AGM Motions

The AGM provides the opportunity to vote on any motions that are put forward. A motion is a way to make a change to how the SU runs.

The AGM is coming soon! The AGM is the Annual General Meeting where you can see what we’ve been up to over the last twelve months, what your Elected-Officers have achieved in their roles.

The AGM also provides the opportunity to vote on any motions that are put forward. A motion is a way to make a change to how the SU runs. In this year’s AGM the below motion has been submitted:

Welsh 

English

You can join our AGM by following this link at 7pm on the 16th February 2021. Or you can click ‘Going’ on our Facebook event to get a reminder closer to the time.

Students have the opportunity to vote for, against or to abstain for this motion. If you are interested in voting in this motion, you will need to attend the AGM to receive the link to voting.

If you have any questions about the AGM, how it will be run, or about the motion, please get in touch with Student Voice via student.voice@swansea-union.co.uk.

Mae'r CCB ar y gweill! AGM is coming soon! Y CCB yw'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol lle gallet ti weld yr hyn rydyn ni wedi bod yn ei wneud dros y deuddeg mis diwethaf a'r hyn y mae'r Swyddogion Etholedig wedi'i gyflawni yn eu rolau.

Mae'r CCB hefyd yn rhoi cyfle i ti bleidleisio ar unrhyw gynigion a gyflwynir. Mae cynnig yn ffordd i newid sut mae'r UM yn cael ei redeg. Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, mae'r cynnig isod wedi cael ei gyflwyno:

Cymraeg

Saesneg

Gallet ti ymuno â’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol trwy ddilyn y ddolen hon am 7pm ar 16eg Chwefror 2021. Neu gallet ti glicio ‘Mynd’ ar ein digwyddiad Facebook i gael nodyn atgoffa yn agosach at yr amser.

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i bleidleisio o blaid, yn erbyn neu i ymatal dros y cynnig hwn. Os oes gennyt ti ddiddordeb mewn pleidleisio yn y cynnig hwn, bydd angen i ti fynychu'r CCB i dderbyn y ddolen i bleidleisio.

Os oes gennyt ti unrhyw gwestiynau am y CCB, sut mae'n cael ei gynnal, neu am y cynnig, cysyllta â Thîm Llais y Myfyrwyr ar student.voice@swansea-union.co.uk.

 

 
Swansea University Students' Union