a enillwyd. Mae hyn felly yn beth gwych i roi ar eich CV ar gyfer cyflogwyr.

Log Gwirfoddoli:Dyma ble rydych yn cofnodi'r nifer o oriau a weithiwyd a’r sgiliau a enillwyd yn ystod eich cyfnod yn gwirfoddoli. Bydd yr oriau yma yn eich helpu chi i ennill un o’n gwobrau.

Gwobrau Gwirfoddoli

Mae yna dair gwobr gwirfoddoli gwahanol ar gael er mwyn cydnabod eich gwaith caled a’ch ymrwymiad i’r gweithgaredd. Er mwyn ennill y wobr efydd mae yna ddisgwyl eich bod chi wedi cofnodi 15 awr o waith gwirfoddol. Mae’r wobr arian yn gofyn i chi gofnodi 30 awr o waith gwirfoddol , tra bod y wobr aur yn disgwyl eich bod chi wedi cofnodi 45 awr. Gall yr oriau yma ddod o un cyfle neu o fwy nag un cyfle gwirfoddol. Caiff y gwobrau yma eu cyflwyno yn ystod Gwobrau Undeb Y Myfyrwyr yn ystod Mehefin.